Απόφαση της Συγκλήτου για τον τρόπο διεξαγωγής εξετάσεων

Δείτε την ανακοίνωση εδώ.