Δελτίο Τύπου – IPICS 2014

Με σημαντική επιτυχία ολοκληρώθηκαν στις 18 Ιουλίου 2014 οι εργασίες του αναγνωρισμένου Διεθνούς Θερινού Σχολείου στην Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων IPICS 2014 – Intensive Programme on Information & Communication Security, που διοργάνωσε το Εργαστήριο Ασφάλειας Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Πολιτισμικής Πληροφορικής του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, κατά το διάστημα 6-18 Ιουλίου 2014 στη Μυτιλήνη της Λέσβου.

Στο IPICS 2014 συμμετείχαν 23 καταξιωμένοι καθηγητές και διακεκριμένοι ερευνητές, προερχόμενοι από 14 Πανεπιστήμια της αλλοδαπής από 8 διαφορετικές χώρες και από 9 Ελληνικά Πανεπιστήμια. Το IPICS 2014 παρακολούθησαν 40 μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες και υποψήφιοι διδάκτορες από 14 διαφορετικές χώρες, εκ των οποίων οι 30 προέρχονται από κορυφαία ευρωπαϊκά ακαδημαϊκά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα. Στο IPICS 2014 παρουσιάστηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στους τομείς της Ασφάλειας και της Προστασίας της Ιδιωτικότητας στον ψηφιακό κόσμο.

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου αποτελεί ένα από τα βασικά μέλη του δικτύου IPICS Intensive Programme on Information and Communication Systems Security, στο πλαίσιο του οποίου διοργανώθηκε το Θερινό Σχολείο. Τα τελευταία 15 χρόνια το IPICS έχει καθιερωθεί στη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα ως «Τhe Academic European School on ICT security», δηλαδή ως ένα από τα πιο αξιόλογα ακαδημαϊκά ευρωπαϊκά σχολεία στην Ασφάλεια των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Φέτος, το Θερινό Σχολείο IPICS 2014 συγχρηματοδοτήθηκε από το σημαντικό πρόγραμμα «Πολυνησιωτικότητα» του Πανεπιστήμιου Αιγαίου, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα: https://ipics2014.pns.aegean.gr
Καθ. Στέφανος Γκρίτζαλης
Επιστημονικά Υπεύθυνος Διεθνούς Θερινού Σχολείου IPICS 2014