Εγγραφές Χειμερινού Εξαμήνου 2020-2021

Ενημερώνουμε τους μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες ότι η προκαταβολή των πεντακοσίων ευρώ για την κατοχύρωση της θέσης ισοδυναμεί και με την εγγραφή στο χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2020/2021.

Παρακαλείσθε να προβείτε στην κατάθεση της ανωτέρω προκαταβολής στις οριζόμενες από τη Γραμματεία ημερομηνίες σύμφωνα την ηλεκτρονική ενημέρωση που λάβατε από τη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος.