Συμμετοχή της Κοινότητας ΕΛ/ΛΑΚ Πανεπιστημίου Αιγαίου στο LibreOffice Conference 2017

Η Κοινότητα ΕΛ/ΛΑΚ Πανεπιστημίου Αιγαίου (https://fossaegean.gr/) συμμετέχει στο LibreOffice Conference 2017 (http://conference.libreoffice.org/) που διοργανώνεται μεταξύ 11-13 Οκτωβρίου στη Ρώμη. Ο Γιάννης Κωνσταντινίδης, φοιτητής του τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, πρόκειται να δώσει ομιλία με θέμα «Open Source Community Building 101». Το συνέδριο αποτελεί μια ευκαιρία για ανταλλαγή βελτίστων πρακτικών μεταξύ των κοινοτήτων ελεύθερου λογισμικού καθώς και διάδοσης των αντίστοιχων προσπαθειών που γίνονται εντός του Πανεπιστημίου Αιγαίου.