Πρόθεση δήλωσης Συμμετοχής σε Ορκωμοσία

Ενημερώνονται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες του Τμήματος, που πληρούν προϋποθέσεις απόκτησης διπλώματος ότι, προκειμένου να προγραμματιστεί η τελετή ορκωμοσίας της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2021 που θα πραγματοποιηθεί εντός του μηνός Ιανουαρίου 2022, θα πρέπει να δηλώσουν την πρόθεσή τους για συμμετοχή στη δια ζώσης ορκωμοσία μέχρι και την Κυριακή 14/11/2021 μέσω του συνδέσμου:

https://nextcloud.aegean.gr/index.php/apps/forms/F4L6ytScfMZFR3M7.

Για την έγκαιρη και πληρέστερη ενημέρωση σας, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

  1. Η είσοδος των φυσικών προσώπων στον χώρο διεξαγωγής της τελετής καθομολόγησης πραγματοποιείται κατόπιν επίδειξης είτε πιστοποιητικού εμβολιασμού, είτε πιστοποιητικού νόσησης είτε βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR για κορωνοϊό COVID-19 ή αρνητικής εξέτασης με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid-test) που έχουν διενεργηθεί εντός των τελευταίων σαράντα οκτώ (48) ωρών, από την ώρα πραγματοποίησης της τελετής. Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατή η είσοδος ανηλίκων ηλικίας τεσσάρων (4) έως και δεκαεπτά (17) ετών κατόπιν διεξαγωγής και δήλωσης αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) εντός του τελευταίου εικοσιτετραώρου πριν την ώρα πραγματοποίησης της τελετής. Συγχρόνως διενεργείται και έλεγχος ταυτοπροσωπίας.
  2. Ο/Η κάθε φοιτητής/τρια που συμμετέχει στην τελετή δικαιούται να προσκαλέσει έως δύο (2) άτομα λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων. Οι φοιτητές/τριες δηλώνουν με την αίτησή τους το ονοματεπώνυμο των ατόμων/συνοδών του. Η τήρηση του μέτρου ελέγχεται από το προσωπικό του Ιδρύματος στην είσοδο της αίθουσας ή του κτηρίου.
  3. Οι φοιτητές/τριες, κατ’ εξαίρεση, δύνανται να αιτηθούν την τροποποίηση της διαδικασίας καθομολόγησης, ύστερα από τεκμηριωμένο αίτημα τους που να αφορά σε σοβαρούς λόγους υγείας. Στην περίπτωση αυτή παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία του Τμήματός τους προκειμένου να υποβάλουν τη σχετική αίτηση.

Σε περίπτωση μεταβολής των μέτρων προστασίας για την αποφυγή διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τα παραπάνω 1 και 2 θα τροποποιηθούν αναλόγως.

Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση μετά τις 15/11/2021, που θα σας ενημερώνει για την ημερομηνία της ορκωμοσίας και τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής σε αυτή.