Το Future of Privacy Forum απένειμε Εύφημο Μνεία στην Λ. Μήτρου για τη μελέτη της για την Τεχνητή Νοημοσύνη και τον Γενικό Κανονισμό

Το Future of Privacy Forum απένειμε Εύφημο Μνεία (Honorable Mention) στην Λ. Μήτρου για τη μελέτη της για την Τεχνητή Νοημοσύνη και τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων, και τη συμπεριέλαβε στα ‘must read privacy papers’ του 2019 https://fpf.org/2019/12/05/privacy-papers-2019/