Από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στην Ακαδημία της Apple στην Ιταλία

Ανάμεσα στους 400 που θα συμμετέχουν, τελικά, στο 2ο Apple Developer Academy βρίσκονται οι φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων, Χρήστος Σωτηρέλης και Ζαχαρίας Μιτζέλος, αφού διαγωνίστηκαν ανάμεσα σε περίπου 5000 άτομα από την Ευρώπη (και όχι μόνο). Η διαδικασία επιλογής συμπεριλάμβανε γραπτά tests και online συνεντεύξεις, ενώ τα μαθήματα της ακαδημίας θα λάβουν χώρα στη Νάπολη της Ιταλίας. Το Apple Developer Academy αποτελεί μία συνεργασία της Apple και του πανεπιστημίου Federico II (το πρώτο δημόσιο πανεπιστήμιο στον κόσμο) και προσφέρει στους συμμετέχοντες μαθήματα γύρω από software, design & business, τα οποία θα διαρκέσουν μέχρι τον Μάιο του 2018 και θα διδαχτούν με την μέθοδο “Challenge-Based Learning”.