Πρωτόκολλα διαχείρισης κρούσματος COVID-19 και Οδηγίες για την εκπαιδευτική διαδικασία

Στους παρακάτω συνδέσμους θα βρείτε πληροφορίες για τα πρωτόκολλα διαχείρισης κρούσματος COVID-19:

Στους χώρους του Πανεπιστημίου Αιγαίου και

Στις φοιτητικές κατοικίες & στα μισθωμένα δωμάτια

καθώς και οδηγίες για την εκπαιδευτική διαδικασία:

ΠΡΥΤΑΝΙΚΗ ΑΡΧΗ – Εξειδίκευση των Μέτρων Προστασίας