Η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης πιστοποιεί ότι το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος συμμορφώνεται με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας ΠΠΣ της ΕΘΑΑΕ και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Δείτε την απόφαση και τις λεπτομέρειες της πιστοποίησης εδώ.