Διάκριση φοιτητών του τμήματος στο hackathon: Crowdhackathon #agriculture, που πραγματοποιήθηκε στις 5-7/4 2019 στην Αθήνα

Οι φοιτητές Ζαχαρίας Μιτζέλος και ο Παναγιώτης-Στέφανος Μάκος του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου, μέλη της Κοινότητας ΕΛ/ΛΑΚ του Τμήματος, συμμετείχαν στο hackathon “Crowdhackathon #agriculture” που πραγματοποιήθηκε στις 5-7/4 2019 στην Αθήνα. Στόχος του εν λόγω hackathon, με πάνω από 350 συμμετέχοντες, ήταν η δημιουργία καινοτόμων πρωτότυπων πιλοτικών εφαρμογών, οι οποίες βελτιώνουν υφιστάμενες e-υπηρεσίες και διαδικασίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και των εποπτευόμενων φορέων και προτείνουν νέες υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας για όσους δραστηριοποιούνται στον αγροδιατροφικό τομέα. Η εφαρμογή των φοιτητών κέρδισε την 2η θέση, ανάμεσα σε άλλες 27 ομάδες.

Η ομάδα των φοιτητών του Τμήματος εστίασαν στο ζήτημα ότι αρκετοί ιδιοκτήτες γης δεν αξιοποιούν τα αγροτεμάχιά τους, ενώ πολλές φορές η κατοχή γης ενδέχεται να αποτελεί βάρος για τον ιδιοκτήτη (φόροι, στοιχειώδης φροντίδα, αποψίλωση κλπ). Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν αγρότες οι οποίοι χρειάζονται επιπλέον γη για να επεκτείνουν την παραγωγή τους, να δοκιμάσουν μια νέα καλλιέργεια ή είναι νεοεισερχόμενοι στο χώρο και δεν επιθυμούν ή αδυνατούν να αναλάβουν το ρίσκο της αγοράς γης. Η εφαρμογή που ανέπτυξε η ομάδα των φοιτητών του Τμήματος φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως «μεσάζοντας» που θα φέρει σε επαφή τα δύο εμπλεκόμενα μέρη, προκειμένου με μια απλή, χαμηλού ρίσκου και χαμηλού κόστους συναλλαγή να αξιοποιηθούν τα ανεκμετάλλευτα αγροτεμάχια με παράλληλο όφελος για τον ενοικιαστή και τον ιδιοκτήτη.