Emerging Architectures and Key Technologies for 5G Networks – AegeanNetCom2017

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ – Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων
22 Αυγούστου έως 30 Σεπτεμβρίου 2017
Σάμος

Η τεχνολογία των δικτύων 5ης Γενιάς (5G) αποτελούν τον φυσικό διάδοχο των δικτύων 4ης Γενιάς (4G) που χρησιμοποιούνται με την παρούσα τεχνολογική πρόοδο τόσο για ασύρματα όσο και για ενσύρματα επικοινωνιακά συστήματα. Στόχος είναι η παροχή επικοινωνιακών υπηρεσιών που χαρακτηρίζονται από υψηλούς ρυθμούς μετάδοσης και μεγάλη ακτίνα κάλυψης για τον κάθε χρήστη. Το 4G σχεδιάστηκε για να παρέχει συγκεκριμένες υπηρεσίες στον χρήστη σύμφωνα με την παρούσα τεχνολογία. Αυτό όμως που έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι η περαιτέρω διερεύνηση των επικοινωνιακών αναγκών του κάθε χρήστη. Αυτή η πρόταση αποτελεί και την βασική ιδέα για την ανάπτυξη του 5G δηλαδή ένα: «Ανθρωποκεντρικό Επικοινωνιακό Μέσο» όπου στο προσκήνιο βρίσκεται ο χρήστης. Περαιτέρω ακόμα ένα βασικό χαρακτηριστικό του 5G είναι η διαλειτουργικότητα ανάμεσα σε πολλά διαφορετικά συστήματα που οδηγούν σε μια πιο προηγμένη ενοποίηση στον τομέα των δικτύων και των επικοινωνιών. Το 5G στον ορίζοντα υλοποίησης του θα είναι ένα σύστημα όπου η ταχύτητα μετάδοσης και η κάλυψη δεν θα είναι τα μόνα κύρια κριτήρια για την υλοποίηση του. Με βάση αυτό όλες οι ρυθμιστικές αρχές ελέγχου προτύπων αλλά και οι παγκόσμιοι οργανισμοί ανάπτυξης καινούργιων προτύπων θέτουν νέους κανονισμούς και ενσωματώνουν νέες τεχνολογίες όπως είναι: Internet of Thing (IoT), Smart Energy Grid, Smart Cities, Smart Health, Machine-to-Machine (M2M) and Device-to-Device (D2D) Communications, Software Defined Networks (SDN), Network Function Virtualization (NFV). Όλες αυτές οι προαναφερόμενες τεχνολογίες καθώς και άλλες πολλές δύναται να χρησιμοποιηθούν παρέχοντας έτσι βελτιωμένη Ποιότητα Υπηρεσίας (QoS) και Βαθμό Υπηρεσίας (GoS) συγκρινόμενα με την παρούσα τεχνολογική εικόνα (που προσφέρει το 4G).

Ως τεχνολογία το 5G δεν έχει ως άμεσο στόχο την σχεδίαση και ανάπτυξη νέων πρωτοκόλλων επικοινωνιών αλλά την διασύνδεση μεταξύ τους και την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών με βάση αυτή την διασύνδεση. Λαμβάνοντας υπόψη το «Ανθρωποκεντρικό μοντέλο» το οποίο δύναται να υλοποιηθεί με την ανάπτυξη του 5G καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι το 5G θα προσφέρει ένα «Πανόραμα Υπηρεσιών» προς την μεριά του χρήστη.

Από εκπαιδευτικής πλευράς το συγκεκριμένο Θερινό Σχολείο έχει ως σκοπό να καλύψει αυτή την ανάγκη απαντώντας σε πολλά από τα παραπάνω ζητήματα με μια σειρά από διαλέξεις, εργαστήρια και demo από διακεκριμένους Καθηγητές και Ερευνητές σε θεματικές περιοχές όπως:

 • Dense and Access Networks
 • MIMO & mmWave
 • Smart Energy Grid and Smart Cities
 • Cloud and IPv6 Networks
 • VoLTE – LTE-Advanced
 • Network Virtualization and Software Defined Networks
 • Indoor Localization
 • Network Technologies and Management
 • Cooperative Technologies

Με την συμμετοχή στο Θερινό Σχολείο AegeanNetCom2017 ο κάθε συμμετέχων:

 • Θα μπορέσει να γνωρίσει την επιτομή της τεχνολογίας στα επικοινωνιακά συστήματα και τα δίκτυα.
 • Θα συμμετάσχει σε ομάδες εργασίας προκειμένου να αναπτύξει μια σαφή εικόνα των διαδικασιών προσομοίωσης πάνω στον τομέα των επικοινωνιών
 • Θα εξοικειωθεί με τεχνολογικούς όρους γύρω από την έρευνα και ανάπτυξη στον τομέα των δικτύων
 • Θα γνωρίσει τον κύκλο ζωής δικτυακών τεχνολογιών και τις τεχνικές αναβάθμισης που χαρακτηρίζονται ως μελλοντικές
 • Θα έχει μια αξέχαστη θερινή εκπαιδευτική εμπειρία σε ένα από τα ομορφότερα Ελληνικά νησιά.

Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο για τελειόφοιτους προπτυχιακούς φοιτητές, μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες, μεταδιδάκτορες από Πανεπιστήμια της Ελλάδας αλλά και του εξωτερικού στον τομέα του ηλεκτρολόγου μηχανικού, του ηλεκτρονικού μηχανικού, του μηχανικού πληροφορικής και επικοινωνιών καθώς και μια ακόμα πληθώρα αντικειμένων με άμεση συνάφεια με τον χώρο των δικτύων και των επικοινωνιών. Επίσης στο Θερινό Σχολείο μπορούν να συμμετάσχουν και επαγγελματίες που επιθυμούν να εξειδικευτούν περαιτέρω πάνω σε αυτό το αντικείμενο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση τους εδώ και εν συνεχεία με την αποδοχή θα ενημερωθούν σχετικά με την διαδικασία πληρωμής των διδάκτρων.

Όλες οι εκπαιδευτικές ενότητες θα διεξαχθούν στην Αγγλική γλώσσα.

Όλοι οι συμμετέχοντες που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς τις απαιτήσεις φοίτησης θα λάβουν «Πιστοποιητικό Συμμετοχής»

Μετά την ολοκλήρωση παρακολούθησης από το Θερινό Σχολείο όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να εκπονήσουν γραπτή εργασία (5000-7000 λέξεις) πάνω σε ένα συγκεκριμένο αντικείμενο, με περιθώριο έξι (6) εβδομάδων μετά το πέρας του Θερινού Σχολείου. Με την παράδοση της αναφοράς θα λάβουν 3 εκπαιδευτικές μονάδες (3 ECTS credits). Εναλλακτικά χωρίς την παράδοση εργασίας ο συμμετέχων λαμβάνει 2 εκπαιδευτικές μονάδες (2 ECTS credits).

Σημαντικές Ημερομηνίες:

15 Ιουλίου 2017: Λήξη Μειωμένης Εγγραφής
15 Αυγούστου 2017: Λήξη Κανονικής Εγγραφής
28 Αυγούστου – 1 Σεπτεμβρίου 2017: Διεξαγωγή του Θερινού Σχολείου

Ειδικές τιμές σε ξενοδοχεία και σε ξενώνες έχουν εξασφαλιστεί για τους συμμετέχοντες του Θερινού Σχολείου. Για περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Ο τόπος διεξαγωγής του Θερινού Σχολείου είναι στο Πυθαγόρειο της Σάμου. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.