Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

Στο ακαδημαϊκό ημερολόγιο αναφέρονται η έναρξη και λήξη των μαθημάτων του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου, οι εξεταστικές περίοδοι χειμερινού, εαρινού εξαμήνου καθώς και της επαναληπτικής εξεταστικής του Σεπτεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους. Επίσης αναφέρονται οι περίοδοι των διακοπών Χριστουγέννων και Πάσχα. Το ακαδημαϊκό ημερολόγιο ανακοινώνεται πριν την έναρξη κάθε έτους, μετά από τη σχετική απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022

30/08/2021 - 24/09/2021

Εξεταστική Περίοδος Σεπτεμβρίου

Ως ημερομηνία ανακήρυξης πτυχιούχου/διπλωματούχου ορίζεται η 24η Σεπτεμβρίου 2021.

Καταχώρηση βαθμολογίας από διδάσκοντες/ουσες έως και 04/10/2021.

30/08/2021 - 24/09/2021

27/09/2021 - 07/01/2021

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Περιλαμβάνονται 13 εβδομάδες μαθημάτων και 2 εβδομάδες διακοπών των Χριστουγέννων (από 24/12/2021 έως και 06/01/2022).

27/09/2021 - 07/01/2021

10/01/2022 - 04/02/2022

Εξεταστική Περίοδος Χειμερινού Εξαμήνου

Προτείνεται η πρώτη εβδομάδα ως εβδομάδα αναπληρώσεων μαθημάτων και λοιπών εκπαιδευτικών αναγκών, εφόσον κρίνεται σκόπιμο.

Ως ημερομηνία ανακήρυξης πτυχιούχου/διπλωματούχου για την περίοδο ορίζεται η 4η Φεβρουαρίου 2022.

Καταχώρηση βαθμολογίας από διδάσκοντες/ουσες έως και 14/02/2022.

10/01/2022 - 04/02/2022

07/02/2022 - 20/05/2022

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Περιλαμβάνονται 13 εβδομάδες μαθημάτων και  2 εβδομάδες διακοπών του Πάσχα (από 18/04/2022 έως και 01/05/2022).

07/02/2022 - 20/05/2022

23/05/2022 - 17/06/2022

Εξεταστική Περίοδος Εαρινού Εξαμήνου

Προτείνεται η πρώτη εβδομάδα ως εβδομάδα αναπληρώσεων μαθημάτων και λοιπών εκπαιδευτικών αναγκών, εφόσον κρίνεται σκόπιμο.

Ως ημερομηνία ανακήρυξης πτυχιούχου/διπλωματούχου για την περίοδο ορίζεται η 17η Ιουνίου 2022.

Καταχώρηση βαθμολογίας από διδάσκοντες/ουσες έως και 27/06/2022.

23/05/2022 - 17/06/2022

Αργίες

  • 28/10/2021 Εθνική εορτή
  • 11/11/2021 Τοπική εορτή
  • 17/11/2021 Επέτειος Πολυτεχνείου
  • 30/01/2022 Εορτή Τριών Ιεραρχών
  • 07/03/2022 Καθαρά Δευτέρα
  • 25/03/2022 Εθνική εορτή
  • 01/05/2022 Πρωτομαγιά
  • Ημέρα διεξαγωγής των φοιτητικών εκλογών
  • 13/06/2022 Εορτή Αγίου Πνεύματος
  • 06/08/2022 Τοπική εορτή
Αργίες