Το Τμήμα

/Το Τμήμα
Το Τμήμα2020-10-02T12:54:16+03:00

Στην εποχή που το όραμα μιας Ευρωπαϊκής Κοινωνίας της Πληροφορίας, μετουσιώνεται σε δράση για την υπέρβαση των τεχνικών, κοινωνικών και οικονομικών εμποδίων και τη θεμελίωση εθνικών και ευρωπαϊκών πληροφοριακών υποδομών, η ανάπτυξη σύγχρονων και λειτουργικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων αποτελεί επιτακτική ανάγκη.

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου έχει ως κεντρικό στόχο τη δημιουργία επιστημόνων με υψηλού επιπέδου εκπαίδευση και άκρως δημιουργικό και κριτικό πνεύμα, ικανών να αξιοποιήσουν τις σύγχρονες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη διοίκηση Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων. Το εκπαιδευτικό έργο του Τμήματος συνδυάζεται με την εκτεταμένη ερευνητική δραστηριότητα, με στόχο την παραγωγή νέας γνώσης και τη διάδοσή της στον Εθνικό, Ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο.

Ο τομέας των Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών συγκροτεί το πιο δυναμικό τμήμα της οικονομίας και αποτελεί περίπου το 6% του Ευρωπαϊκού Ακαθάριστου Προϊόντος. Η διάδοση των σύγχρονων τεχνολογιών οδήγησε στην ανάπτυξη της “νέας οικονομίας”.

Ο όρος νέα οικονομία περιγράφει τη μεταμόρφωση των οικονομικών δραστηριοτήτων, καθώς η ψηφιακή τεχνολογία καθιστά την πρόσβαση, την επεξεργασία, και την αποθήκευση της πληροφορίας φθηνότερη και ευκολότερη. Ο τεράστιος όγκος πληροφορίας αλλάζει δραματικά τον τρόπο λειτουργίας των αγορών, οδηγώντας σε μια αναδόμηση των επιχειρήσεων με στόχο τη δημιουργία πλούτου μέσω της αξιοποίησης της διαθέσιμης πληροφορίας.

Στη νέα οικονομία η ανταγωνιστικότητα μιας σύγχρονης επιχειρηματικής μονάδας και η αποτελεσματικότητα ενός οργανισμού βασίζεται ολοένα και περισσότερο στον τρόπο αφομοίωσης των νέων τεχνολογιών και στο βαθμό ανάπτυξης νέων οργανωτικών δομών.

Παράλληλα όμως παρατηρείται ένα σημαντικό “χάσμα δεξιοτήτων” που αναφέρεται στη διαταραχή του ισοζυγίου προσφοράς και ζήτησης προσωπικού εξειδικευμένου στις νέες τεχνολογίες (τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών), πρόβλημα το οποίο είναι ιδιαίτερα κρίσιμο εν όψει των αναγκών της νέας οικονομίας. Κατά συνέπεια, η ζήτηση επιστημόνων εξειδικευμένων στις νέες τεχνολογίες είναι ιδιαίτερα υψηλή τόσο στον Εθνικό, όσο και στο διεθνή χώρο.

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων εκπαιδεύει τα στελέχη της κοινωνίας της πληροφορίας και συνεισφέρει στην αντιμετώπιση των αναγκών της νέας οικονομίας σε στελεχιακό δυναμικό, που αποτελεί ένα από τα κρισιμότερα προβλήματα της εποχής μας. Η παραπάνω στοχοθεσία του Τμήματος, σε συνάρτηση με την αρτιότητα, συνεκτικότητα και ποικιλία μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών, τους τρόπους διδασκαλίας και τις δράσεις σύνδεσης με την παραγωγή (όπως η πρακτική άσκηση και οι διαλέξεις από προσκελημένα στελέχη οργανισμών), δημιουργεί τις επαρκείς εκείνες συνθήκες για την επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων του.

Οι απόφοιτοι του Τμήματος έχουν πληθώρα επιλογών απασχόλησης τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Ενδεικτικά αναφέρουμε ορισμένες από τις κατευθύνσεις:

 • Απασχόληση σε εταιρείες που αναπτύσσουν Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα.
 • Απασχόληση στις Διευθύνσεις Πληροφορικής οργανισμών και εταιρειών που αξιοποιούν τις Τεχνολογίες Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων.
 • Απασχόληση στον τομέα της δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης.
 • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.
 • Εκδήλωση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.
 • Ως αναλυτές/προγραμματιστές και υπεύθυνοι έργων σε έργα υλοποίησης πληροφοριακών συστημάτων και δικτύων
 • Στην εκπαίδευση (δημόσια ή ιδιωτική) ως καθηγητές Πληροφορικής
 • Ερευνητικές δραστηριότητες

Το τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων βρίσκεται στο Καρλόβασι της Σάμου. Διαθέτει παραδοσιακό κτιριακό πλούτο στον οποίο διαμοιράζονται τόσο οι αίθουσες διδασκαλίας όσο και οι υπηρεσίες. Συγκεκριμένα απαρτίζεται από τα εξής κτήρια:

Κτήριο Λυμπέρη
 • Γραφεία διδασκόντων
 • Γραφεία ερευνητών – υποψήφιων διδακτόρων
 • Γραμματεία τμήματος
 • Αίθουσα Μυρτώ (χωρητικότητα: 30 άτομα)
 • Αίθουσα Πατάρι Δόρυσσας (χωρητικότητα: 20 άτομα)
 • Εργαστήριο Ηλέκτρα (χωρητικότητα: 50 άτομα)
 • Εργαστήριο Αλκμήνη (χωρητικότητα: 50 άτομα)
 • Εργαστήριο Φαίδρα (χωρητικότητα: 50 άτομα)
 • Εργαστήριο Δόρυσσα (χωρητικότητα: 50 άτομα)
Κτήριο σχολικού συγκροτήματος
 • Νο1 (χωρητικότητα: 90 άτομα)
 • Νο3 (χωρητικότητα: 70 άτομα)
 • Δήμητρα (χωρητικότητα: 30 άτομα)
 • Λητώ (χωρητικότητα: 30 άτομα)
 • Χαριτίνη (χωρητικότητα: 30 άτομα)
Κτήριο νέου σχολικού συγκροτήματος
 • Αίθουσα εκδηλώσεων (χωρητικότητα: 130 άτομα)
Χατζηγιάννειο Κτήριο
 • Βιβλιοθήκη
Κτήριο Προβατάρη (αίθουσα “Κωνσταντίνος Σοφούλης”)
 • Αίθουσα διδασκαλίας (χωρητικότητα: 90 άτομα)
Φοιτητικές Εστίες
 • Φοιτητικές Εστίες
 • Εστιατόριο
Καμπουράκης Γεώργιος Πρόεδρος Τμήματος,
Διευθυντής ΠΜΣ,
Καθηγητής
Παλαμά 2, 2ος όροφος, γραφείο Β9α gkamb@aegean.gr +30 22730 82 256
Βουγιούκας Δημοσθένης Αναπληρωτής Προέδρου,
Καθηγητής
Παλαμά 2, 1ος όροφος, γραφείο Α5 dvouyiou@aegean.gr +30 22730 82 270
Κοκολάκης Σπύρος Καθηγητής Κτίριο Λυμπέρη, Γραφείο Β12 sak@aegean.gr +30 22730 82 233
Κορμέντζας Γεώργιος Καθηγητής Κτίριο Λυμπέρη, Γραφείο Α4 gkorm@aegean.gr
Κωτσάκης Σπύρος Καθηγητής Κτίριο Λυμπέρη, Γραφείο Β12 skot@aegean.gr +30 22730 82 230
Λουκής Ευριπίδης Καθηγητής Κτίριο Λυμπέρη, Γραφείο Β11 eloukis@aegean.gr +30 22730 82 221
Μήτρου Λίλιαν Καθηγήτρια Κτίριο Λυμπέρη, Γραφείο Β13 l.mitrou@aegean.gr +30 22730 82 250
Σκιάνης Χαράλαμπος Καθηγητής Παλαμά 2, 1ος όρ., Γραφείο Α4 cskianis@aegean.gr +30 22730 82 201,
+30 22730 82 228
Σταματάτος Ευστάθιος Καθηγητής Κτίριο Λυμπέρη, Γραφείο Α7 stamatatos@aegean.gr +30 22730 82 260
Χαραλαμπίδης Ιωάννης Καθηγητής Κτίριο Λυμπέρη, 2ος όροφος yannisx@aegean.gr +30 22730 82 000
Βλάχου Ακριβή Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κτίριο Λυμπέρη, Γραφείο Β4 avlachou@aegean.gr
Γκουμόπουλος Χρήστος Αναπληρωτής Καθηγητής Κτίριο Λυμπέρη, Γραφείο Β11 goumop@aegean.gr +30 22730 82 220
Καβαλλιεράτου Εργίνα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κτίριο Λυμπέρη, Γραφείο Α7 kavallieratou@aegean.gr +30 22730 82 263
Καρύδα Μαρία Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κτίριο Λυμπέρη, Γραφείο Β13 mka@aegean.gr +30 22730 82 266
Κοφινάς Γεώργιος Αναπληρωτής Καθηγητής Κτίριο Λυμπέρη, Γραφείο Β3 gkofinas@aegean.gr +30 22730 82 238
Μαραγκουδάκης Εμμανουήλ Αναπληρωτής Καθηγητής mmarag@aegean.gr +30 22730 82 261
Μεσαριτάκης Χάρης Αναπληρωτής Καθηγητής Κτίριο Λυμπέρη, 2ος όροφος
Δρόσος Δημήτριος Επίκουρος Καθηγητής ddrosos@aegean.gr +30 22730 82 227
Καλλίγερος Εμμανουήλ Επίκουρος Καθηγητής Παλαμά 2, 1ος όροφος, γραφείο Α3 kalliger@aegean.gr +30 22730 82 237
Καπόρης Αλέξιος Επίκουρος Καθηγητής Κτίριο Λυμπέρη, 2ος όροφος, γραφείο Β5 kaporisa@aegean.gr +30 22730 82 239
Κωνσταντίνου Ελισάβετ Επίκουρη Καθηγήτρια Κτίριο Λυμπέρη, Γραφείο Β4 ekonstantinou@aegean.gr +30 22730 82 268
Λερός Ασημάκης Επίκουρος Καθηγητής Κτίριο Λυμπέρη, Γραφείο Β10 aleros@aegean.gr +30 22730 82 223
Σκούτας Δημήτριος Επίκουρος Καθηγητής Κτίριο Λυμπέρη, Γραφείο Α4 d.skoutas@aegean.gr +30 22730 82 244
Λάνδρου Ευτυχία Καθηγήτρια Αγγλικών Κτίριο Παπανικολάου, γραφείο Ι3 elandrou@aegean.gr +30 22730 82 053
Θεοχαροπούλου Χριστίνα Διδάσκουσα Κτίριο Λυμπέρη, Γραφείο Α13 chtheo@aegean.gr +30 22730 82 240
Καρύμπαλη Ειρήνη Διδάσκουσα Κτίριο Λυμπέρη, Γραφείο Α3 karybali@aegean.gr +30 22730 82 262
Δούμα Αναστασία Διδάσκουσα Κτίριο Ψάθα, Περιοχή Ταμπάκικα sia@aegean.gr +30 22730 82 050
Χρυσολωράς Γιώργος Διδάσκων Κτίριο Παπανικολάου, Γραφείο Ι2 george@aegean.gr +30 22730 82 241
Γραμματικού Ειρήνη Γραμματεία Τμήματος Μ.Π.Ε.Σ rena@aegean.gr +30 22730 82 026
Σχοινάς Αλέξανδρος Γραμματεία Προπτυχιακών Σπουδών asxoin@aegean.gr +30 22730 82 200

Το νησί της Σάμου παρουσιάζει μια γεωγραφική ιδιαιτερότητα. Ενώ στα περισσότερα νησιά του Αιγαίου υπάρχει ένας μεγάλος οικισμός που αποτελεί και την πρωτεύουσα του νησιού, στη Σάμου υπάρχουν δύο ισοδύναμα αστικά κέντρα. Το Καρλόβασι, στα δυτικά του νησιού και το Βαθύ ανατολικά.

Το Καρλόβασι είναι μια πόλη με πολύ ενδιαφέρον παρελθόν, παρόν και δυναμικό μέλλον. Βρίσκεται 35 χλμ. Από την πόλη της Σάμου (Βαθύ). Διαθέτει μεγάλο εμπορικό λιμάνι, πολλές κρατικές υπηρεσίες και θεωρείται το εμπορικό κέντρο του νησιού. Έχει 10 χιλιάδες κατοίκους εκ των οποίων οι 2.500 από αυτούς είναι μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητες (φοιτητές, καθηγητές, διοικητικοί κλπ). Θα μπορούσε λοιπόν να πει κανείς ότι πρόκειται για ένα φοιτητικό campus. Κάποιος που ζει στο Καρλόβασι δεν χρειάζεται περισσότερα από 15 λεπτά για να φτάσει σε ραντεβού, στη δουλειά, ή στο χώρο διασκέδασης, όπου κι αν βρίσκονται αυτά, ενώ ο “καφές στην παραλία” αποτελεί στοιχείο της καθημερινότητας.

Με στόχο την διασφάλιση της ποιότητας ζωής καθώς και την υψηλού επιπέδου εκπαίδευση στα πλαίσια του ΠΜΣ του ΜΠΕΣ, οι Υποδομές και οι Υπηρεσίες που μεριμνούν για την διευκόλυνση των φοιτητών του Τμήματος σε ένα σύνολο περιοχών. Η Βιβλιοθήκη της Σχολής Θετικών Επιστημών παρέχει το κατάλληλο περιβάλλον για μελέτη καθώς και μια πληθώρα συγγραμμάτων σε φυσική ή ηλεκτρονική μορφή. Ακόμη, το Γραφείο Διασύνδεσης λειτουργεί ως ένας δίαυλος μεταξύ της αγοράς εργασίας και του Τμήματος με στόχο την πρακτική απασχόληση των φοιτητών και την απορρόφηση των αποφοίτων σε επιχειρήσεις που συνεργάζονται με το Τμήμα. Επιπρόσθετα, η Φοιτητική Μέριμνα ασχολείται με θέματα που απασχολούν τους φοιτητές στην καθημερινότητά τους και στοχεύει στην άμεση επίλυσή τους.

Βιβλιοθήκη

Παράρτημα Σάμου / Χατζηγιάννειο Κτήριο, Οδός Βλιάμου, Καρλόβασι
Ωράριο Λειτουργία / Δευτέρα – Παρασκευή, 8:00 – 15:00
Email / lib-samos@aegean.gr

Γραφείο Διασύνδεσης

Διεύθυνση / Κτήριο Λυμπέρη, Παλαμά 2 και Γοργύρας
Ωράριο Λειτουργία / Δευτέρα – Παρασκευή, 8:00 – 15:00
Email / dasta@aegean.gr

Φοιτητική Μέριμνα

Παράρτημα Σάμου / Κτήριο Λυμπέρη, Παλαμά 2 και Γοργύρας
Ωράριο Λειτουργία / Δευτέρα – Παρασκευή, 8:00 – 15:00
Email / samosmerimna@aegean.gr

Η Φοιτητική μέριμνα ασχολείται με τις βασικές διευκολύνσεις για την εγκατάσταση και διαβίωση των φοιτητών του Πανεπιστημίου και μεριμνά για την ποιότητα διαβίωσής τους. Απευθυνθείτε στο γραφείο της Φοιτητικής Μέριμνας για να ενημερωθείτε σχετικά με τις παροχές που δικαιούστε ως φοιτητές του τμήματος, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

Πλήρης ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη

Περιλαμβάνονται: ιατρική εξέταση, νοσοκομειακή εξέταση, φαρμακευτική περίθαλψη, παρακλινικές εξετάσεις, εξέταση στο σπίτι, τοκετούς, φυσικοθεραπεία, οδοντιατρική περίθαλψη και ορθοπεδικά είδη.

Σχετική έκπτωση στην τιμή του εισιτηρίου

Περιλαμβάνονται οδικά, σιδηροδρομικά και ακτοπλοϊκά μέσα μαζικής μεταφοράς, με τα οποία οι δικαιούχοι φοιτητές μετακινούνται στο εσωτερικό της χώρας, σύμφωνα με όσα προβλέπει ο σχετικός νόμος. Η έκπτωση διακόπτεται όταν ο δικαιούχος στρατευθεί και για όσο χρόνο διαρκεί η στράτευσή του, αναστείλει τις σπουδές του, γίνει Διπλωματούχος, χάσει τη φοιτητική του ιδιότητα, ή συμπληρώσει έξι (6) έτη φοίτησης.

Σίτιση υπό προϋποθέσεις

Οι προϋποθέσεις αφορούν στην ατομική και οικογενειακή οικονομική κατάσταση των φοιτητών. Η δωρεάν σίτιση παύει όταν ο φοιτητής ή η φοιτήτρια περατώσει επιτυχώς τις σπουδές του, ή μετά την πάροδο έξι (6) ετών από την εγγραφή του, ανεξαρτήτως από το αν έχει ολοκληρώσει τις σπουδές.

Δάνεια υπο προϋποθέσεις

Δάνεια ενίσχυσης με κριτήρια την οικονομική κατάσταση και την επίδοσή στις σπουδές. Το 50% του ποσού του δανείου, το οποίο χορηγείται σε κάθε φοιτητή ή φοιτήτρια, αποτελεί υποτροφία και το υπόλοιπο 50% άτοκο χρηματικό δάνειο.

Φοιτητικός Σύλλογος

Ο Φοιτητικός Σύλλογος υποστηρίζει αθλητικές, ψυχαγωγικές, καλλιτεχνικές, ακαδημαϊκές και άλλες δραστηριότητες μέσω των Φοιτητικών Ομάδων, οι οποίες λειτουργούν αυτόνομα. Στις Φοιτητικές Ομάδες μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος, ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα ίδρυσης νέων ομάδων. Σήμερα δραστηριοποιούνται οι ακόλουθες ομάδες:

Γυμναστική & Άθληση

Ο τομέας Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού σας δίνει τη δυνατότητα να ασχοληθείτε με αρκετές δραστηριότητες και εκδηλώσεις, ανάλογα με τα ενδιαφέροντά σας και τα αθλήματα που προτιμάτε. Έχει σκοπό, επίσης, την εκπροσώπηση του Πανεπιστημίου, μέσω των αντιπροσωπευτικών ομάδων, στις Πανελλήνιες Πανεπιστημιακές διοργανώσεις, στην ετήσια Πολιτιστική εβδομάδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου και σε Ευρωπαϊκές ή Παγκόσμιες Πανεπιστημιάδες.

Στη Σάμο λειτουργούν τμήματα Κλασσικού Αθλητισμού, Ποδηλασίας, Αντισφαίρισης, Βόλεϊ, και Μπάσκετ. Επιπλέον, υπάρχουν ομάδες Χορού, Σκάκι και τάε-κβο-ντο. Οι προπονήσεις στα ομαδικά αθλήματα διεξάγονται σε εβδομαδιαία βάση, 2-3 φορές, στο Κλειστό Γυμναστήριο και στο Δημοτικό Στάδιο Καρλοβάσου. Στα ατομικά αθλήματα χρησιμοποιούνται αίθουσες του Πανεπιστημίου και ιδιωτικές εγκαταστάσεις. Κατά καιρούς, φοιτητές του Τμήματος έχουν συμμετάσχει σε αγώνες Κολύμβησης, Ανώμαλου Δρόμου και Χιονοδρομίες. Επίσης, πολλοί φοιτητές συμμετέχουν στα τοπικά πρωταθλήματα του Νομού Σάμου.

Υπεύθυνος του τομέα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού είναι ο Ευριπίδης Γεροντής (τηλ 22730 82051, 6974957246, e-mail: egerontis@aegean.gr).

Στοιχεία Επικοινωνίας

 • Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων
  Κτίριο Λυμπέρη, Παλαμά 2 & Γοργύρας
  Τ.Κ. 83200, Καρλόβασι
  Σάμος

 • +30 22730 82210

 • Ωράριο Γραμματείας
  Δευτέρα – Παρασκευή: 8:00 AM – 4:00 PM

Φόρμα Επικοινωνίας

Αφήστε το μήνυμα σας και θα έρθουμε σε επαφή μαζί σας το συντομότερο δυνατό.