Πρόγραμμα Εξεταστικής ΕΑΡ 16-17

Πρόγραμμα τελευταίας εβδομάδας χειμερινού εξαμήνου (20/06/2017 – 28/06/2017)
Ώρες Τετάρτη 21/06 Πέμπτη 22/06 Παρασκευή 23/06 Σάββατο 24/06
09.00-11.30 -ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-
Διοίκηση Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων
(ΜΥΡΤΩ)
Σ. Κοκολάκης
-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-
Ειδικά Θέματα Κρυπτογραφίας και Ασφάλειας
(ΜΥΡΤΩ)
Π. Ριζομυλιώτης
-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-
Θέματα Δικαίου της Πληροφορίας
(ΑΛΚΜΗΝΗ / ΗΛΕΚΤΡΑ)
Λ. Μήτρου
-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-
Ασφάλεια Ασύρματων και Κινητών Δικτύων Επικοινωνιών
(ΜΥΡΤΩ)
Μ. Αναγνωστόπουλος
12.00-14.30 -ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-
Διοίκηση Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων
(ΜΥΡΤΩ)
Σ. Κοκολάκης
-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-
Ειδικά Θέματα Κρυπτογραφίας και Ασφάλειας
(ΜΥΡΤΩ)
Π. Ριζομυλιώτης
-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-
Θέματα Δικαίου της Πληροφορίας
(ΑΛΚΜΗΝΗ / ΗΛΕΚΤΡΑ)
Λ. Μήτρου
-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-
Ασφάλεια Ασύρματων και Κινητών Δικτύων Επικοινωνιών
(ΜΥΡΤΩ)
Μ. Αναγνωστόπουλος
15.30-18.00  -ΕΞΕΤΑΣΗ-
Διοίκηση Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων
(ΜΥΡΤΩ)
Σ. Κοκολάκης
-ΕΞΕΤΑΣΗ-
Ειδικά Θέματα Κρυπτογραφίας και Ασφάλειας
(ΜΥΡΤΩ)
Π. Ριζομυλιώτης
-ΕΞΕΤΑΣΗ-
Θέματα Δικαίου της Πληροφορίας
(ΑΛΚΜΗΝΗ / ΗΛΕΚΤΡΑ)
Λ. Μήτρου
-ΕΞΕΤΑΣΗ-
Ασφάλεια Ασύρματων και Κινητών Δικτύων Επικοινωνιών
(ΜΥΡΤΩ)
Μ. Αναγνωστόπουλος
Ώρες Τρίτη 20/06 Τετάρτη 21/06 Πέμπτη 22/06 Παρασκευή 23/06 Σάββατο 24/06
09.00-11.30 -ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-
Ερευνητική Μεθοδολογία και Τρέχοντα Ερευνητικά Θέματα
(ΗΛΕΚΤΡΑ)
Σ. Κοκολάκης / Μ. Καρύδα / Ε. Λουκής
-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-
Ελληνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας
(ΗΛΕΚΤΡΑ)
Φ. Λαμπαθάκη
-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση ΙΙ: Ανοικτή και Συνεργατική Διακυβέρνηση
(ΗΛΕΚΤΡΑ)
Σ. Κουσουρής
-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-
Θέματα Δικαίου της Πληροφορίας
(ΑΛΚΜΗΝΗ / ΗΛΕΚΤΡΑ)
Λ. Μήτρου
-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-
Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων
(ΗΛΕΚΤΡΑ)
Ε. Λουκής
12.00-14.30 -ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-
Ερευνητική Μεθοδολογία και Τρέχοντα Ερευνητικά Θέματα
(ΗΛΕΚΤΡΑ)
Σ. Κοκολάκης / Μ. Καρύδα / Ε. Λουκής
-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-
Ελληνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας
(ΗΛΕΚΤΡΑ)
Φ. Λαμπαθάκη
-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση ΙΙ: Ανοικτή και Συνεργατική Διακυβέρνηση
(ΗΛΕΚΤΡΑ)
Σ. Κουσουρής
-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-
Θέματα Δικαίου της Πληροφορίας
(ΑΛΚΜΗΝΗ / ΗΛΕΚΤΡΑ)
Λ. Μήτρου
-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-
Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων
(ΗΛΕΚΤΡΑ)
Ε. Λουκής
15.30-18.00 -ΕΞΕΤΑΣΗ-
Ερευνητική Μεθοδολογία και Τρέχοντα Ερευνητικά Θέματα
(ΗΛΕΚΤΡΑ)
Σ. Κοκολάκης / Μ. Καρύδα / Ε. Λουκής
 -ΕΞΕΤΑΣΗ-
Ελληνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας
(ΗΛΕΚΤΡΑ)
Φ. Λαμπαθάκη
-ΕΞΕΤΑΣΗ-
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση ΙΙ: Ανοικτή και Συνεργατική Διακυβέρνηση
(ΗΛΕΚΤΡΑ)
Σ. Κουσουρής
-ΕΞΕΤΑΣΗ-
Θέματα Δικαίου της Πληροφορίας
(ΑΛΚΜΗΝΗ / ΗΛΕΚΤΡΑ)
Λ. Μήτρου
-ΕΞΕΤΑΣΗ-
Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων
(ΗΛΕΚΤΡΑ)
Ε. Λουκής
Ώρες Κυριακή 25/06 Δευτέρα 26/06 Τρίτη 27/06 Τετάρτη 28/06
09.00-11.30 -ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-
Εξόρυξη Δεδομένων στον Παγκόσμιο Ιστό
(ΜΥΡΤΩ)
Μ. Μαραγκουδάκης
-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-
Βάσεις Πολυδιάστατων Δεδομένων και Εφαρμογές στο Διαδίκτυο
(ΜΥΡΤΩ)
Ι. Μανωλόπουλος
-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-
Συστήματα Διάχυτου Υπολογισμού
(ΜΥΡΤΩ)
Χ. Γκουμόπουλος
-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-
Σημασιολογικός Ιστός
(ΜΥΡΤΩ)
Α. Παπασαλούρος
12.00-14.30 -ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-
Εξόρυξη Δεδομένων στον Παγκόσμιο Ιστό
(ΜΥΡΤΩ)
Μ. Μαραγκουδάκης
-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-
Βάσεις Πολυδιάστατων Δεδομένων και Εφαρμογές στο Διαδίκτυο
(ΜΥΡΤΩ)
Ι. Μανωλόπουλος
-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-
Συστήματα Διάχυτου Υπολογισμού
(ΜΥΡΤΩ)
Χ. Γκουμόπουλος
-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-
Σημασιολογικός Ιστός
(ΜΥΡΤΩ)
Α. Παπασαλούρος
15.30-18.00 -ΕΞΕΤΑΣΗ-
Εξόρυξη Δεδομένων στον Παγκόσμιο Ιστό
(ΜΥΡΤΩ)
Μ. Μαραγκουδάκης
 -ΕΞΕΤΑΣΗ-
Βάσεις Πολυδιάστατων Δεδομένων και Εφαρμογές στο Διαδίκτυο
(ΜΥΡΤΩ)
Ι. Μανωλόπουλος
-ΕΞΕΤΑΣΗ-
Συστήματα Διάχυτου Υπολογισμού
(ΜΥΡΤΩ)
Χ. Γκουμόπουλος
-ΕΞΕΤΑΣΗ-
Σημασιολογικός Ιστός
(ΜΥΡΤΩ)
Α. Παπασαλούρος
Ώρες Κυριακή 25/06 Δευτέρα 26/06 Τρίτη 27/06 Τετάρτη 28/06
09.00-11.30 -ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-
Θέματα Δικτύων, Πράσινης Τεχνολογίας και Προηγμένων Υπηρεσιών Επόμενης Γενιάς
(ΛΥΔΙΑ)
Γ. Κορμέντζας
-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-
Ασύρματα Δίκτυα Επικοινωνιών
(ΛΥΔΙΑ)
Δ. Βουγιούκας
-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-
Συστήματα Διάχυτου Υπολογισμού
(ΜΥΡΤΩ)
Χ. Γκουμόπουλος
-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-
Ενσωματωμένα Συστήματα
(ΛΥΔΙΑ)
Ε. Καλλίγερος
-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-
Υπολογιστική Νέφους
(ΛΥΔΙΑ)
Χ. Σκιάνης
12.00-14.30 -ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-
Θέματα Δικτύων, Πράσινης Τεχνολογίας και Προηγμένων Υπηρεσιών Επόμενης Γενιάς
(ΛΥΔΙΑ)
Γ. Κορμέντζας
-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-
Ασύρματα Δίκτυα Επικοινωνιών
(ΛΥΔΙΑ)
Δ. Βουγιούκας
-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-
Συστήματα Διάχυτου Υπολογισμού
(ΜΥΡΤΩ)
Χ. Γκουμόπουλος
-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-
Ενσωματωμένα Συστήματα
(ΛΥΔΙΑ)
Ε. Καλλίγερος
-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-
Υπολογιστική Νέφους
(ΛΥΔΙΑ)
Χ. Σκιάνης
15.30-18.00 -ΕΞΕΤΑΣΗ-
Θέματα Δικτύων, Πράσινης Τεχνολογίας και Προηγμένων Υπηρεσιών Επόμενης Γενιάς
(ΛΥΔΙΑ)
Γ. Κορμέντζας
 -ΕΞΕΤΑΣΗ-
Ασύρματα Δίκτυα Επικοινωνιών
(ΛΥΔΙΑ)
Δ. Βουγιούκας
-ΕΞΕΤΑΣΗ-
Συστήματα Διάχυτου Υπολογισμού
(ΜΥΡΤΩ)
Χ. Γκουμόπουλος
-ΕΞΕΤΑΣΗ-
Ενσωματωμένα Συστήματα
(ΛΥΔΙΑ)
Ε. Καλλίγερος
-ΕΞΕΤΑΣΗ-
Υπολογιστική Νέφους
(ΛΥΔΙΑ)
Χ. Σκιάνης
Ώρες Τρίτη 20/06 Τετάρτη 21/06 Πέμπτη 22/06 Παρασκευή 23/06 Σάββατο 24/06
09.00-11.30 -ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-
Ερευνητική Μεθοδολογία και Τρέχοντα Ερευνητικά Θέματα
(ΗΛΕΚΤΡΑ)
Σ. Κοκολάκης / Μ. Καρύδα / Ε. Λουκής
-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-
Ηλεκτρονική Εφοδιαστική Αλυσίδα
(ΑΛΚΜΗΝΗ)
Γ. Κοντός
-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-
Ψηφιακές Υπηρεσίες και Τεχνολογίες
(ΑΛΚΜΗΝΗ)
Δ. Δρόσος
-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-
Θέματα Δικαίου της Πληροφορίας
(ΑΛΚΜΗΝΗ / ΗΛΕΚΤΡΑ)
Λ. Μήτρου
-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-
Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων
(ΗΛΕΚΤΡΑ)
Ε. Λουκής
12.00-14.30 -ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-
Ερευνητική Μεθοδολογία και Τρέχοντα Ερευνητικά Θέματα
(ΗΛΕΚΤΡΑ)
Σ. Κοκολάκης / Μ. Καρύδα / Ε. Λουκής
-ΕΞΕΤΑΣΗ-
Ηλεκτρονική Εφοδιαστική Αλυσίδα
(ΑΛΚΜΗΝΗ)
Γ. Κοντός
-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-
Ψηφιακές Υπηρεσίες και Τεχνολογίες
(ΑΛΚΜΗΝΗ)
Δ. Δρόσος
-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-
Θέματα Δικαίου της Πληροφορίας
(ΑΛΚΜΗΝΗ / ΗΛΕΚΤΡΑ)
Λ. Μήτρου
-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-
Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων
(ΗΛΕΚΤΡΑ)
Ε. Λουκής
 15.00-15.30  -ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-
Ψηφιακό Μάρκετινγκ
(ΑΛΚΜΗΝΗ)
Δ. Δρόσος
15.30-18.00 -ΕΞΕΤΑΣΗ-
Ερευνητική Μεθοδολογία και Τρέχοντα Ερευνητικά Θέματα
(ΗΛΕΚΤΡΑ)
Σ. Κοκολάκης / Μ. Καρύδα / Ε. Λουκής
 -ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-
Ψηφιακό Μάρκετινγκ
(ΑΛΚΜΗΝΗ)
Δ. Δρόσος
-ΕΞΕΤΑΣΗ-
Ψηφιακές Υπηρεσίες και Τεχνολογίες
(ΑΛΚΜΗΝΗ)
Δ. Δρόσος
-ΕΞΕΤΑΣΗ-
Θέματα Δικαίου της Πληροφορίας
(ΑΛΚΜΗΝΗ / ΗΛΕΚΤΡΑ)
Λ. Μήτρου
-ΕΞΕΤΑΣΗ-
Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων
(ΗΛΕΚΤΡΑ)
Ε. Λουκής
 18.00-20.30  -ΕΞΕΤΑΣΗ-
Ψηφιακό Μάρκετινγκ
(ΑΛΚΜΗΝΗ)
Δ. Δρόσος
Το πρόγραμμα διαμορφώνεται από τα μαθήματα που παρακολουθεί ο κάθε φοιτητής από το ΠΜΣ1 σε συνεννόηση με τον επιβλέποντα καθηγητή του.
Ώρες Κυριακή 25/06 Δευτέρα 26/06 Τρίτη 27/06 Τετάρτη 28/06
09.00-11.30 -ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-
Αναλυτικά Προγράμματα Πληροφορικής και Επικοινωνιών και Πρακτική Άσκηση στην Α/μια και Β/μια εκπ/ση
(ΗΛΕΚΤΡΑ)
Ε. Καβαλλιεράτου
-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-
Συνεργατική μάθηση και κριτική σκέψη στην τάξη της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών
(ΗΛΕΚΤΡΑ)
Μ. Φειδάκης
-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις στη Διδακτική της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών 
(ΗΛΕΚΤΡΑ)
Γ. Φεσάκης
-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-
Σύγχρονες εξελίξεις στην Πληροφορική και τις Επικοινωνίες ΙΙ
(ΗΛΕΚΤΡΑ)
Ν. Βασιλόπουλος
12.00-14.30 -ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-
Αναλυτικά Προγράμματα Πληροφορικής και Επικοινωνιών και Πρακτική Άσκηση στην Α/μια και Β/μια εκπ/ση
(ΗΛΕΚΤΡΑ)
Ε. Καβαλλιεράτου
-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-
Συνεργατική μάθηση και κριτική σκέψη στην τάξη της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών
(ΗΛΕΚΤΡΑ)
Μ. Φειδάκης
-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις στη Διδακτική της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών 
(ΗΛΕΚΤΡΑ)
Γ. Φεσάκης
-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-
Σύγχρονες εξελίξεις στην Πληροφορική και τις Επικοινωνίες ΙΙ
(ΗΛΕΚΤΡΑ)
Ν. Βασιλόπουλος
15.30-18.00 -ΕΞΕΤΑΣΗ-
Αναλυτικά Προγράμματα Πληροφορικής και Επικοινωνιών και Πρακτική Άσκηση στην Α/μια και Β/μια εκπ/ση
(ΗΛΕΚΤΡΑ)
Ε. Καβαλλιεράτου
 -ΕΞΕΤΑΣΗ-
Συνεργατική μάθηση και κριτική σκέψη στην τάξη της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών
(ΗΛΕΚΤΡΑ)
Μ. Φειδάκης
-ΕΞΕΤΑΣΗ-
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις στη Διδακτική της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών 
(ΗΛΕΚΤΡΑ)
Γ. Φεσάκης
-ΕΞΕΤΑΣΗ-
Σύγχρονες εξελίξεις στην Πληροφορική και τις Επικοινωνίες ΙΙ
(ΗΛΕΚΤΡΑ)
Ν. Βασιλόπουλος
Ώρες Πέμπτη 22/06 Παρασκευή 23/06 Σάββατο 24/06
09.00-11.30 -ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-
Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων
(ΛΥΔΙΑ)
Σ. Κοκολάκης / Μ. Καρύδα / Π. Ριζομυλιώτης
-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-
Δομές και Βάσεις Δεδομένων
(ΛΥΔΙΑ)
Π. Ριζομυλιώτης / Μ. Μαραγκουδάκης
-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-
Ευφυή Συστήματα
(ΛΥΔΙΑ)
Ε. Σταματάτος / Μ. Μαραγκουδάκης / Ε. Καβαλλιεράτου
12.00-14.30 -ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-
Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων
(ΛΥΔΙΑ)
Σ. Κοκολάκης / Μ. Καρύδα / Π. Ριζομυλιώτης
-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-
Δομές και Βάσεις Δεδομένων
(ΛΥΔΙΑ)
Π. Ριζομυλιώτης / Μ. Μαραγκουδάκης
-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-
Ευφυή Συστήματα
(ΛΥΔΙΑ)
Ε. Σταματάτος / Μ. Μαραγκουδάκης / Ε. Καβαλλιεράτου
15.30-18.00 -ΕΞΕΤΑΣΗ-
Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων
(ΛΥΔΙΑ)
Σ. Κοκολάκης / Μ. Καρύδα / Π. Ριζομυλιώτης
 -ΕΞΕΤΑΣΗ-
Δομές και Βάσεις Δεδομένων
(ΛΥΔΙΑ)
Π. Ριζομυλιώτης / Μ. Μαραγκουδάκης
-ΕΞΕΤΑΣΗ-
Ευφυή Συστήματα
(ΛΥΔΙΑ)
Ε. Σταματάτος / Μ. Μαραγκουδάκης / Ε. Καβαλλιεράτου
Χώροι διδασκαλίας θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων

Κτήριο Λυμπέρη: Παλαμά 2, Καρλόβασι

  • Αίθουσα ΜΥΡΤΩ: Αίθουσα Κτηρίου Λυμπέρη (Α’ όροφος)
  • Αίθουσα ΔΟΡΥΣΣΑ: Αίθουσα Κτηρίου Λυμπέρη (είσοδος από οδό Γοργύρας, ισόγειο, είσοδος δεξιά)
  • Αίθουσα ΑΡΤΕΜΙΣ: Αίθουσα Κτηρίου Λυμπέρη (είσοδος από οδό Γοργύρας, ισόγειο, είσοδος αριστερά)
  • Αίθουσα ΛΥΔΙΑ: Αίθουσα Κτηρίου Λυμπέρη (είσοδος από οδό Γοργύρας, ημιώροφος)
  • Εργαστήριο ΗΛΕΚΤΡΑ: Εργαστήριο Κτηρίου Λυμπέρη (Ισόγειο, αριστερά της κεντρικής εισόδου του κτηρίου)
  • Εργαστήριο ΑΛΚΜΗΝΗ: Εργαστήριο Κτηρίου Λυμπέρη (Ισόγειο, δεξιά της κεντρικής εισόδου του κτηρίου)
  • Εργαστήριο ΦΑΙΔΡΑ: Εργαστήριο Κτηρίου Λυμπέρη (Ισόγειο, δεύτερη είσοδος δεξιότερα της κεντρικής εισόδου του κτηρίου)