Ακαδημαϊκές Συνεργασίες

Το τμήμα υλοποιεί τα προγράμματά του σε συνεργασία με πλήθος εκπαιδευτικών φορέων, ερευνητικών ιδρυμάτων και οργανισμών εθνικό και διεθνές επίπεδο, με σκοπό τη συμμετοχή ομιλητών σε μαθήματα του προγράμματος σπουδών, στη διεξαγωγή κοινών διπλωματικών εργασιών, στην ανάπτυξη κοινών ερευνητικών δραστηριοτήτων και στην περαιτέρω συνεργασία με τους απόφοιτους σε κοινές πρωτοβουλίες.

Οι κυριότεροι συνεργαζόμενοι φορείς είναι οι εξής:

Πανεπιστήμια

 • Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
 • Πανεπιστήμιο Πατρών
 • Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Πανεπιστήμιο Πειραιά
 • Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
 • ΤΕΙ Λάρισας
 • ΤΕΙ Κρήτης
 • Delft University of Technology, The Netherlands
 • Brunel University London, UK
 • University of Koblenz – Landau, Germany
 • University of Washington, USA
 • University at Albany/SUNY, USA
 • Copenhagen Business School, Denmark
 • New University of Lisbon, UNINOVA, Portugal
 • University Lausanne, Switzerland
 • Danube University Krems, Austria
 • Royal Holloway, London, UK
 • Bedford New College, London, UK
 • University of Plymouth, UK
 • University College, Dublin
 • Aston University, UK
 • Kingston University, UK
 • Trinity College, Dublin
 • University of Stockholm, Sweden
 • University of Lund, Sweden
 • Chalmers Institute of Technology, Sweden
 • Karlstad University, Sweden
 • University of Hamburg, Germany
 • University of Essen, Germany
 • University of Regensburg,
 • Catholic University of Leuven, Belgium
 • University of Vienna, Austria
 • Technical University of Graz, Austria
 • University of Oulu, Finland
 • University of Rome “La Sapienza”, Italy
 • University of Milano, Italy
 • University of Genova, Italy
 • Deusto University, Spain
 • University of Malaga, Spain
 • Polytechnic University of Catalunya, Spain
 • Copenhagen Business School, Denmark
 • Darmouth College, USA
 • Bauhaus Universitaet Weimar, Germany
 • Universitat Politecnica de Valencia, Spain
 • Universitat Autonoma de Barcelona, Spain
 • Lehigh University, USA
 • Johannes Kepler University Linz, Austria
 • University of Surrey, UK
 • Technische Universität Dresden, Germany
 • University of Cyprus, Cyprus
 • Poznan University of Technology, Poland

Ερευνητικά Κέντρα


 • ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
 • Ερευνητικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πειραιά
 • Instituto Superiore Mario Boella, Italy
 • Fraunhofer – FOKUS, Germany
 • Institut für Rundfunktechnik, Germany
 • Max-Plank Institut fur Informatik, Germany
 • Eidgenoessische Technische Hochscule (ETH), Zürich, Switzerland
 • Instituto Tecnologico de Informatica, Valencia, Spain
 • Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya, Spain
 • Austrian Research Institute for Artificial Intelligence (OFAI), Austria
 • Waterford Institute of Technology, Ireland
 • Instituto Telecominicações, Portugal
 • Cyprus Institute of Neurology and Genetics, Cyprus


Δημόσιοι Φορείς


 • Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
 • Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, Υπουργείο Οικονομικών
 • Δήμος Αθηναίων
 • Βουλή των Ελλήνων
 • Ευρωπαϊκή Επιτροπή
 • Γενική Γραμματεία Έρευνας-Τεχνολογίας
 • Πολεμική Αεροπορία
 • ΠεΣΥΠ Θεσσαλίας
 • ΠεΣΥΠ Βορείου Αιγαίου
 • Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου