Τελετή καθομολόγησης των αποφοίτων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τµήµατος στις 17-6-2021

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Πληροφορίες:
emaildmicsd@aegean.gr
Τηλ.: 2273082210/ 2273082054

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΕΛΕΤΗ ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η τελετή καθομολόγησης των αποφοίτων του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση εξ αποστάσεως μεθόδων συμμετοχής, την Πέμπτη 17 Ιουνίου 2021 με τη χρήση του συστήματος ZOOM.

Για τη συμμετοχή των αποφοίτων στην καθομολόγηση, θα πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

•   Να διαθέτουν κάμερα, ηχεία και μικρόφωνο λειτουργικά και έτοιμα για χρήση

•   Να είναι συνδεδεμένοι/ες στο Διαδίκτυο (κατά προτίμηση με ενσύρματο τρόπο) από χώρο δική τους επιλογής

Παρακαλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι φοιτήτριες οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τις ακαδημαϊκές τους υποχρεώσεις και πληρούν προϋποθέσεις απόκτησης διπλώματος μέχρι και το τέλος της εξεταστικής περιόδου χειμερινού εξαμήνου 2021 και που επιθυμούν να λάβουν μέρος, να καταθέσουν το διάστημα από Τρίτη 11 Μαΐου 2021 έως Κυριακή 23 Μαΐου 2021 τα παρακάτω δικαιολογητικά στο email της Γραμματείας του Τμήματος dmicsd@aegean.gr.

 1. Αίτηση/Υπεύθυνη Δήλωση μέσω της διεύθυνσης https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses (ή ΥΔ με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους από ΚΕΠ) στην οποία θα αναφέρονται τα εξής:

Δηλώνω ότι:

 • επιθυμώ να συμμετέχω στην τελετή καθομολόγησης πτυχιούχων που θα διεξαχθεί στις 17/06/2021 με εξ αποστάσεως μέσα, χωρίς τη φυσική μου παρουσία
 • έλαβα γνώση της πολιτικής του ιδρύματος για την τήρηση, συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων κατά την πραγματοποίηση της τελετής καθομολόγησης με τη χρήση εξ αποστάσεως μεθόδων συμμετοχής, που είναι ταυτόσημη με εκείνη που ισχύει για την από απόσταση εξέταση των φοιτητών/τριών και περιγράφεται αναλυτικά στην απόφαση της Συγκλήτου, αριθμ. συνεδρ. 22/22.05.2020, θέμα 2.1 «Εξειδίκευση της απόφασης της υπ ́ αριθμ. 20/07.05.2020 έκτακτης συνεδρίασης της Συγκλήτου θέμα 2.3 «Συζήτηση επί εναλλακτικών τρόπων διεξαγωγής εξετάσεων εαρινού εξαμήνου 2019-20» με βάση την Υ.Α. 59181/Ζ1/19.05.2020 (ΦΕΚ 1935 τ. Β ́/20.05.2020)» καθώς και στην απόφαση της Συγκλήτου αριθμ. συνεδρ. 15/21.01.2021, θέμα 5.2 «Διεξαγωγή της Εξεταστικής του Χειμερινού Εξαμήνου του Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021 και συμφωνώ με τους όρους και τις προϋποθέσεις που τη διέπουν.
 • Η παρούσα δήλωση σε συνδυασμό με την παρουσία μου με τα εξ αποστάσεως μέσα στην τελετή καθομολόγησης ενέχει θέση της υπογραφής μου στο βιβλίο ορκωμοσίας που τηρείται στη Γραμματεία του Τμήματος
 • δεν θα προβώ σε καταγραφή της τελετής καθομολόγησης με οποιοδήποτε μέσο
 • επιθυμώ να λάβω το πτυχίο μου και σε περγαμηνή:  ΝΑΙ  ΟΧΙ 
 • επιθυμώ την ταχυδρομική αποστολή του πτυχίου και των υπόλοιπων δικαιολογητικών:  ΝΑΙ ΟΧΙ
  Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής των εγγράφων συμπληρώστε την ταχυδρομική διεύθυνση στην οποία επιθυμείτε να παραλάβετε τα έγγραφα: (Οδός, Περιοχή, Τ.Κ.)
 • έχω ολοκληρώσει την φοίτησή μου και δεν θα προβώ σε περαιτέρω δήλωση μαθημάτων.

 

 1. Καταθέτω συνημμένα σε ηλεκτρονική μορφή:
  • φωτοαντίγραφο της αστυνομικής μου ταυτότητας
  • απόδειξη καταβολής αντιτίμου για παραλαβή περγαμηνής (εφόσον επιθυμείτε τη χορήγηση του πτυχίου και σε περγαμηνή)
 1. Εγγράφομαι στην ηλεκτρονική πλατφόρμα αποφοίτων https://alumni.icsd.aegean.gr
 2. Θέτω υπόψη της Γραμματείας ότι έχω:
  • συμμετάσχει σε Πρόγραμμα Erasmus (studies ή placement): ΝΑΙ  ΟΧΙ 
  • συμμετάσχει σε Θερινή Πρακτική Άσκηση: ΝΑΙ  ΟΧΙ 

 

 1. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας
 2. Φοιτητές/τριες που επιθυμούν τη χορήγηση του πτυχίου τους και σε περγαμηνή, θα πρέπει να καταθέτουν (σε υποκατάστημα της τράπεζας ή ηλεκτρονικά) το αντίτιμο των 10€ στο λογαριασμό της ALPHA BANK με τα ακόλουθα στοιχεία:

 

ALPHA BANK

Αρ. Λ/σμού: 60 100 2001 000 158

IBAN: GR45 0140 6010 6010 0200 1000 158

BIC/SWIFT: CRBAGRAAXXX

Επωνυμία: Εταιρεία Αξιοπ/σης & Διαχ/σης Περιουσίας Παν/μίου Αιγαίου

Στην αιτιολογία της κατάθεσης πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και ο αριθμός μητρώου του/της φοιτητή/τριας.

Αφού γίνει η κατάθεση, οι φοιτητές/τριες θα καταθέτουν ή αποστέλλουν (με e-mail) την απόδειξη κατάθεσης στη Γραμματεία του Τμήματός τους ώστε να εκδοθεί η περγαμηνή.

Προσοχή:

Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής αποτελεί, η τακτοποίηση, μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων καθομολόγησης, τυχόν εκκρεμοτήτων των ενδιαφερόμενων φοιτητών και φοιτητριών με τη Βιβλιοθήκη (δανεισμός βιβλίων, κατάθεση πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας), με το Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας (κλειδί φοιτητικής εστίας κτλ.) ή την καταβολή διδάκτρων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών.

Η Γραμματεία θα ενημερωθεί σχετικά από την Βιβλιοθήκη και από το Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας, χωρίς να απαιτείται από φοιτητές – φοιτήτριες να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση.

Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες να αποστείλουν στη Γραμματεία ταχυδρομικά την φοιτητική τους ταυτότητα έως 23 Μαΐου 2021 (ή υπεύθυνη δήλωση απώλειας αυτής μέσω της διεύθυνσης https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses  ή ΥΔ με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους από ΚΕΠ, με email.)

Τα αντίγραφα πτυχίων, τα πιστοποιητικά πτυχιούχων και οι πάπυροι θα είναι διαθέσιμα προς παραλαβή στη Γραμματεία του Τμήματος.

Κατόπιν αιτήματος του/της αποφοίτου είναι δυνατή η ηλεκτρονική αποστολή τους, καθώς και η ταχυδρομική αποστολή με χρέωση παραλήπτη.

Στην περίπτωση αυτή παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές /τριες να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική τους διεύθυνση (προσωπικό mail και mail Παν/μίου) καθώς και την ταχυδρομική διεύθυνση στην οποία επιθυμούν να παραλάβουν τα έγγραφα (οδός, αριθμός, πόλη, ΤΚ) και το τηλέφωνο επικοινωνίας.