Διάκριση φοιτητών του Τμήματος στο Galileo & Copernicus Innovation Challenge 2019

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.