Δίδακτρα

Το κόστος φοίτησης στο ΠΜΣ ανέρχεται συνολικά σε €3.000 ευρώ.

Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε τρεις δόσεις: €500,00 καταβάλλονται εντός 15 ημερών από την ενημέρωση των επιτυχόντων, €1.000,00 κατά την εγγραφή στο 1ο εξάμηνο (αρχές Οκτωβρίου) και €1.500,00 κατά την έναρξη του 2ου εξαμήνου (Φεβρουάριος). Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση μη εγγραφής ή διακοπής της φοίτησης, το μέρος των διδάκτρων, το οποίο έχει ήδη καταβληθεί, δεν επιστρέφεται.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 προβλέπεται απαλλαγή της δεύτερης και τρίτης δόσης των διδάκτρων σε μικρό αριθμό φοιτητών και φοιτητριών, κατόπιν επιλογής με κριτήριο την αριστεία. Τα αποτελέσματα της σχετικής διαδικασίας επιλογής θα ανακοινωθούν στις αρχές Οκτωβρίου. Οι φοιτητές και φοιτήτριες που θα απαλλαγούν, κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων εξαμήνων φοίτησης θα κληθούν να παρέχουν ολοκληρωμένο εργαστηριακό, φροντιστηριακό ή άλλο υποστηρικτικό έργο του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος, διαρκείας οκτώ (8) ωρών εβδομαδιαίως, σύμφωνα με τις ανάγκες του Τμήματος.