Πρώτη θέση στον διεθνή διαγωνισμό ImageCLEF 2017 για την ανάκτηση πολυμεσικών δεδομένων

Ο φοιτητής του ΠΜΣ κατ. «Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα» Δημήτρης Κάτσιος κέρδισε την πρώτη θέση στον διεθνή διαγωνισμό ImageCLEF 2017 για την ανάκτηση πολυμεσικών δεδομένων, με εργασία που πραγματοποίησε στα πλαίσια του μαθήματος Επεξεργασία Εικόνας και Ρομποτική Όραση. Το αντικείμενο του διαγωνισμού ήταν η αυτόματη εξαγωγή κατάλληλων περιγραφών (captions) από ιατρικές εικόνες (Concept Detection Task). Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων του ImageCLEF θα πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο στο Δουβλίνο.

Περισσότερες πληροφορίες: http://imageclef.org/2017/caption