Πρόγραμμα Εξεταστικής ΧΕΙΜ 17-18

Πρόγραμμα εξεταστικής χειμερινού εξαμήνου και πρώτης εβδομάδας εαρινού εξαμήνου
Πρόγραμμα εξεταστικής (07/02/2018 - 10/02/2018)
Ώρες Τετάρτη 07/02 Πέμπτη 08/02 Παρασκευή 09/02 Σάββατο 10/02
09.00-11.30 -ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-
Ασφάλεια Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων
(ΜΥΡΤΩ)
Θ. Τζουραμάνης
-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-
Κρυπτογραφία
(ΜΥΡΤΩ)
Ε. Κωνσταντίνου
-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-
Ασφάλεια και Ιδιωτικότητα στο Διαδίκτυο του Μέλλοντος
(ΜΥΡΤΩ)
Π. Ριζομυλιώτης
-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-
Ασφάλεια Δικτύων Υπολογιστών και Επικοινωνιών
(ΜΥΡΤΩ)
Γ. Καμπουράκης
12.00-14.30 -ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-
Ασφάλεια Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων
(ΜΥΡΤΩ)
Θ. Τζουραμάνης
-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-
Κρυπτογραφία
(ΜΥΡΤΩ)
Ε. Κωνσταντίνου
-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-
Ασφάλεια και Ιδιωτικότητα στο Διαδίκτυο του Μέλλοντος
(ΜΥΡΤΩ)
Π. Ριζομυλιώτης
-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-
Ασφάλεια Δικτύων Υπολογιστών και Επικοινωνιών
(ΜΥΡΤΩ)
Γ. Καμπουράκης
15.30-18.00  -ΕΞΕΤΑΣΗ-
Ασφάλεια Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων
(ΜΥΡΤΩ)
Θ. Τζουραμάνης
-ΕΞΕΤΑΣΗ-
Κρυπτογραφία
(ΜΥΡΤΩ)
Ε. Κωνσταντίνου
-ΕΞΕΤΑΣΗ-
Ασφάλεια και Ιδιωτικότητα στο Διαδίκτυο του Μέλλοντος
(ΜΥΡΤΩ)
Π. Ριζομυλιώτης
-ΕΞΕΤΑΣΗ-
Ασφάλεια Δικτύων Υπολογιστών και Επικοινωνιών
(ΜΥΡΤΩ)
Γ. Καμπουράκης

Πρόγραμμα εξεταστικής (07/02/2018 - 10/02/2018)
Ώρες Τετάρτη 07/02 Πέμπτη 08/02 Παρασκευή 09/02 Σάββατο 10/02
09.00-11.30 -ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-
Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και Τεχνολογίες Ενίσχυσης της Ιδιωτικότητας
(ΗΛΕΚΤΡΑ)
Σ. Κοκολάκης
-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-
Πληροφοριακά Συστήματα
(ΗΛΕΚΤΡΑ)
Μ. Καρύδα
-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση I: Υπηρεσίες και Υποδομές
(ΗΛΕΚΤΡΑ)
Ε. Λουκής
-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-
Διοίκηση Ψηφιακών Επιχειρήσεων και Οργανισμών
(ΗΛΕΚΤΡΑ)
Αλεξόπουλος - Ανδρουτσοπούλου
12.00-14.30 -ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-
Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και Τεχνολογίες Ενίσχυσης της Ιδιωτικότητας
(ΗΛΕΚΤΡΑ)
Σ. Κοκολάκης
-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-
Πληροφοριακά Συστήματα
(ΗΛΕΚΤΡΑ)
Μ. Καρύδα
-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση I: Υπηρεσίες και Υποδομές
(ΗΛΕΚΤΡΑ)
Ε. Λουκής
-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-
Διοίκηση Ψηφιακών Επιχειρήσεων και Οργανισμών
(ΗΛΕΚΤΡΑ)
Αλεξόπουλος - Ανδρουτσοπούλου
15.30-18.00  -ΕΞΕΤΑΣΗ-
Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και Τεχνολογίες Ενίσχυσης της Ιδιωτικότητας
(ΗΛΕΚΤΡΑ)
Σ. Κοκολάκης
-ΕΞΕΤΑΣΗ-
Πληροφοριακά Συστήματα
(ΗΛΕΚΤΡΑ)
Μ. Καρύδα
-ΕΞΕΤΑΣΗ-
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση I: Υπηρεσίες και Υποδομές
(ΗΛΕΚΤΡΑ)
Ε. Λουκής
-ΕΞΕΤΑΣΗ-
Διοίκηση Ψηφιακών Επιχειρήσεων και Οργανισμών
(ΗΛΕΚΤΡΑ)
Αλεξόπουλος - Ανδρουτσοπούλου

Πρόγραμμα εξεταστικής (07/02/2018 - 10/02/2018)
Ώρες Τετάρτη 07/02 Πέμπτη 08/02 Παρασκευή 09/02 Σάββατο 10/02
09.00-11.30 -ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-
Συνδυαστική Βελτιστοποίηση και Σύγχρονες Οικονομικές Εφαρμογές
(AILab)
Α. Καπόρης
-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-
Κατανεμημένα Συστήματα και Υπηρεσίες Ιστού
(ΛΥΔΙΑ)
Χ. Γκουμόπουλος
-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-
Μηχανική Μάθηση
(AILab)
Ε. Σταματάτος
-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-
Επεξεργασία Εικόνας και Ρομποτική Όραση
(AILab)
Ε. Καβαλλιεράτου
12.00-14.30 -ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-
Συνδυαστική Βελτιστοποίηση και Σύγχρονες Οικονομικές Εφαρμογές
(AILab)
Α. Καπόρης
-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-
Κατανεμημένα Συστήματα και Υπηρεσίες Ιστού
(ΛΥΔΙΑ)
Χ. Γκουμόπουλος
-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-
Μηχανική Μάθηση
(AILab)
Ε. Σταματάτος
-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-
Επεξεργασία Εικόνας και Ρομποτική Όραση
(AILab)
Ε. Καβαλλιεράτου
15.30-18.00  -ΕΞΕΤΑΣΗ-
Συνδυαστική Βελτιστοποίηση και Σύγχρονες Οικονομικές Εφαρμογές
(AILab)
Α. Καπόρης
-ΕΞΕΤΑΣΗ-
Κατανεμημένα Συστήματα και Υπηρεσίες Ιστού
(ΛΥΔΙΑ)
Χ. Γκουμόπουλος
-ΕΞΕΤΑΣΗ-
Μηχανική Μάθηση
(AILab)
Ε. Σταματάτος
-ΕΞΕΤΑΣΗ-
Επεξεργασία Εικόνας και Ρομποτική Όραση
(AILab)
Ε. Καβαλλιεράτου

Πρόγραμμα εξεταστικής (07/02/2018 - 10/02/2018)
Ώρες Τετάρτη 07/02 Πέμπτη 08/02 Παρασκευή 09/02 Σάββατο 10/02
09.00-11.30 -ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-
Σχεδίαση Ολοκληρωμένων Ψηφιακών Συστημάτων
(ΛΥΔΙΑ)
Ε. Καλλίγερος
-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-
Κατανεμημένα Συστήματα και Υπηρεσίες Ιστού
(ΛΥΔΙΑ)
Χ. Γκουμόπουλος
-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-
Κινητές και Δορυφορικές Επικοινωνίες
(ΛΥΔΙΑ)
Ν. Νομικός
-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-
Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Επίδοση Δικτύων και Υπηρεσιών
(ΛΥΔΙΑ)
Χ. Σκιάνης
12.00-14.30 -ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-
Σχεδίαση Ολοκληρωμένων Ψηφιακών Συστημάτων
(ΛΥΔΙΑ)
Ε. Καλλίγερος
-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-
Κατανεμημένα Συστήματα και Υπηρεσίες Ιστού
(ΛΥΔΙΑ)
Χ. Γκουμόπουλος
-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-
Κινητές και Δορυφορικές Επικοινωνίες
(ΛΥΔΙΑ)
Ν. Νομικός
-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-
Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Επίδοση Δικτύων και Υπηρεσιών
(ΛΥΔΙΑ)
Χ. Σκιάνης
15.30-18.00  -ΕΞΕΤΑΣΗ-
Σχεδίαση Ολοκληρωμένων Ψηφιακών Συστημάτων
(ΛΥΔΙΑ)
Ε. Καλλίγερος
-ΕΞΕΤΑΣΗ-
Κατανεμημένα Συστήματα και Υπηρεσίες Ιστού
(ΛΥΔΙΑ)
Χ. Γκουμόπουλος
-ΕΞΕΤΑΣΗ-
Κινητές και Δορυφορικές Επικοινωνίες
(ΛΥΔΙΑ)
Ν. Νομικός
-ΕΞΕΤΑΣΗ-
Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Επίδοση Δικτύων και Υπηρεσιών
(ΛΥΔΙΑ)
Χ. Σκιάνης

Πρόγραμμα εξεταστικής (07/02/2018 - 10/02/2018)
Ώρες Τετάρτη 07/02 Πέμπτη 08/02 Παρασκευή 09/02 Σάββατο 10/02
09.00-11.30 -ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-
Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και Τεχνολογίες Ενίσχυσης της Ιδιωτικότητας
(ΗΛΕΚΤΡΑ)
Σ. Κοκολάκης
-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-
Πληροφοριακά Συστήματα
(ΗΛΕΚΤΡΑ)
Μ. Καρύδα
-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-
Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα
(ΑΛΚΜΗΝΗ)
Ι. Καστέλλη
-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-
Διοίκηση Ψηφιακών Επιχειρήσεων και Οργανισμών
(ΗΛΕΚΤΡΑ)
Αλεξόπουλος - Ανδρουτσοπούλου
12.00-14.30 -ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-
Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και Τεχνολογίες Ενίσχυσης της Ιδιωτικότητας
(ΗΛΕΚΤΡΑ)
Σ. Κοκολάκης
-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-
Πληροφοριακά Συστήματα
(ΗΛΕΚΤΡΑ)
Μ. Καρύδα
-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-
Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα
(ΑΛΚΜΗΝΗ)
Ι. Καστέλλη
-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-
Διοίκηση Ψηφιακών Επιχειρήσεων και Οργανισμών
(ΗΛΕΚΤΡΑ)
Αλεξόπουλος - Ανδρουτσοπούλου
15.30-18.00  -ΕΞΕΤΑΣΗ-
Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και Τεχνολογίες Ενίσχυσης της Ιδιωτικότητας
(ΗΛΕΚΤΡΑ)
Σ. Κοκολάκης
-ΕΞΕΤΑΣΗ-
Πληροφοριακά Συστήματα
(ΗΛΕΚΤΡΑ)
Μ. Καρύδα
-ΕΞΕΤΑΣΗ-
Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα
(ΑΛΚΜΗΝΗ)
Ι. Καστέλλη
-ΕΞΕΤΑΣΗ-
Διοίκηση Ψηφιακών Επιχειρήσεων και Οργανισμών
(ΗΛΕΚΤΡΑ)
Αλεξόπουλος - Ανδρουτσοπούλου

Το πρόγραμμα διαμορφώνεται από τα μαθήματα που παρακολουθεί ο κάθε φοιτητής από το ΠΜΣ1 σε συνεννόηση με τον επιβλέποντα καθηγητή του.
Πρόγραμμα εξεταστικής (07/02/2018 - 10/02/2018)
Ώρες Τετάρτη 07/02 Πέμπτη 08/02 Παρασκευή 09/02 Σάββατο 10/02
09.00-11.30 -ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-
Σύγχρονες θεωρίες μάθησης στην Εκπαίδευση Πληροφορικής και Επικοινωνιών
(ΦΑΙΔΡΑ)
Μ. Φειδάκης
-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-
Μέθοδοι έρευνας των επιστημών της αγωγής
(ΦΑΙΔΡΑ)
Α. Κλωνάρη
-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-
Τεχνολογικά περιβάλλοντα στη διδακτική της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών
(ΦΑΙΔΡΑ)
Α. Παπασαλούρος
-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-
Σύγχρονες εξελίξεις στην Πληροφορική και τις Επικοινωνίες Ι
(ΦΑΙΔΡΑ)
Δ. Σκούτας
12.00-14.30 -ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-
Σύγχρονες θεωρίες μάθησης στην Εκπαίδευση Πληροφορικής και Επικοινωνιών
(ΦΑΙΔΡΑ)
Μ. Φειδάκης
-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-
Μέθοδοι έρευνας των επιστημών της αγωγής
(ΦΑΙΔΡΑ)
Α. Κλωνάρη
-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-
Τεχνολογικά περιβάλλοντα στη διδακτική της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών
(ΦΑΙΔΡΑ)
Α. Παπασαλούρος
-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-
Σύγχρονες εξελίξεις στην Πληροφορική και τις Επικοινωνίες Ι
(ΦΑΙΔΡΑ)
Δ. Σκούτας
15.30-18.00  -ΕΞΕΤΑΣΗ-
Σύγχρονες θεωρίες μάθησης στην Εκπαίδευση Πληροφορικής και Επικοινωνιών
(ΦΑΙΔΡΑ)
Μ. Φειδάκης
-ΕΞΕΤΑΣΗ-
Μέθοδοι έρευνας των επιστημών της αγωγής
(ΦΑΙΔΡΑ)
Α. Κλωνάρη
-ΕΞΕΤΑΣΗ-
Τεχνολογικά περιβάλλοντα στη διδακτική της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών
(ΦΑΙΔΡΑ)
Α. Παπασαλούρος
-ΕΞΕΤΑΣΗ-
Σύγχρονες εξελίξεις στην Πληροφορική και τις Επικοινωνίες Ι
(ΦΑΙΔΡΑ)
Δ. Σκούτας

Πρόγραμμα εξεταστικής (08/02/2018 - 10/02/2018)
Ώρες Πέμπτη 08/02 Παρασκευή 09/02 Σάββατο 10/02
09.00-11.30 -ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-
Πληροφοριακά Συστήματα
(ΑΛΚΜΗΝΗ)
-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-
Τεχνολογίες Επικοινωνιών και Δικτύων
(ΑΛΚΜΗΝΗ)

-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-
Τεχνολογίες Λογισμικού
(ΑΛΚΜΗΝΗ)
12.00-14.30 -ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-
Πληροφοριακά Συστήματα
(ΑΛΚΜΗΝΗ)
-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-
Τεχνολογίες Επικοινωνιών και Δικτύων
(ΑΛΚΜΗΝΗ)

-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-
Τεχνολογίες Λογισμικού
(ΑΛΚΜΗΝΗ)
15.30-18.00 -ΕΞΕΤΑΣΗ-
Πληροφοριακά Συστήματα
(ΑΛΚΜΗΝΗ)
-ΕΞΕΤΑΣΗ-
Τεχνολογίες Επικοινωνιών και Δικτύων
(ΑΛΚΜΗΝΗ)

-ΕΞΕΤΑΣΗ-
Τεχνολογίες Λογισμικού
(ΑΛΚΜΗΝΗ)

Χώροι διδασκαλίας θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων

Κτήριο Λυμπέρη: Παλαμά 2, Καρλόβασι

  • Αίθουσα ΜΥΡΤΩ: Αίθουσα Κτηρίου Λυμπέρη (Α’ όροφος)
  • Αίθουσα ΔΟΡΥΣΣΑ: Αίθουσα Κτηρίου Λυμπέρη (είσοδος από οδό Γοργύρας, ισόγειο, είσοδος δεξιά)
  • Αίθουσα ΑΡΤΕΜΙΣ: Αίθουσα Κτηρίου Λυμπέρη (είσοδος από οδό Γοργύρας, ισόγειο, είσοδος αριστερά)
  • Αίθουσα ΛΥΔΙΑ: Αίθουσα Κτηρίου Λυμπέρη (είσοδος από οδό Γοργύρας, ημιώροφος)
  • Εργαστήριο ΗΛΕΚΤΡΑ: Εργαστήριο Κτηρίου Λυμπέρη (Ισόγειο, αριστερά της κεντρικής εισόδου του κτηρίου)
  • Εργαστήριο ΑΛΚΜΗΝΗ: Εργαστήριο Κτηρίου Λυμπέρη (Ισόγειο, δεξιά της κεντρικής εισόδου του κτηρίου)
  • Εργαστήριο ΦΑΙΔΡΑ: Εργαστήριο Κτηρίου Λυμπέρη (Ισόγειο, δεύτερη είσοδος δεξιότερα της κεντρικής εισόδου του κτηρίου)
  • Εργαστήριο AILab: Εργαστήριο Κτηρίου Λυμπέρη (Εντός εργαστηρίου Ηλέκτρα, αριστερά της κεντρικής εισόδου του κτιρίου)