Ιστορίες Επιτυχίας

 • Μετά την αποφοίτηση μου από το τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, η συνέχιση των σπουδών μου στο ΠΜΣ του ίδιου τμήματος στην κατεύθυνση «Διαχείριση Πληροφορίας» (νυν «Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα»), μου έδωσε τις απαραίτητες βάσεις σε ένα ευρύ φάσμα τομέων της τεχνητής νοημοσύνης και μου προκάλεσε το ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους τομείς της Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας και Μηχανικής Μάθησης. Η έκθεση μου στους απαιτητικούς ρυθμούς μάθησης και στις διεκπεραιώσεις των ερευνητικών μελετών του προγράμματος, μου έδωσαν τα απαραίτητα εφόδια για έρευνα και συνέβαλαν στην επιλογή μου να συνεχίσω την ακαδημαική μου πορεία ως βοηθός ερευνητή στο Idiap Research Institute και υποψήφιος Διδάκτορας του École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) στην Ελβετία.

  Νίκος Παππάς
  Υποψήφιος Διδάκτωρ EPFL
 • Πραγματοποιώντας τις μεταπτυχιακές μου σπουδές στο τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων απέκτησα τις βάσεις για την ανάπτυξη των κατάλληλων δεξιοτήτων για την επαγγελματική και ακαδημαϊκή μου σταδιοδρομία. Η άμεση επαφή με τους διδάσκοντες μου έδωσε τη δυνατότητα να γνωρίσω τα θεωρητικά και εφαρμοσμένα ερευνητικά προβλήματα της γνωστικής περιοχής της Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων. Σημέρα εργάζομαι στο Κοινό Ευρωπαϊκό Κέντρο Ερευνας (Joint Research Center) της Ευρωπαικής Ένωσης και έχω εκλεγεί ως Λέκτορας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

  Δημήτρης Γενειατάκης
  Λέκτορας,
  Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και
  Μηχανικών Υπολογιστών, ΑΠΘ
 • Οι σπουδές μου στο Π.Μ.Σ. «Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών συστημάτων» που συνεχίστηκαν με την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος στην ίδια περιοχή, με εφοδίασαν με πραγματικά χρήσιμες γνώσεις και εμπειρία ώστε να είμαι ικανός να ανταποκριθώ με απόλυτη επιτυχία στο διεθνές ερευνητικό γίγνεσθαι.

  Δημήτριος Δαμόπουλος
  Postdoc Researcher,
  Stevens Institute of Technology, NY, USA
 • Οι εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις που απέκτησα από την επιτυχή παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στη Σάμο, στην κατεύθυνση της «Ασφάλειας Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων» δημιούργησαν τις προϋποθέσεις να προσληφθώ, αμέσως μετά την αποφοίτησή μου, στο Τμήμα Ασφάλειας ενός από τους μεγαλύτερους επιχειρηματικούς ομίλους της χώρας. Σήμερα εργάζομαι για έναν από τους σημαντικότερους παρόχους ολοκληρωμένων λύσεων ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων, την Check Point Software Technologies

  Χαρά Βασιλειάδου
  Channel Manager Greece and Cyprus,
  Check Point Software Technologies
 • Σπουδάζοντας στο Π.Μ.Σ. του τμήματος Μηχ. Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων (κατεύθυνση «Διαχείριση Πληροφορίας», νυν «Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα»), απέκτησα πολύτιμα εφόδια για την συνέχεια της σταδιοδρομίας μου, τόσο ως υποψήφιος διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, όσο και σε ερευνητικά προγράμματα στη συνέχεια. Οι διαθέσιμες υποδομές μου παρείχαν την ευχέρεια για την εκπόνηση εργασιών υψηλού επιπέδου. Το έμψυχο δυναμικό, ήταν πάντα πρόθυμο να καλύψει όποιες απορίες μου προέκυπταν και να με κατευθύνει, είτε με συναντήσεις δια ζώσης εκτός μαθημάτων, ή ακόμα και μέσω ηλ. ταχυδρομείου. Τα θέματα των εργασιών των μαθημάτων συνδύαζαν πρωτοτυπία με θεωρητικό και τεχνολογικό βάθος, δίνοντας υψηλό κίνητρο για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Οι διδάσκοντες του μεταπτυχιακού προγράμματος όντας συνεργάτες διεθνών ερευνητικών κέντρων και μέλη ερευνητικών προγραμμάτων δίνουν ευκαιρίες σε όσους φοιτητές το επιθυμούν να αποκτήσουν πολύτιμες εμπειρίες. Ήδη από την εκπόνηση της διπλωματικής μου εργασίας είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ με μέλη του INRIA και να διδαχθώ από τη συνεργασία με διεθνείς ομάδες έρευνας. Το κυριότερο όμως, ήταν οτι το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών με δίδαξε τον τρόπο να αφομοιώνω νέες τεχνολογίες, τον τρόπο να τις συνδυάζω για την επίλυση προβλημάτων και κατά συνέπεια να συμβάλω στην έρευνα και τη δημιουργία νέων τεχνολογιών.

  Γιώργος Σαντιπαντάκης
  Υποψήφιος Διδάκτωρ
 • Οι σπουδές μου στο ΠΜΣ «Τεχνολογίες Διαχείρισης Πληροφορίας και Παγκόσμιου Ιστού» (νυν «Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα») μου έδωσαν την κατάλληλη ώθηση και αυτοπεποίθηση να αναζητήσω μια ευκαιρία για κάτι καλύτερο για μένα και την οικογένειά μου. Η ουσιαστική ανάπτυξη των δεξιοτήτων μου, που συντελέστηκε με τη βοήθεια και την καθοδήγηση του διδακτικού προσωπικού, μου επέτρεψε να θέσω ψηλά τον πήχη και να επιτύχω την πρόσληψη μου ως αναλυτή/προγραμματιστή στο εξωτερικό όπου και πλέον διαμένω. Είμαι σίγουρος ότι τα εφόδια αυτά θα με βοηθήσουν και στο μέλλον να μην μένω στάσιμος αλλά να εξελίσσομαι ως επαγγελματίας.

  Βασίλης Βέρρας
  Αναλυτής / Προγραμματιστής
 • Μετά το πέρας των προπτυχιακών σπουδών μου στο τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων (Μ.Π.Ε.Σ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, είχα την την τύχη να συνεχίσω τις σπουδές μου παρακολουθώντας το Π.Μ.Σ. «Τεχνολογίες Διαχείρισης Πληροφορίας και Παγκόσμιου Ιστού» (νυν «Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα»). Με την παρακολούθηση του προγράμματος ήρθα σε επαφή με νέες τεχνολογίες καθώς και με την πρακτική εφαρμογή τους. Η σημαντικότερη όμως συνεισφορά του Π.Μ.Σ. ήταν η εξοικείωση μου με εντατικούς και απαιτητικούς ρυθμούς μάθησης σε αρκετά υψηλό επίπεδο, καθώς και η πρώτη μου επαφή με την εκπόνηση ερευνητικών μελετών. Εν κατακλείδι, οι σπουδές μου στο Π.Μ.Σ. «Τεχνολογίες Διαχείρισης Πληροφορίας και Παγκόσμιου Ιστού» μου έδωσαν τα αναγκαία εφόδια για να μπορέσω να ανταποκριθώ στις νέες προκλήσεις που έπρεπε αν αντιμετωπίσω ως νέος Μηχανικός και ερευνητής σε διεθνές περιβάλλον.

  Σωκράτης Βαβύλης
  Ερευνητής TU/e
 • Η συνεργατική νοοτροπία των διδασκόντων της κατεύθυνσης με τους φοιτητές αλλά και η γενική διάθεση συνεργασίας μεταξύ όλων των μελών ΔΕΠ του τμήματος σε συγκλίνουσες ερευνητικές δραστηριότητες προσφέρει πολλές ευκαιρίες στους φοιτητές να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και πέρα των καθαρά ακαδημαϊκών υποχρεώσεων τους. Η ενεργή συμμετοχή μου σε ευρείας κλίμακας ερευνητικά έργα και η προσωπική επαφή μου με συνεργάτες από διάφορες χώρες της Ευρώπης και από διάφορων ειδών ερευνητικούς οργανισμούς (π.χ. ερευνητικά ινστιτούτα, πανεπιστήμια, πολυεθνικές εταιρείες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις) μου έδωσε τη δυνατότητα να εμπλουτίσω το βιογραφικό μου και, πάνω από όλα, να αξιοποιήσω μακροπρόθεσμα με τον καλύτερο τρόπο τις γνώσεις που έλαβα κατά τη διάρκεια του ΠΜΣ.

  Πρόδρομος Μακρής
  Διδάκτωρ τμήματος Μ.Π.Ε.Σ.
 • Ως απόφοιτος του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών με ειδίκευση στις Τηλεπικοινωνίες και Τεχνολογία Πληροφορίας, η επιλογή του ΠΜΣ “Τεχνολογίες Δικτύων Επικοινωνιών και Υπολογιστών” με έφερε σε επαφή με τις τελευταίες εξελίξεις στον χώρο των Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων. Παράλληλα, το διδακτικό προσωπικό με την εμπειρία του στον τομέα της έρευνας, μου έδωσε το έναυσμα να αρχίσω την πορεία μου ως Υποψήφιος Διδάκτορας του Τμήματος. Εν κατακλείδι, οι σπουδές μου στην Σάμο δεν με βοήθησαν μόνο να χτίσω το προφίλ μου ως Μηχανικός, αλλά μου έδωσαν και πολύτιμους συνεργάτες στην περαιτέρω ερευνητική και επαγγελματική μου σταδιοδρομία.

  Δρ. Νίκος Νομικός
  Ερευνητικός Συνεργάτης Πανεπιστημίου Αιγαίου