Έρευνα

Στόχος του Τμήματος είναι να δώσει στους αποφοίτους του τα απαραίτητα εφόδια για την διεξαγωγή εφαρμοσμένης έρευνας σε περιοχές υψηλού ενδιαφέροντος των Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων. Ανήκοντας σε ένα ανεξάρτητο Ίδρυμα όπως είναι το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Τμήμα προάγει την έρευνα προς όφελος της κοινωνίας και των πολιτών όντας προσηλωμένο στην ευρωπαϊκή ατζέντα για την Κοινωνία της Πληροφορίας. Συμμετέχοντας στους τομείς της έρευνας του ΜΠΕΣ, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα έρθουν σε επαφή με τεχνολογίες αιχμής και θα αποκτήσουν σημαντικές γνώσεις και δεξιότητες μέσω των συνεργασιών του Τμήματος με φορείς και εταιρείες σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα.