Μέλη​ ​της​ ​Κοινότητας​ ​ΕΛ/ΛΑΚ​ ​Πανεπιστημίου​ ​Αιγαίου​ ​στο​ ​περίπτερο​ ​του​ ​Τμήματος​ ​ΜΠΕΣ

Φοιτητές​ ​του​ ​Τμήματος​ ​Μηχανικών ​ Πληροφοριακών​ ​ ​Επικοινωνιακών ​ Συστημάτων,​ ​ μέλη​ ​ της​ Κοινότητας​ ​ΕΛ/ΛΑΚ​ ​Πανεπιστημίου​ ​Αιγαίου,​ ​συμμετείχαν​ ​στο​ ​συνέδριο​ ​FOSSCOMM​ ​2017​ ​που διοργανώθηκε ​ μεταξύ​ ​ 4​ ​ και​ ​ 5​ ​ ​Νοεμβρίου ​ στο​​ Χαροκόπειο​ ​​Πανεπιστήμιο.

Το​ ​FOSSCOMM​ ​πρόκειται​ ​για​ ​ετήσιο​ ​συνέδριο​ ​κοινοτήτων​ ​ελεύθερου​ ​λογισμικού​ ​και λογισμικού ​ ανοικτού​ ​ κώδικα.​ ​ Συγκεντρώνει​ ​ προγραμματιστές,​ ​ μηχανικούς​ ​ ​και ​ ενδιαφερόμενους​ από ​ ολόκληρη​ ​ την​ ​ Ελλάδα.​ ​ Αποτελεί​ ​ ευκαιρία​ ​ ​για​ συνεργασία ​​ ​μεταξύ​ ​των​ ​κοινοτήτων,​ ​καθώς και ​ για​ ​ ανταλλαγή​ ​ γνώσεων​ ​ και​ ​ βέλτιστων​ ​ πρακτικών.​

Παρακάτω​ ​σημειώνονται​ ​οι​ ​συνεδρίες​ που​ ​​διεξήγαγαν​ ​οι​ ​φοιτητές ​​του​ ​Τμήματος.

Παρουσιάσεις

  • Open​ ​Source​ ​Community​ ​Building​ ​101:​ ​The ​Mozilla​​ ​Way​ ​-​ ​Γιάννης ​​Κωνσταντινίδης

Εργαστήρια

  • Effective​ ​Text​ ​Editing​ ​with​ ​Vim ​​-​ ​Αλέξανδρος​ ​Παπαχρήστου
  • Twine: ​ Non-Linear​ ​ Story-Based​ ​ Game​ ​ Development​​ -​ ​ Παναγιώτης​ ​ Κεραμίδης​
  • AutoHotkey: Key Binding, The New Trend – Παναγιώτης Παναγόπουλος και Χρήστος Χρήστου

Πέραν​ ​από​ ​τις​ ​συνεδρίες,​ ​στο​ ​χώρο​ ​του​ ​συνεδρίου​ υπήρξε​ ​ ​περίπτερο​ ​του​ ​Τμήματος​ ​Μηχανικών Πληροφοριακών ​ Επικοινωνιακών​ ​ Συστημάτων.​ ​ Παρουσιάστηκαν​ ​ ​έργα​ ​ανοικτού​ ​λογισμικού, υλισμικού ​​και​ ​περιεχομένου​ ​της​ ​Κοινότητας​ ​ΕΛ/ΛΑΚ​ ​Πανεπιστημίου​ ​Αιγαίου.​ ​Παράλληλα,​ ​έγινε προώθηση​ ​τρίτων​ ​αντίστοιχων​ ​έργων​ ​και​ ​διαμοίραση​ ​προωθητικού​ ​υλικού.

Οι​ ​συνεδρίες​ ​που​ ​διεξήγαγαν​ ​οι​ ​φοιτητές​ ​προσέλκυσαν​ ​αθροιστικά​ ​εκατοντάδες ενδιαφερόμενους,​ ​ενώ​ ​μάλιστα​ ​το ​ περίπτερο​ ​ σημείωσε​ ​ εξαιρετικά​​ υψηλή​ ​ επισκεψιμότητα​​ καθ’​ όλη ​ τη​ ​ διάρκεια​ ​ του​​ συνεδρίου.​ ​​Οι​ ​φοιτητές​ ​ευελπιστούν​ ότι​ ​ ​οι ​ γνωριμίες​ ​ με​ ​ ​τις ​ υπόλοιπες​ κοινότητες​ ​θα​ ​σταθούν​ ​αρωγός​ ​στην​ ​περαιτέρω​ ​επέκταση​ των​​ ​δραστηριοτήτων​ ​της​ ​Κοινότητας ΕΛ/ΛΑΚ​ ​Πανεπιστημίου​ ​Αιγαίου.

Εκ​ ​μέρους​ ​της​ ​Κοινότητας​ ​ΕΛ/ΛΑΚ​ ​Πανεπιστημίου​ ​Αιγαίου,

Αλέξανδρος​ ​Παπαχρήστου
Γιάννης​ ​Κωνσταντινίδης
Παναγιώτης​ ​Κεραμίδης
Παναγιώτης​ ​Παναγόπουλος
Χρήστος​ ​Χρήστου