Συμμετοχή φοιτητών και καθηγητών του τμήματος στο Berkeley Entrepreneurship Bootcamp

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.