Λίστα Δικαιούχων Απαλλαγής Διδάκτρων Φοίτησης Μονοτμηματικών ΠΜΣ

[fusion_table]
1) Π.Μ.Σ. «Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων»

Α.Μ.
3232018002
3232018006
3232018012
3232018019
3232018021
3232018026
3232018031

[/fusion_table][fusion_table]
2) Π.Μ.Σ. «Διαδίκτυο των Πραγμάτων: Ευφυή Περιβάλλοντα σε Δίκτυα Νέας Γενιάς»

Α.Μ.
3242018002
3242018003

[/fusion_table][fusion_table]
3) Π.Μ.Σ. «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση»

Α.Μ.
3262018003
3262018010
3262018014
3262018016

[/fusion_table][fusion_table]
4) Π.Μ.Σ. «Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα»

Α.Μ.
3252018002
3252018026
3252018029

[/fusion_table]