Το Τμήμα

Αντικείμενο & Στόχος

Στην εποχή που το όραμα μιας Ευρωπαϊκής Κοινωνίας της Πληροφορίας, μετουσιώνεται σε δράση για την υπέρβαση των τεχνικών, κοινωνικών και οικονομικών εμποδίων και τη θεμελίωση εθνικών και ευρωπαϊκών πληροφοριακών υποδομών, η ανάπτυξη σύγχρονων και λειτουργικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων αποτελεί επιτακτική ανάγκη.

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου έχει ως κεντρικό στόχο τη δημιουργία επιστημόνων με υψηλού επιπέδου εκπαίδευση και άκρως δημιουργικό και κριτικό πνεύμα, ικανών να αξιοποιήσουν τις σύγχρονες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη διοίκηση Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων. Το εκπαιδευτικό έργο του Τμήματος συνδυάζεται με την εκτεταμένη ερευνητική δραστηριότητα, με στόχο την παραγωγή νέας γνώσης και τη διάδοσή της στον Εθνικό, Ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο.

P7162202-e1401350448848

Επαγγελματικές Προοπτικές

Ο τομέας των Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών συγκροτεί το πιο δυναμικό τμήμα της οικονομίας και αποτελεί περίπου το 6% του Ευρωπαϊκού Ακαθάριστου Προϊόντος. Η διάδοση των σύγχρονων τεχνολογιών οδήγησε στην ανάπτυξη της “νέας οικονομίας”.

Ο όρος νέα οικονομία περιγράφει τη μεταμόρφωση των οικονομικών δραστηριοτήτων, καθώς η ψηφιακή τεχνολογία καθιστά την πρόσβαση, την επεξεργασία, και την αποθήκευση της πληροφορίας φθηνότερη και ευκολότερη. Ο τεράστιος όγκος πληροφορίας αλλάζει δραματικά τον τρόπο λειτουργίας των αγορών, οδηγώντας σε μια αναδόμηση των επιχειρήσεων με στόχο τη δημιουργία πλούτου μέσω της αξιοποίησης της διαθέσιμης πληροφορίας.

Στη νέα οικονομία η ανταγωνιστικότητα μιας σύγχρονης επιχειρηματικής μονάδας και η αποτελεσματικότητα ενός οργανισμού βασίζεται ολοένα και περισσότερο στον τρόπο αφομοίωσης των νέων τεχνολογιών και στο βαθμό ανάπτυξης νέων οργανωτικών δομών.

Παράλληλα όμως παρατηρείται ένα σημαντικό “χάσμα δεξιοτήτων” που αναφέρεται στη διαταραχή του ισοζυγίου προσφοράς και ζήτησης προσωπικού εξειδικευμένου στις νέες τεχνολογίες (τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών), πρόβλημα το οποίο είναι ιδιαίτερα κρίσιμο εν όψει των αναγκών της νέας οικονομίας. Κατά συνέπεια, η ζήτηση επιστημόνων εξειδικευμένων στις νέες τεχνολογίες είναι ιδιαίτερα υψηλή τόσο στον Εθνικό, όσο και στο διεθνή χώρο.

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων εκπαιδεύει τα στελέχη της κοινωνίας της πληροφορίας και συνεισφέρει στην αντιμετώπιση των αναγκών της νέας οικονομίας σε στελεχιακό δυναμικό, που αποτελεί ένα από τα κρισιμότερα προβλήματα της εποχής μας. Η παραπάνω στοχοθεσία του Τμήματος, σε συνάρτηση με την αρτιότητα, συνεκτικότητα και ποικιλία μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών, τους τρόπους διδασκαλίας και τις δράσεις σύνδεσης με την παραγωγή (όπως η πρακτική άσκηση και οι διαλέξεις από προσκελημένα στελέχη οργανισμών), δημιουργεί τις επαρκείς εκείνες συνθήκες για την επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων του.

Οι απόφοιτοι του Τμήματος έχουν πληθώρα επιλογών απασχόλησης τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Ενδεικτικά αναφέρουμε ορισμένες από τις κατευθύνσεις:

 • Απασχόληση σε εταιρείες που αναπτύσσουν Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα.
 • Απασχόληση στις Διευθύνσεις Πληροφορικής οργανισμών και εταιρειών που αξιοποιούν τις Τεχνολογίες Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων.
 • Απασχόληση στον τομέα της δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης.
 • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.
 • Εκδήλωση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.
 • Ως αναλυτές/προγραμματιστές και υπεύθυνοι έργων σε έργα υλοποίησης πληροφοριακών συστημάτων και δικτύων
 • Στην εκπαίδευση (δημόσια ή ιδιωτική) ως καθηγητές Πληροφορικής
 • Ερευνητικές δραστηριότητες

Τοποθεσία & Campus

Το τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων βρίσκεται στο Καρλόβασι της Σάμου. Διαθέτει παραδοσιακό κτιριακό πλούτο στον οποίο διαμοιράζονται τόσο οι αίθουσες διδασκαλίας όσο και οι υπηρεσίες. Συγκεκριμένα απαρτίζεται από τα εξής κτήρια:

Κτήριο Λυμπέρη
 • Γραφεία διδασκόντων
 • Γραφεία ερευνητών – υποψήφιων διδακτόρων
 • Γραμματεία τμήματος
 • Αίθουσα Μυρτώ (χωρητικότητα: 30 άτομα)
 • Αίθουσα Πατάρι Δόρυσσας (χωρητικότητα: 20 άτομα)
 • Εργαστήριο Ηλέκτρα (χωρητικότητα: 50 άτομα)
 • Εργαστήριο Αλκμήνη (χωρητικότητα: 50 άτομα)
 • Εργαστήριο Φαίδρα (χωρητικότητα: 50 άτομα)
 • Εργαστήριο Δόρυσσα (χωρητικότητα: 50 άτομα)
Κτήριο σχολικού συγκροτήματος
 • Νο1 (χωρητικότητα: 90 άτομα)
 • Νο3 (χωρητικότητα: 70 άτομα)
 • Δήμητρα (χωρητικότητα: 30 άτομα)
 • Λητώ (χωρητικότητα: 30 άτομα)
 • Χαριτίνη (χωρητικότητα: 30 άτομα)
Κτήριο νέου σχολικού συγκροτήματος
 • Αίθουσα εκδηλώσεων
  (χωρητικότητα: 130 άτομα)
Χατζηγιάννειο Κτήριο
 • Βιβλιοθήκη
Κτήριο Προβατάρη (αίθουσα “Κωνσταντίνος Σοφούλης”)
 • Αίθουσα διδασκαλίας (χωρητικότητα: 90 άτομα)
Φοιτητικές Εστίες
 • Φοιτητικές Εστίες
 • Εστιατόριο

Η Ζωή στο Νησί

Το νησί της Σάμου παρουσιάζει μια γεωγραφική ιδιαιτερότητα. Ενώ στα περισσότερα νησιά του Αιγαίου υπάρχει ένας μεγάλος οικισμός που αποτελεί και την πρωτεύουσα του νησιού, στη Σάμου υπάρχουν δύο ισοδύναμα αστικά κέντρα. Το Καρλόβασι, στα δυτικά του νησιού και το Βαθύ ανατολικά.

Το Καρλόβασι είναι μια πόλη με πολύ ενδιαφέρον παρελθόν, παρόν και δυναμικό μέλλον. Βρίσκεται 35 χλμ. Από την πόλη της Σάμου (Βαθύ). Διαθέτει μεγάλο εμπορικό λιμάνι, πολλές κρατικές υπηρεσίες και θεωρείται το εμπορικό κέντρο του νησιού. Έχει 10 χιλιάδες κατοίκους εκ των οποίων οι 2.500 από αυτούς είναι μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητες (φοιτητές, καθηγητές, διοικητικοί κλπ). Θα μπορούσε λοιπόν να πει κανείς ότι πρόκειται για ένα φοιτητικό campus. Κάποιος που ζει στο Καρλόβασι δεν χρειάζεται περισσότερα από 15 λεπτά για να φτάσει σε ραντεβού, στη δουλειά, ή στο χώρο διασκέδασης, όπου κι αν βρίσκονται αυτά, ενώ ο “καφές στην παραλία” αποτελεί στοιχείο της καθημερινότητας.