Αίτηση για την Τελετή καθομολόγησης Αποφοίτων στις 17-6-2022

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Πληροφορίες:
emaildmicsd@aegean.gr
Τηλ.: 2273082210/ 2273082054

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΕΛΕΤΗ ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η τελετή καθομολόγησης των αποφοίτων του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 17 Ιουνίου 2022. Η ώρα και ο χώρος θα κοινοποιηθούν σε επόμενη ανακοίνωση.

Παρακαλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι φοιτήτριες οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τις ακαδημαϊκές τους υποχρεώσεις και πληρούν προϋποθέσεις απόκτησης διπλώματος μέχρι και την εξεταστική περίοδο Φεβρουαρίου 2022 και που επιθυμούν να λάβουν μέρος, να καταθέσουν το διάστημα από Παρασκευή 5 Μαΐου 2022 έως Πέμπτη 12 Μαΐου 2022 τα παρακάτω δικαιολογητικά στο email της Γραμματείας του Τμήματος dmicsd@aegean.gr.

 1. Αίτηση/Υπεύθυνη Δήλωση μέσω της διεύθυνσης https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses (ή ΥΔ με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους από ΚΕΠ) στην οποία θα αναφέρονται τα εξής:

Δηλώνω ότι:

 • επιθυμώ να συμμετέχω στην τελετή καθομολόγησης πτυχιούχων που θα διεξαχθεί στις 17/06/2022.
 • επιθυμώ να λάβω το πτυχίο μου και σε περγαμηνή:  ΝΑΙ  /  ΟΧΙ
 • έχω ολοκληρώσει την φοίτησή μου και δεν θα προβώ σε περαιτέρω δήλωση μαθημάτων.
 • Καταθέτω συνημμένα σε ηλεκτρονική μορφή:
  • φωτοαντίγραφο της αστυνομικής μου ταυτότητας
  • απόδειξη καταβολής αντιτίμου για παραλαβή περγαμηνής (εφόσον επιθυμείτε τη χορήγηση του πτυχίου και σε περγαμηνή)
  • Εγγράφομαι στην ηλεκτρονική πλατφόρμα αποφοίτων https://alumni.icsd.aegean.gr
  • Θέτω υπόψη της Γραμματείας ότι έχω:
   • συμμετάσχει σε Πρόγραμμα Erasmus (studies ή placement):  ΝΑΙ  /  ΟΧΙ
   • συμμετάσχει σε Θερινή Πρακτική Άσκηση:  ΝΑΙ  /  ΟΧΙ

 

 1. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας
 2. Φοιτητές/τριες που επιθυμούν τη χορήγηση του πτυχίου τους και σε περγαμηνή, θα πρέπει να καταθέτουν (σε υποκατάστημα της τράπεζας ή ηλεκτρονικά) το αντίτιμο των 10€ στο λογαριασμό της ALPHA BANK με τα ακόλουθα στοιχεία:

 

ALPHA BANK

Αρ. Λ/σμού: 60 100 2001 000 158

IBAN: GR45 0140 6010 6010 0200 1000 158

BIC/SWIFT: CRBAGRAAXXX

Επωνυμία: Εταιρεία Αξιοπ/σης & Διαχ/σης Περιουσίας Παν/μίου Αιγαίου

Στην αιτιολογία της κατάθεσης πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και ο αριθμός μητρώου του/της φοιτητή/τριας.

Αφού γίνει η κατάθεση, οι φοιτητές/τριες θα καταθέτουν ή αποστέλλουν την απόδειξη κατάθεσης στη Γραμματεία, ώστε να εκδοθεί η περγαμηνή.

Προσοχή:

Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής αποτελεί, η τακτοποίηση, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων καθομολόγησης, τυχόν εκκρεμοτήτων των ενδιαφερόμενων φοιτητών και φοιτητριών με τη Βιβλιοθήκη (δανεισμός βιβλίων, κατάθεση πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας) και με το Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας (Βιβλιάριο υγειονομικής περίθαλψης, κλειδί φοιτητικής εστίας κ.τ.λ.).

Η Γραμματεία θα ενημερωθεί σχετικά από την Βιβλιοθήκη και από το Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας, χωρίς να απαιτείται από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές – φοιτήτριες να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση.

Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες να αποστείλουν στη Γραμματεία ταχυδρομικά την φοιτητική τους ταυτότητα έως 18 Μαΐου 2022 (ή υπεύθυνη δήλωση απώλειας αυτής μέσω της διεύθυνσης https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses  ή ΥΔ με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους από ΚΕΠ, με email.)

 

Σας επισυνάπτουμε το σύνδεσμο για την ηλεκτρονική κατάθεση της διπλωματικής εργασίας, καθώς και τις οδηγίες κατάθεσης.

Για όσους -ες έχουν εκπονήσει διπλωματική εργασία, η κατάθεση στη Βιβλιοθήκη είναι υποχρεωτική (ηλεκτρονικά).

1. H online κατάθεση της φόρμας των στοιχείων της εργασίας και του ηλεκτρονικού αρχείου του τεκμηρίου θα γίνεται μέσω της ιστοσελίδας της Βιβλιοθήκης www.lib.aegean.gr, ακολουθώντας την διαδρομή: Χρήση Βιβλιοθήκης > Κατάθεση τεκμηρίων > Κατάθεση τεκμηρίου γκρίζας βιβλιογραφίας.

Η κατάθεση γίνεται σε τέσσερα βήματα:

Βήμα 1: Είσοδος στο Ιδρυματικό Αποθετήριο «Ελλάνικος» μέσω του συνδέσμου: http://hellanicus.lib.aegean.gr/login (κατά την είσοδο ζητείται η ενημέρωση του Προφίλ).

Επιλέγεται η σύνδεσηΧρήστες Πανεπιστημίου Αιγαίου (είσοδος μέσω LDAP)  (όπου οι ενδιαφερόμενοι συνδέονται με το username και password που διαθέτουν ως χρήστες του Πανεπιστημίου Αιγαίου)

Βήμα 2: Επιλογή συλλογής Γκρίζας Βιβλιογραφίας, είδους διατριβής (πτυχιακή, μεταπτυχιακή, διδακτορική), Τμήματος και Προγράμματος Σπουδών.

Βήμα 3: Συμπλήρωση φόρμας υποβολής νέου τεκμηρίου και αποστολή αρχείου μέσω του εμφανιζόμενου συνδέσμου: Υποβάλλετε ένα νέο τεκμήριο σε αυτή τη συλλογή 

Βήμα 4: Συμπλήρωση και αποδοχή της αντίστοιχης άδειας διάθεσης (Άδεια διάθεσης για πτυχιακές και μεταπτυχιακές εργασίες https://www.lib.aegean.gr/sites/default/files/node_files/docs/licence_thesis.pdf  ή Άδεια διάθεσης για διδακτορικές διατριβές  https://www.lib.aegean.gr/sites/default/files/node_files/docs/license_doctoral.pdf  και άλλο υλικό  https://www.lib.aegean.gr/sites/default/files/node_files/docs/license_other.pdf), η οποία θα πρέπει να υπογραφεί ιδιοχείρως και να κατατεθεί ή αποσταλεί στο αντίστοιχο Παράρτημα Βιβλιοθήκης. Τα συγκεκριμένα έντυπα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης στο σύνδεσμο:  https://www.lib.aegean.gr/el –> Οδηγοί Χρήσης

2. Οδηγίες για την ηλεκτρονική κατάθεση της εργασίας σας θα βρείτε και στον ακόλουθο σύνδεσμο : https://hellanicus.lib.aegean.gr/bitstream/handle/11610/19494/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20.pdf?sequence=6

3. Τα στοιχεία του τεκμηρίου θα πρέπει να γράφονται με μικρά γράμματα (πρώτο γράμμα κεφαλαίο και όλα τα υπόλοιπα μικρά) εκτός από τις λέξεις κλειδιά που πρέπει να είναι όλα τα γράμματα με μικρά. 

4. Το τεκμήριο που θα κατατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή θα πρέπει να είναι ένα ενιαίο αρχείο σε μορφή PDF.

Σε περίπτωση που η φύση της εργασίας δεν επιτρέπει την κατάθεση ενός ενιαίου αρχείου, προτείνεται να επικοινωνεί ο ενδιαφερόμενος με την Υπηρεσία Υποστήριξης Χρηστών (HELPDESK) της Βιβλιοθήκης στο τηλέφωνο 2251036036 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: helpdesk@lib.aegean.gr.

5. Όποιος ενδιαφερόμενος δεν μπορεί ο ίδιος να ακολουθήσει την διαδικασία κατάθεσης των τεκμηρίων της γκρίζας βιβλιογραφίας (λόγω στρατιωτικής θητείας, ασθενείας, κ.α.), θα πρέπει να εξουσιοδοτήσει κάποιον άλλον ο οποίος θα αναλάβει να πραγματοποιήσει την διαδικασία κατάθεσης.