Πρωτόκολλα διαχείρισης κρούσματος COVID-19 και Οδηγίες για την εκπαιδευτική διαδικασία

Στους παρακάτω συνδέσμους θα βρείτε πληροφορίες για τα πρωτόκολλα διαχείρισης κρούσματος COVID-19: Στους χώρους του Πανεπιστημίου Αιγαίου και Στις φοιτητικές κατοικίες & στα μισθωμένα δωμάτια καθώς και οδηγίες για την εκπαιδευτική διαδικασία: ΠΡΥΤΑΝΙΚΗ ΑΡΧΗ – Εξειδίκευση των Μέτρων Προστασίας