Γιατί στο Μ.Π.Ε.Σ.;

Σπουδάζω στη Σάμο, σπουδάζω στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Ένα δυναμικό και ανερχόμενο Τμήμα, με σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών, που στοχεύει στην μεταπτυχιακή εξειδίκευση επιστημόνων και την προαγωγή της γνώσης στο χώρο της Τεχνολογίας, Σχεδίασης, Διοίκησης και Διαχείρισης Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων. Σκοπός του είναι η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας αφενός, και η κατάρτιση επιστημόνων αφετέρου, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για τις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας μας.

Μοναδικά χαρακτηριστικά:

  • Ένα από τα καλύτερα Τμήματα βάσει της εξωτερικής αξιολόγησης.
  • Πρόγραμμα σπουδών σχεδιασμένο με βάση τα διεθνή πρότυπα σπουδών (π.χ. διεθνείς οργανισμοί  IEEE, ACM).
  • Κατευθύνσεις που αναφέρονται σε καινοτόμες τεχνολογίες, σύμπραξη τεχνολογίας & διακυβέρνησης, σύμπραξη καινοτομίας & επιχειρηματικότητας.
  • Στοχευμένη κατεύθυνση σύγκλισης για όσους δεν έχουν πτυχίο πληροφορικής.
  • Συνδυασμός εκπαίδευσης από απόσταση και φυσικής παρουσίας σε επιλεγμένα διαστήματα στο νησί.
  • Αξιοποίηση συνεργασιών με Πανεπιστήμια και επιχειρήσεις σε Ελλάδα και Εξωτερικό.
  • Τοποθεσία Σάμος!