Καθηγητές του Τμήματος στη λίστα των κορυφαίων παγκοσμίως επιστημόνων στον Τομέα της Πληροφορικής

Οι Καθηγητές του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων Σταματάτος Ευστάθιος και Καμπουράκης Γεώργιος περιλαμβάνονται στη λίστα με τους κορυφαίους 9.724 επιστήμονες στον τομέα της Πληροφορικής (Computer Science) παγκοσμίως. Η λίστα δημοσιεύεται για όγδοη συνεχή χρονιά από τον οργανισμό Research.com και βασίζεται σε στοιχεία του Google Scholar και Microsoft Academic Graph.

Λεπτομέρειες σχετικά με τη μεθοδολογία σύνταξης της λίστας μπορούν να αναζητηθούν στον ιστότοπο https://research.com/scientists-rankings/computer-science/gr.