Πρόγραμμα Εξεταστικής ΧΕΙΜ 16-17

Πρόγραμμα εξεταστικής χειμερινού εξαμήνου και πρώτης εβδομάδας εαρινού εξαμήνου
Πρόγραμμα εξεταστικής (15/02/2017 - 18/02/2017)
Ώρες Τετάρτη 15/02 Πέμπτη 16/02 Παρασκευή 17/02 Σάββατο 18/02
09.00-11.30 -ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-
Κρυπτογραφία
(ΜΥΡΤΩ)
Ε. Κωνσταντίνου
-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-
Ασφάλεια και Ιδιωτικότητα στο Διαδίκτυο του Μέλλοντος
(ΜΥΡΤΩ)
Π. Ριζομυλιώτης
-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-
Ασφάλεια Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων
(ΜΥΡΤΩ)
Θ. Τζουραμάνης
-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-
Ασφάλεια Δικτύων Υπολογιστών και Επικοινωνιών
(ΜΥΡΤΩ)
Γ. Καμπουράκης
12.00-14.30 -ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-
Κρυπτογραφία
(ΜΥΡΤΩ)
Ε. Κωνσταντίνου
-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-
Ασφάλεια και Ιδιωτικότητα στο Διαδίκτυο του Μέλλοντος
(ΜΥΡΤΩ)
Π. Ριζομυλιώτης
-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-
Ασφάλεια Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων
(ΜΥΡΤΩ)
Θ. Τζουραμάνης
-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-
Ασφάλεια Δικτύων Υπολογιστών και Επικοινωνιών
(ΜΥΡΤΩ)
Γ. Καμπουράκης
15.30-18.00  -ΕΞΕΤΑΣΗ-
Κρυπτογραφία
(ΜΥΡΤΩ)
Ε. Κωνσταντίνου
-ΕΞΕΤΑΣΗ-
Ασφάλεια και Ιδιωτικότητα στο Διαδίκτυο του Μέλλοντος
(ΜΥΡΤΩ)
Π. Ριζομυλιώτης
-ΕΞΕΤΑΣΗ-
Ασφάλεια Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων
(ΜΥΡΤΩ)
Θ. Τζουραμάνης
-ΕΞΕΤΑΣΗ-
Ασφάλεια Δικτύων Υπολογιστών και Επικοινωνιών
(ΜΥΡΤΩ)
Γ. Καμπουράκης

Πρόγραμμα 1ης εβδομάδας εαρινού εξαμήνου (20/02/2017 - 21/02/2017)
Ώρες Δευτέρα Τρίτη
09.00-11.30 Ειδικά Θέματα Κρυπτογραφίας και Ασφάλειας
(ΜΥΡΤΩ)
Π. Ριζομυλιώτης
Διοίκηση Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων
(ΜΥΡΤΩ)
Σ. Κοκολάκης
12.00-14.30 Ειδικά Θέματα Κρυπτογραφίας και Ασφάλειας
(ΜΥΡΤΩ)
Π. Ριζομυλιώτης
Διοίκηση Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων
(ΜΥΡΤΩ)
Σ. Κοκολάκης
15.30-18.00 Θέματα Δικαίου της Πληροφορίας
(Νέο Σχολικό)
Λ. Μήτρου
Ασφάλεια Ασύρματων και Κινητών Δικτύων Επικοινωνιών
(ΜΥΡΤΩ)
Μ. Αναγνωστόπουλος
18.30-21.00 Θέματα Δικαίου της Πληροφορίας
(Νέο Σχολικό)
Λ. Μήτρου
Ασφάλεια Ασύρματων και Κινητών Δικτύων Επικοινωνιών
(ΜΥΡΤΩ)
Μ. Αναγνωστόπουλος
Πρόγραμμα εξεταστικής (15/02/2017 - 18/02/2017)
Ώρες Τετάρτη 15/02 Πέμπτη 16/02 Παρασκευή 17/02 Σάββατο 18/02
09.00-11.30 -ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση I: Υπηρεσίες και Υποδομές
(ΗΛΕΚΤΡΑ)
Ε. Λουκής
-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-
Πληροφοριακά Συστήματα
(ΗΛΕΚΤΡΑ)
Α. Τσώχου - Κ. Αναστασοπούλου
-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-
Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και Τεχνολογίες Ενίσχυσης της Ιδιωτικότητας
(ΗΛΕΚΤΡΑ)
Α. Τσώχου
-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-
Διοίκηση Ψηφιακών Επιχειρήσεων και Οργανισμών
(ΗΛΕΚΤΡΑ)
Ι. Χαραλαμπίδης
12.00-14.30 -ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση I: Υπηρεσίες και Υποδομές
(ΗΛΕΚΤΡΑ)
Ε. Λουκής
-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-
Πληροφοριακά Συστήματα
(ΗΛΕΚΤΡΑ)
Α. Τσώχου - Κ. Αναστασοπούλου
-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-
Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και Τεχνολογίες Ενίσχυσης της Ιδιωτικότητας
(ΗΛΕΚΤΡΑ)
Α. Τσώχου
-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-
Διοίκηση Ψηφιακών Επιχειρήσεων και Οργανισμών
(ΗΛΕΚΤΡΑ)
Ι. Χαραλαμπίδης
15.30-18.00  -ΕΞΕΤΑΣΗ-
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση I: Υπηρεσίες και Υποδομές
(ΗΛΕΚΤΡΑ)
Ε. Λουκής
-ΕΞΕΤΑΣΗ-
Πληροφοριακά Συστήματα
(ΗΛΕΚΤΡΑ)
Α. Τσώχου - Κ. Αναστασοπούλου
-ΕΞΕΤΑΣΗ-
Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και Τεχνολογίες Ενίσχυσης της Ιδιωτικότητας
(ΗΛΕΚΤΡΑ)
Α. Τσώχου
-ΕΞΕΤΑΣΗ-
Διοίκηση Ψηφιακών Επιχειρήσεων και Οργανισμών
(ΗΛΕΚΤΡΑ)
Ι. Χαραλαμπίδης

Πρόγραμμα 1ης εβδομάδας εαρινού εξαμήνου (20/02/2017 - 22/02/2017)
Ώρες Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη
09.00-11.30 Ερευνητική Μεθοδολογία και Τρέχοντα Ερευνητικά Θέματα
(ΗΛΕΚΤΡΑ)
Σ. Κοκολάκης
Ψηφιακές Υπηρεσίες και Τεχνολογίες
(ΗΛΕΚΤΡΑ)
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση II: Ανοικτή και Συνεργατική Διακυβέρνηση
(ΗΛΕΚΤΡΑ)
12.00-14.30 Ερευνητική Μεθοδολογία και Τρέχοντα Ερευνητικά Θέματα
(ΗΛΕΚΤΡΑ)
Σ. Κοκολάκης
Ψηφιακές Υπηρεσίες και Τεχνολογίες
(ΗΛΕΚΤΡΑ)
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση II: Ανοικτή και Συνεργατική Διακυβέρνηση
(ΗΛΕΚΤΡΑ)
15.30-18.00 Θέματα Δικαίου της Πληροφορίας
(Νέο Σχολικό)
Λ. Μήτρου
Ελληνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας
(ΗΛΕΚΤΡΑ)
Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων
(ΗΛΕΚΤΡΑ)
Ε. Λουκής
18.30-21.00 Θέματα Δικαίου της Πληροφορίας
(Νέο Σχολικό)
Λ. Μήτρου
Ελληνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας
(ΗΛΕΚΤΡΑ)
Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων
(ΗΛΕΚΤΡΑ)
Ε. Λουκής
Πρόγραμμα εξεταστικής (15/02/2017 - 18/02/2017)
Ώρες Τετάρτη 15/02 Πέμπτη 16/02 Παρασκευή 17/02 Σάββατο 18/02
09.00-11.30 -ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-
Συνδυαστική Βελτιστοποίηση και Σύγχρονες Οικονομικές Εφαρμογές
(AILab)
Α. Καπόρης
-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-
Κατανεμημένα Συστήματα και Υπηρεσίες Ιστού
(ΛΥΔΙΑ)
Χ. Γκουμόπουλος
-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-
Μηχανική Μάθηση
(AILab)
Ε. Σταματάτος
-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-
Επεξεργασία Εικόνας και Ρομποτική Όραση
(AILab)
Ε. Καβαλλιεράτου
12.00-14.30 -ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-
Συνδυαστική Βελτιστοποίηση και Σύγχρονες Οικονομικές Εφαρμογές
(AILab)
Α. Καπόρης
-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-
Κατανεμημένα Συστήματα και Υπηρεσίες Ιστού
(ΛΥΔΙΑ)
Χ. Γκουμόπουλος
-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-
Μηχανική Μάθηση
(AILab)
Ε. Σταματάτος
-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-
Επεξεργασία Εικόνας και Ρομποτική Όραση
(AILab)
Ε. Καβαλλιεράτου
15.30-18.00  -ΕΞΕΤΑΣΗ-
Συνδυαστική Βελτιστοποίηση και Σύγχρονες Οικονομικές Εφαρμογές
(AILab)
Α. Καπόρης
-ΕΞΕΤΑΣΗ-
Κατανεμημένα Συστήματα και Υπηρεσίες Ιστού
(ΛΥΔΙΑ)
Χ. Γκουμόπουλος
-ΕΞΕΤΑΣΗ-
Μηχανική Μάθηση
(AILab)
Ε. Σταματάτος
-ΕΞΕΤΑΣΗ-
Επεξεργασία Εικόνας και Ρομποτική Όραση
(AILab)
Ε. Καβαλλιεράτου

Πρόγραμμα 1ης εβδομάδας εαρινού εξαμήνου (20/02/2017 - 21/02/2017)
Ώρες Δευτέρα Τρίτη
09.00-11.30 Βάσεις Πολυδιάστατων Δεδομένων και Εφαρμογές στο Διαδίκτυο
(AILab)
Εξόρυξη Δεδομένων στον Παγκόσμιο Ιστό
(AILab)
Μ. Μαραγκουδάκης
12.00-14.30 Βάσεις Πολυδιάστατων Δεδομένων και Εφαρμογές στο Διαδίκτυο
(AILab)
Εξόρυξη Δεδομένων στον Παγκόσμιο Ιστό
(AILab)
Μ. Μαραγκουδάκης
15.30-18.00 Σημασιολογικός Ιστός
(AILab)
Α. Παπασαλούρος
Συστήματα Διάχυτου Υπολογισμού
(ΛΥΔΙΑ)
Χ. Γκουμόπουλος
18.30-21.00 Σημασιολογικός Ιστός
(AILab)
Α. Παπασαλούρος
Συστήματα Διάχυτου Υπολογισμού
(ΛΥΔΙΑ)
Χ. Γκουμόπουλος
Πρόγραμμα εξεταστικής (15/02/2017 - 18/02/2017)
Ώρες Τετάρτη 15/02 Πέμπτη 16/02 Παρασκευή 17/02 Σάββατο 18/02
09.00-11.30 -ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-
Σχεδίαση Ολοκληρωμένων Ψηφιακών Συστημάτων
(ΛΥΔΙΑ)
Ε. Καλλίγερος
-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-
Κατανεμημένα Συστήματα και Υπηρεσίες Ιστού
(ΛΥΔΙΑ)
Χ. Γκουμόπουλος
-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-
Κινητές και Δορυφορικές Επικοινωνίες
(ΛΥΔΙΑ)
Δ. Βουγιούκας
-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-
Θέματα Δικτύων, Πράσινης Τεχνολογίας και Προηγμένων Υπηρεσιών Επόμενης Γενιάς
(ΛΥΔΙΑ)
Χ. Σκιάνης
12.00-14.30 -ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-
Σχεδίαση Ολοκληρωμένων Ψηφιακών Συστημάτων
(ΛΥΔΙΑ)
Ε. Καλλίγερος
-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-
Κατανεμημένα Συστήματα και Υπηρεσίες Ιστού
(ΛΥΔΙΑ)
Χ. Γκουμόπουλος
-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-
Κινητές και Δορυφορικές Επικοινωνίες
(ΛΥΔΙΑ)
Δ. Βουγιούκας
-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-
Θέματα Δικτύων, Πράσινης Τεχνολογίας και Προηγμένων Υπηρεσιών Επόμενης Γενιάς
(ΛΥΔΙΑ)
Χ. Σκιάνης
15.30-18.00  -ΕΞΕΤΑΣΗ-
Σχεδίαση Ολοκληρωμένων Ψηφιακών Συστημάτων
(ΛΥΔΙΑ)
Ε. Καλλίγερος
-ΕΞΕΤΑΣΗ-
Κατανεμημένα Συστήματα και Υπηρεσίες Ιστού
(ΛΥΔΙΑ)
Χ. Γκουμόπουλος
-ΕΞΕΤΑΣΗ-
Κινητές και Δορυφορικές Επικοινωνίες
(ΛΥΔΙΑ)
Δ. Βουγιούκας
-ΕΞΕΤΑΣΗ-
Θέματα Δικτύων, Πράσινης Τεχνολογίας και Προηγμένων Υπηρεσιών Επόμενης Γενιάς
(ΛΥΔΙΑ)
Χ. Σκιάνης

Πρόγραμμα 1ης εβδομάδας εαρινού εξαμήνου (20/02/2017 - 21/02/2017)
Ώρες Δευτέρα Τρίτη
09.00-11.30 Υπολογιστική Νέφους
(ΛΥΔΙΑ)
Χ. Σκιάνης
Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Δικτύων και Υπηρεσιών
(ΛΥΔΙΑ)
Γ. Κορμέντζας
12.00-14.30 Υπολογιστική Νέφους
(ΛΥΔΙΑ)
Χ. Σκιάνης
Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Δικτύων και Υπηρεσιών
(ΛΥΔΙΑ)
Γ. Κορμέντζας
15.30-18.00 Ασύρματα Δίκτυα Επικοινωνιών
(ΛΥΔΙΑ)
Δ. Βουγιούκας
Συστήματα Διάχυτου Υπολογισμού
(ΛΥΔΙΑ)
Χ. Γκουμόπουλος
Ενσωματωμένα Συστήματα
(ΑΡΤΕΜΙΣ)
Ε. Καλλίγερος
18.30-21.00 Ασύρματα Δίκτυα Επικοινωνιών
(ΛΥΔΙΑ)
Δ. Βουγιούκας
Συστήματα Διάχυτου Υπολογισμού
(ΛΥΔΙΑ)
Χ. Γκουμόπουλος
Ενσωματωμένα Συστήματα
(ΑΡΤΕΜΙΣ)
Ε. Καλλίγερος
Πρόγραμμα εξεταστικής (15/02/2017 - 18/02/2017)
Ώρες Τετάρτη 15/02 Πέμπτη 16/02 Παρασκευή 17/02 Σάββατο 18/02
09.00-11.30 -ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-
Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα
(ΑΛΚΜΗΝΗ)
Δ. Δρόσος / Κ. Φούσκας
-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-
Πληροφοριακά Συστήματα
(ΗΛΕΚΤΡΑ)
Α. Τσώχου - Κ. Αναστασοπούλου
-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-
Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και Τεχνολογίες Ενίσχυσης της Ιδιωτικότητας
(ΗΛΕΚΤΡΑ)
Α. Τσώχου
-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-
Διοίκηση Ψηφιακών Επιχειρήσεων και Οργανισμών
(ΗΛΕΚΤΡΑ)
Ι. Χαραλαμπίδης
12.00-14.30 -ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-
Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα
(ΑΛΚΜΗΝΗ)
Δ. Δρόσος / Κ. Φούσκας
-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-
Πληροφοριακά Συστήματα
(ΗΛΕΚΤΡΑ)
Α. Τσώχου - Κ. Αναστασοπούλου
-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-
Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και Τεχνολογίες Ενίσχυσης της Ιδιωτικότητας
(ΗΛΕΚΤΡΑ)
Α. Τσώχου
-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-
Διοίκηση Ψηφιακών Επιχειρήσεων και Οργανισμών
(ΗΛΕΚΤΡΑ)
Ι. Χαραλαμπίδης
15.30-18.00  -ΕΞΕΤΑΣΗ-
Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα
(ΑΛΚΜΗΝΗ)
Δ. Δρόσος / Κ. Φούσκας
-ΕΞΕΤΑΣΗ-
Πληροφοριακά Συστήματα
(ΗΛΕΚΤΡΑ)
Α. Τσώχου - Κ. Αναστασοπούλου
-ΕΞΕΤΑΣΗ-
Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και Τεχνολογίες Ενίσχυσης της Ιδιωτικότητας
(ΗΛΕΚΤΡΑ)
Α. Τσώχου
-ΕΞΕΤΑΣΗ-
Διοίκηση Ψηφιακών Επιχειρήσεων και Οργανισμών
(ΗΛΕΚΤΡΑ)
Ι. Χαραλαμπίδης

Πρόγραμμα 1ης εβδομάδας εαρινού εξαμήνου (20/02/2017 - 22/02/2017)
Ώρες Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη
09.00-11.30 Ερευνητική Μεθοδολογία και Τρέχοντα Ερευνητικά Θέματα
(ΗΛΕΚΤΡΑ)
Σ. Κοκολάκης
Ψηφιακές Υπηρεσίες και Τεχνολογίες
(ΗΛΕΚΤΡΑ)
Ψηφιακό Μάρκετινγκ
(ΑΛΚΜΗΝΗ)
Δ. Δρόσος
12.00-14.30 Ερευνητική Μεθοδολογία και Τρέχοντα Ερευνητικά Θέματα
(ΗΛΕΚΤΡΑ)
Σ. Κοκολάκης
Ψηφιακές Υπηρεσίες και Τεχνολογίες
(ΗΛΕΚΤΡΑ)
Ηλεκτρονική Εφοδιαστική Αλυσίδα
(ΑΛΚΜΗΝΗ)
Δ. Δρόσος
15.30-18.00 Θέματα Δικαίου της Πληροφορίας
(Νέο Σχολικό)
Λ. Μήτρου
Ελληνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας
(ΗΛΕΚΤΡΑ)
Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων
(ΗΛΕΚΤΡΑ)
Ε. Λουκής
18.30-21.00 Θέματα Δικαίου της Πληροφορίας
(Νέο Σχολικό)
Λ. Μήτρου
Ελληνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας
(ΗΛΕΚΤΡΑ)
Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων
(ΗΛΕΚΤΡΑ)
Ε. Λουκής
Το πρόγραμμα διαμορφώνεται από τα μαθήματα που παρακολουθεί ο κάθε φοιτητής από το ΠΜΣ1 σε συνεννόηση με τον επιβλέποντα καθηγητή του.
Πρόγραμμα εξεταστικής (15/02/2017 - 18/02/2017)
Ώρες Τετάρτη 15/02 Πέμπτη 16/02 Παρασκευή 17/02 Σάββατο 13/02
09.00-11.30 -ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-
Σύγχρονες θεωρίες μάθησης στην Εκπαίδευση Πληροφορικής και Επικοινωνιών
(ΦΑΙΔΡΑ)
Μ. Φειδάκης
-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-
Μέθοδοι έρευνας των επιστημών της αγωγής
(ΦΑΙΔΡΑ)
Α. Κλωνάρη
-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-
Τεχνολογικά περιβάλλοντα στη διδακτική της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών
(ΦΑΙΔΡΑ)
Α. Παπασαλούρος
-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-
Σύγχρονες εξελίξεις στην Πληροφορική και τις Επικοινωνίες Ι
(ΦΑΙΔΡΑ)
Δ. Σκούτας
12.00-14.30 -ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-
Σύγχρονες θεωρίες μάθησης στην Εκπαίδευση Πληροφορικής και Επικοινωνιών
(ΦΑΙΔΡΑ)
Μ. Φειδάκης
-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-
Μέθοδοι έρευνας των επιστημών της αγωγής
(ΦΑΙΔΡΑ)
Α. Κλωνάρη
-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-
Τεχνολογικά περιβάλλοντα στη διδακτική της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών
(ΦΑΙΔΡΑ)
Α. Παπασαλούρος
-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-
Σύγχρονες εξελίξεις στην Πληροφορική και τις Επικοινωνίες Ι
(ΦΑΙΔΡΑ)
Δ. Σκούτας
15.30-18.00  -ΕΞΕΤΑΣΗ-
Σύγχρονες θεωρίες μάθησης στην Εκπαίδευση Πληροφορικής και Επικοινωνιών
(ΦΑΙΔΡΑ)
Μ. Φειδάκης
-ΕΞΕΤΑΣΗ-
Μέθοδοι έρευνας των επιστημών της αγωγής
(ΦΑΙΔΡΑ)
Α. Κλωνάρη
-ΕΞΕΤΑΣΗ-
Τεχνολογικά περιβάλλοντα στη διδακτική της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών
(ΦΑΙΔΡΑ)
Α. Παπασαλούρος
-ΕΞΕΤΑΣΗ-
Σύγχρονες εξελίξεις στην Πληροφορική και τις Επικοινωνίες Ι
(ΦΑΙΔΡΑ)
Δ. Σκούτας

Πρόγραμμα 1ης εβδομάδας εαρινού εξαμήνου (20/02/2017 - 21/02/2017)
Ώρες Δευτέρα Τρίτη
09.00-11.30 Συνεργατική μάθηση και κριτική σκέψη στην τάξη της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών
(ΦΑΙΔΡΑ)
Μ. Φειδάκης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις στη Διδακτική της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών
(ΦΑΙΔΡΑ)
Γ. Φεσάκης
12.00-14.30 Συνεργατική μάθηση και κριτική σκέψη στην τάξη της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών
(ΦΑΙΔΡΑ)
Μ. Φειδάκης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις στη Διδακτική της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών
(ΦΑΙΔΡΑ)
Γ. Φεσάκης
15.30-18.00 Σύγχρονες εξελίξεις στην Πληροφορική και τις Επικοινωνίες II
(ΦΑΙΔΡΑ)
Ν. Βασιλόπουλος
Αναλυτικά Προγράμματα Πληροφορικής και Επικοινωνιών και Πρακτική Άσκηση στην Α/μια και Β/μια εκπ/ση
(ΦΑΙΔΡΑ)
Ε. Καβαλλιεράτου
18.30-21.00 Σύγχρονες εξελίξεις στην Πληροφορική και τις Επικοινωνίες II
(ΦΑΙΔΡΑ)
Ν. Βασιλόπουλος
Αναλυτικά Προγράμματα Πληροφορικής και Επικοινωνιών και Πρακτική Άσκηση στην Α/μια και Β/μια εκπ/ση
(ΦΑΙΔΡΑ)
Ε. Καβαλλιεράτου
Πρόγραμμα εξεταστικής (16/02/2017 - 18/02/2017)
Ώρες Πέμπτη 16/02 Παρασκευή 17/02 Σάββατο 18/02
09.00-11.30 -ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-
Τεχνολογίες Επικοινωνιών και Δικτύων
(ΑΛΚΜΗΝΗ)
-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-
Πληροφοριακά Συστήματα
(ΑΛΚΜΗΝΗ)
-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-
Τεχνολογίες Λογισμικού
(ΑΛΚΜΗΝΗ)
12.00-14.30 -ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-
Τεχνολογίες Επικοινωνιών και Δικτύων
(ΑΛΚΜΗΝΗ)

-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-
Πληροφοριακά Συστήματα
(ΑΛΚΜΗΝΗ)
-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-
Τεχνολογίες Λογισμικού
(ΑΛΚΜΗΝΗ)
15.30-18.00 -ΕΞΕΤΑΣΗ-
Τεχνολογίες Επικοινωνιών και Δικτύων
(ΑΛΚΜΗΝΗ)
-ΕΞΕΤΑΣΗ-
Πληροφοριακά Συστήματα
(ΑΛΚΜΗΝΗ)
-ΕΞΕΤΑΣΗ-
Τεχνολογίες Λογισμικού
(ΑΛΚΜΗΝΗ)

Πρόγραμμα 1ης εβδομάδας εαρινού εξαμήνου (20/02/2017 - 21/02/2017)
Ώρες Δευτέρα Τρίτη
09.00-11.30 Ευφυή Συστήματα
(ΑΛΚΜΗΝΗ)
Ε. Σταματάτος
Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων
(ΑΛΚΜΗΝΗ)
Μ. Καρύδα
12.00-14.30 Ευφυή Συστήματα
(ΑΛΚΜΗΝΗ)
Ε. Σταματάτος
Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων
(ΑΛΚΜΗΝΗ)
Π. Ριζομυλιώτης
15.30-18.00 Δομές και Βάσεις Δεδομένων
(ΑΛΚΜΗΝΗ)
Π. Ριζομυλιώτης
18.30-21.00 Δομές και Βάσεις Δεδομένων
(ΑΛΚΜΗΝΗ)
Π. Ριζομυλιώτης
Χώροι διδασκαλίας θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων

Κτήριο Λυμπέρη: Παλαμά 2, Καρλόβασι

  • Αίθουσα ΜΥΡΤΩ: Αίθουσα Κτηρίου Λυμπέρη (Α’ όροφος)
  • Αίθουσα ΔΟΡΥΣΣΑ: Αίθουσα Κτηρίου Λυμπέρη (είσοδος από οδό Γοργύρας, ισόγειο, είσοδος δεξιά)
  • Αίθουσα ΑΡΤΕΜΙΣ: Αίθουσα Κτηρίου Λυμπέρη (είσοδος από οδό Γοργύρας, ισόγειο, είσοδος αριστερά)
  • Αίθουσα ΛΥΔΙΑ: Αίθουσα Κτηρίου Λυμπέρη (είσοδος από οδό Γοργύρας, ημιώροφος)
  • Εργαστήριο ΗΛΕΚΤΡΑ: Εργαστήριο Κτηρίου Λυμπέρη (Ισόγειο, αριστερά της κεντρικής εισόδου του κτηρίου)
  • Εργαστήριο ΑΛΚΜΗΝΗ: Εργαστήριο Κτηρίου Λυμπέρη (Ισόγειο, δεξιά της κεντρικής εισόδου του κτηρίου)
  • Εργαστήριο ΦΑΙΔΡΑ: Εργαστήριο Κτηρίου Λυμπέρη (Ισόγειο, δεύτερη είσοδος δεξιότερα της κεντρικής εισόδου του κτηρίου)
  • Εργαστήριο AILab: Εργαστήριο Κτηρίου Λυμπέρη (Εντός εργαστηρίου Ηλέκτρα, αριστερά της κεντρικής εισόδου του κτιρίου)