Μεταπτυχιακά στην Πληροφορική – Β’ περίοδος αιτήσεων έως 1 Σεπτεμβρίου 2017.

Διδακτική Πληροφορικής & Επικοινωνιών

Το ΠΜΣ απευθύνεται σε πτυχιούχους Τμημάτων όλων των Σχολών Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., καθώς και τμημάτων ΑΕΙ έχοντας ως αντικείμενο την έρευνα στη διδακτική της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών στην Α/μια και στη Β/μια εκπαίδευση και την απόκτηση γνώσης για την επαγγελματική ενασχόληση με την εκπαίδευση.

1o Εξάμηνο

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Κωδικός Τίτλος ECTS
Σύγχρονες θεωρίες μάθησης στην Εκπαίδευση Πληροφορικής και Επικοινωνιών 7.5
Μέθοδοι έρευνας των επιστημών της αγωγής 7.5
Σύγχρονες εξελίξεις στην Πληροφορική και τις Επικοινωνίες Ι 7.5
Τεχνολογικά περιβάλλοντα στη διδακτική της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών 7.5

 

2o Εξάμηνο

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Κωδικός Τίτλος ECTS
Συνεργατική μάθηση και κριτική σκέψη στην τάξη της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών 7.5
Αναλυτικά Προγράμματα Πληροφορικής και Επικοινωνιών και Πρακτική Άσκηση στην Α/μια και Β/μια εκπ/ση 7.5
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις στη Διδακτική της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών 7.5
Σύγχρονες εξελίξεις στην Πληροφορική και τις Επικοινωνίες ΙΙ 7.5

 

3o Εξάμηνο

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Κωδικός Τίτλος ECTS
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 30
Βασιλόπουλος Νίκος
Κλωνάρη Αικατερίνη
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στη Διδακτική της Γεωγραφίας
Τμήμα Γεωγραφίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Κουσσουρής Σωτήριος
Λαμπαθάκη Φεναρέτη
Ερευνήτρια,
Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων / ΕΜΠ,
Ελληνικό Κέντρο Διαλειτουργικότητας
Παπασαλούρος Ανδρέας
Επίκουρος Καθηγητής (Τμ. Μαθηματικών)
Φειδάκης Μιχάλης
Διδάσκων-Ερευνητής
Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας
Φεσάκης Γεώργιος
Επίκουρος Καθηγητής
ΤΕΠΑΕΣ, Σχολή Ανθρωπ. Επιστημών
Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Σύνοψη Χειμερινού Εξαμήνου

Εβδομάδες Ημερομηνίες Περιγραφή
2 12/10/2017 – 13/10/2017 Δια ζώσης διδασκαλία
9 16/10/2017 – 22/12/2017 Διδασκαλία σε εβδομαδιαία βάση με τη χρήση διαδικτυακής πλατφόρμας

23/12/2017 – 07/01/2018 Διακοπές Χριστουγέννων

08/01/2018 – 12/01/2018 Διδασκαλία σε εβδομαδιαία βάση με τη χρήση διαδικτυακής πλατφόρμας

2 07/02/2018 – 10/02/2018 Εβδομάδα ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών δια ζώσης
διδασκαλίας και εξεταστική περίοδος

12/02/2018 Έναρξη εαρινού εξαμήνου

Πρόγραμμα εξεταστικής (07/02/2018 – 10/02/2018)
Ώρες Τετάρτη
07/02
Πέμπτη
08/02
Παρασκευή
09/02
Σάββατο
10/02
09.00-11.30 -ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-


Σύγχρονες θεωρίες μάθησης στην Εκπαίδευση Πληροφορικής και Επικοινωνιών

(ΦΑΙΔΡΑ)

Μ. Φειδάκης
-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-


Μέθοδοι έρευνας των επιστημών της αγωγής

(ΦΑΙΔΡΑ)

Α. Κλωνάρη
-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-


Τεχνολογικά περιβάλλοντα στη διδακτική της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών

(ΦΑΙΔΡΑ)

Α. Παπασαλούρος
-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-


Σύγχρονες εξελίξεις στην Πληροφορική και τις Επικοινωνίες Ι

(ΦΑΙΔΡΑ)

Δ. Σκούτας
12.00-14.30 -ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-


Σύγχρονες θεωρίες μάθησης στην Εκπαίδευση Πληροφορικής και Επικοινωνιών

(ΦΑΙΔΡΑ)

Μ. Φειδάκης
-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-


Μέθοδοι έρευνας των επιστημών της αγωγής

(ΦΑΙΔΡΑ)

Α. Κλωνάρη
-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-


Τεχνολογικά περιβάλλοντα στη διδακτική της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών

(ΦΑΙΔΡΑ)

Α. Παπασαλούρος
-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-


Σύγχρονες εξελίξεις στην Πληροφορική και τις Επικοινωνίες Ι

(ΦΑΙΔΡΑ)

Δ. Σκούτας
15.30-18.00  -ΕΞΕΤΑΣΗ-


Σύγχρονες θεωρίες μάθησης στην Εκπαίδευση Πληροφορικής και Επικοινωνιών

(ΦΑΙΔΡΑ)

Μ. Φειδάκης
-ΕΞΕΤΑΣΗ-


Μέθοδοι έρευνας των επιστημών της αγωγής

(ΦΑΙΔΡΑ)

Α. Κλωνάρη
-ΕΞΕΤΑΣΗ-


Τεχνολογικά περιβάλλοντα στη διδακτική της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών

(ΦΑΙΔΡΑ)

Α. Παπασαλούρος
-ΕΞΕΤΑΣΗ-


Σύγχρονες εξελίξεις στην Πληροφορική και τις Επικοινωνίες Ι

(ΦΑΙΔΡΑ)

Δ. Σκούτας

Σύνοψη Εαρινού Εξαμήνου

Εβδομάδες Ημερομηνίες Περιγραφή
2 12/02/2018 – 13/02/2018 Δια ζώσης διδασκαλία
9 19/02/2018 – 01/04/2018 Διδασκαλία σε εβδομαδιαία βάση με τη χρήση διαδικτυακής πλατφόρμας
02/04/2018 – 15/04/2018 Διακοπές Πάσχα
16/04/2018 – 25/05/2018 Διδασκαλία σε εβδομαδιαία βάση με τη χρήση διαδικτυακής πλατφόρμας
2 Αναμένονται ημερομηνίες Εβδομάδα ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών δια ζώσης
διδασκαλίας και εξεταστική περίοδος
Πρόγραμμα 1ης εβδομάδας εαρινού εξαμήνου (12/02/2018 – 13/02/2018)
Ώρες Δευτέρα Τρίτη
09.00-11.30 Συνεργατική μάθηση και κριτική σκέψη στην τάξη της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών

(ΦΑΙΔΡΑ)
Μ. Φειδάκης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις στη Διδακτική της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών

(ΦΑΙΔΡΑ)
Γ. Φεσάκης
12.00-14.30 Συνεργατική μάθηση και κριτική σκέψη στην τάξη της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών

(ΦΑΙΔΡΑ)
Μ. Φειδάκης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις στη Διδακτική της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών

(ΦΑΙΔΡΑ)
Γ. Φεσάκης
15.30-18.00 Αναλυτικά Προγράμματα Πληροφορικής και Επικοινωνιών και Πρακτική Άσκηση στην Α/μια και Β/μια εκπ/ση

(ΦΑΙΔΡΑ)
Α. Κλωνάρη
Σύγχρονες εξελίξεις στην Πληροφορική και τις Επικοινωνίες II

(ΦΑΙΔΡΑ)
Ν. Βασιλόπουλος
18.30-21.00 Αναλυτικά Προγράμματα Πληροφορικής και Επικοινωνιών και Πρακτική Άσκηση στην Α/μια και Β/μια εκπ/ση

(ΦΑΙΔΡΑ)
Α. Κλωνάρη
Σύγχρονες εξελίξεις στην Πληροφορική και τις Επικοινωνίες II

(ΦΑΙΔΡΑ)
Ν. Βασιλόπουλος
Πρόγραμμα εξεταστικής (17/06/2018 – 20/06/2018)
Ώρες Κυριακή
17/06
Δευτέρα
18/06
Τρίτη
19/06
Τετάρτη
20/06
09.00-11.30 -ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-

Σύγχρονες εξελίξεις στην Πληροφορική και τις Επικοινωνίες ΙΙ

(ΗΛΕΚΤΡΑ)
Ν. Βασιλόπουλος
-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-
Συνεργατική μάθηση και κριτική σκέψη στην τάξη της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών
(ΗΛΕΚΤΡΑ)

Μ. Φειδάκης
-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-

Αναλυτικά Προγράμματα Πληροφορικής και Επικοινωνιών και Πρακτική Άσκηση στην Α/μια και Β/μια εκπ/ση
(ΗΛΕΚΤΡΑ)

Α. Κλωνάρη
-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-

Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις στη Διδακτική της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών 

(ΗΛΕΚΤΡΑ)
Γ. Φεσάκης
12.00-14.30 -ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-

Σύγχρονες εξελίξεις στην Πληροφορική και τις Επικοινωνίες ΙΙ

(ΗΛΕΚΤΡΑ)
Ν. Βασιλόπουλος
-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-
Συνεργατική μάθηση και κριτική σκέψη στην τάξη της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών
(ΗΛΕΚΤΡΑ)

Μ. Φειδάκης
-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-

Αναλυτικά Προγράμματα Πληροφορικής και Επικοινωνιών και Πρακτική Άσκηση στην Α/μια και Β/μια εκπ/ση
(ΗΛΕΚΤΡΑ)

Α. Κλωνάρη
-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-

Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις στη Διδακτική της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών 

(ΗΛΕΚΤΡΑ)
Γ. Φεσάκης
15.30-18.00 -ΕΞΕΤΑΣΗ-

Σύγχρονες εξελίξεις στην Πληροφορική και τις Επικοινωνίες ΙΙ

(ΗΛΕΚΤΡΑ)
Ν. Βασιλόπουλος
 -ΕΞΕΤΑΣΗ-
Συνεργατική μάθηση και κριτική σκέψη στην τάξη της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών
(ΗΛΕΚΤΡΑ)

Μ. Φειδάκης
-ΕΞΕΤΑΣΗ-

Αναλυτικά Προγράμματα Πληροφορικής και Επικοινωνιών και Πρακτική Άσκηση στην Α/μια και Β/μια εκπ/ση
(ΗΛΕΚΤΡΑ)

Α. Κλωνάρη
-ΕΞΕΤΑΣΗ-

Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις στη Διδακτική της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών 

(ΗΛΕΚΤΡΑ)
Γ. Φεσάκης

Οι σπουδαστές μερικής φοίτησης θα ακολουθούν το ωρολόγιο πρόγραμμα στα μαθήματα που αντιστοιχούν στο εξάμηνο σπουδών τους:


1ο έτος

Α’ εξάμηνο

 • Σύγχρονες θεωρίες μάθησης στην Εκπαίδευση Πληροφορικής και Επικοινωνιών – Mαρία Κορδάκη
 • Σύγχρονες εξελίξεις στην Πληροφορική και τις Επικοινωνίες Ι – Καθηγητές του ΜΠΕΣ

Β’ εξάμηνο

 • Συνεργατική μάθηση και κριτική σκέψη στην τάξη της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών – Mαρία Κορδάκη
 • Σύγχρονες εξελίξεις στην Πληροφορική και τις Επικοινωνίες ΙΙ – Καθηγητές του ΜΠΕΣ

2ο έτος

Γ’εξάμηνο

 • Μέθοδοι έρευνας των επιστημών της Αγωγής – Αικατερίνη Κλωνάρη
 • Τεχνολογικά περιβάλλοντα στη διδακτική της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών – Ανδρέας Παπασαλούρος

Δ’εξάμηνο

 • Αναλυτικά Προγράμματα Πληροφορικής και Επικοινωνιών και Πρακτική Άσκηση στην Α/μια και Β/μια εκπ/ση – Εργίνα Καβαλλιεράτου
 • Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις στη Διδακτική της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών – Γεώργιος Φεσάκης

3ο έτος

Ε’ Εξάμηνο

 • ΜΔΕ

Κατεβάστε το συμπιεσμένο αρχείο (ZIP) με τις προτεινόμενες διπλωματικές εργασίες της κατεύθυνσης για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18.

Κατεβάστε το πρότυπο διπλωματικής εργασίας ως οδηγό για τη συγγραφή της εργασίας σας.

Στα πλαίσια της προφορικής συνέντευξης, οι υποψήφιοι καλούνται να μελετήσουν με βάση την πρώτη επιλογή στις αιτήσεις τους ένα από τα παρακάτω άρθρα:
(ZIP) Άρθρα ΠΜΣ3

Λεπτομέρειες Προγράμματος

Κανονισμός Σπουδών - Φ.Ε.Κ.

Κατεβάστε τον ενημερωμένο κανονισμό σπουδών και το αντίστοιχο Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.): Κανονισμός Σπουδών ΠΜΣ, Φ.Ε.Κ.

Προϋποθέσεις εισαγωγής

Το ΠΜΣ απευθύνεται σε πτυχιούχους Τμημάτων όλων των Σχολών Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., καθώς και τμημάτων ΑΕΙ έχοντας ως αντικείμενο την έρευνα στη διδακτική της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών στην Α/μια και στη Β/μια εκπαίδευση και την απόκτηση γνώσης για την επαγγελματική ενασχόληση με την εκπαίδευση.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί/ές πτυχιούχοι Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, τμημάτων ΑΣΕΙ καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Υποψήφιοι μπορούν να είναι επίσης φοιτητές και φοιτήτριες που αναμένεται να καταστούν πτυχιούχοι/διπλωματούχοι μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εγγραφών (Οκτώβριος 2017).

Για τους Έλληνες πτυχιούχους, απαιτείται αποδεδειγμένα ικανοποιητική γνώση Αγγλικής γλώσσας.

Αξιολόγηση Υποψηφίων

Οι υποψήφιοι αξιολογούνται με κριτήρια ενταγμένα σε τρεις κατηγορίες:

Γενική απόδοση στις προπτυχιακές σπουδές: για τους πτυχιούχους λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός πτυχίου, ενώ για τους τελειόφοιτους φοιτητές ο κατ’ εκτίμηση βαθμός πτυχίου, θεωρώντας ως βαθμό τόσο των εναπομεινάντων μαθημάτων όσο και της Διπλωματικής Εργασίας, αν υπάρχει, το μέχρι εκείνη τη στιγμή μέσον όρο της βαθμολογίας τους.

Γνώσεις υποδομής και εξειδίκευσης: ποσοτικά αποτιμάται με βάση το μέσον όρο ενός αριθμού μαθημάτων που έχουν επιτύχει στο πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών, συναφών με το Π.Μ.Σ.

Γενική αξιολόγηση: αποτιμάται με βάση λοιπά πρόσθετα στοιχεία που συμπληρώνουν την εικόνα του υποψηφίου, όπως η συνέντευξη ενώπιον σχετικής επιτροπής, συστατικές επιστολές, δημοσιεύσεις σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά διεθνών συνεδρίων με σύστημα κριτών, δραστηριότητα σε ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα κ.λπ.

Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων θα ολοκληρωθεί σε δύο στάδια: Αρχικά οι υποψήφιοι θα αξιολογηθούν με βάση τα στοιχεία της ηλεκτρονικής τους αίτησης και του φακέλου υποψηφιότητας που υπέβαλαν. Οι υποψήφιοι που πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις θα κληθούν, στη συνέχεια, σε προφορικές συνεντεύξεις που θα πραγματοποιηθούν, είτε με φυσική παρουσία στην έδρα του Τμήματος, είτε διαδικτυακά. Η αξιολόγηση θα γίνει εντός του Ιουνίου για όσους υπέβαλαν αίτηση κατά τη διάρκεια της πρώτης περιόδου, και εντός του Σεπτεμβρίου για όσους υπέβαλαν αίτηση κατά τη διάρκεια της δεύτερης περιόδου.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται από επιτροπή επιλογής που συγκροτείται από καθηγητές του Τμήματος με κριτήρια αξιολόγησης που προσδιορίζονται στο άρθρο 8 του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος.

Τα ονόματα των επιτυχόντων της πρώτης περιόδου θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του μεταπτυχιακού προγράμματος εντός του Ιουλίου, και των επιτυχόντων της δεύτερης περιόδου εντός του Σεπτεμβρίου. Οι επιλεγέντες θα ενημερωθούν ηλεκτρονικά και τηλεφωνικά.

Δίδακτρα - Υποτροφίες

Το κόστος φοίτησης στο ΠΜΣ ανέρχεται συνολικά σε 3.000 ευρώ. Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε τρεις δόσεις: 500,00€ καταβάλλονται εντός 15 ημερών από την ενημέρωση των επιτυχόντων, 1.000,00€ κατά την εγγραφή στο 1ο εξάμηνο (αρχές Οκτωβρίου) και 1.500,00€ κατά την έναρξη του 2ου εξαμήνου (Φεβρουάριος), ενώ υπάρχει και δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα. Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση μη εγγραφής ή διακοπής της φοίτησης, το μέρος των διδάκτρων, το οποίο έχει ήδη καταβληθεί, δεν επιστρέφεται.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 προβλέπεται απαλλαγή της δεύτερης και τρίτης δόσης των διδάκτρων σε μικρό αριθμό φοιτητών και φοιτητριών, κατόπιν επιλογής με κριτήριο την αριστεία. Τα αποτελέσματα της σχετικής διαδικασίας επιλογής θα ανακοινωθούν στις αρχές Οκτωβρίου. Οι φοιτητές και φοιτήτριες που θα απαλλαγούν, κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων εξαμήνων φοίτησης θα κληθούν να παρέχουν ολοκληρωμένο εργαστηριακό, φροντιστηριακό ή άλλο υποστηρικτικό έργο του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος, διαρκείας οκτώ (8) ωρών εβδομαδιαίως, σύμφωνα με τις ανάγκες του Τμήματος.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ενδιαφερόμενων, οι φοιτητές και φοιτήτριες μπορούν να τακτοποιούν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Πανεπιστήμιο και μέσα από το σύστημα online πληρωμών. Η είσοδος στο σύστημα γίνεται χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης του προσωπικού σας λογαριασμού.

Φοίτηση

Το πρόγραμμα σπουδών πλήρους φοίτησης διαρκεί τρία διδακτικά εξάμηνα και υλοποιείται σε περιβάλλον μικτής διαδικασίας μάθησης με πρότυπες συνδυαστικές μορφές εκπαίδευσης, οι οποίες περιλαμβάνουν: [α] ένα πενθήμερο κύκλο εντατικών διαλέξεων που πραγματοποιείται στην έδρα του Τμήματος στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου (Οκτώβριο, Φεβρουάριο, Ιούλιο), [β] ηλεκτρονικές διαδικασίες σύγχρονης μάθησης, με αξιοποίηση σχετικής πλατφόρμας, που υποστηρίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία κατά τη διάρκεια όλων των εβδομάδων σπουδών των δύο πρώτων ακαδημαϊκών εξαμήνων. Κατά τη διάρκεια του τρίτου εξαμήνου εκπονείται μόνο διπλωματική εργασία. Η παρακολούθηση των μαθημάτων και η συμμετοχή στις κάθε είδους εκπαιδευτικές δραστηριότητες, όπως εργασίες, ασκήσεις κ.λπ., είναι υποχρεωτική.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 υποστηρίζεται και πρόγραμμα μερικής φοίτησης, με πέντε εξάμηνα σπουδών.

Δικαιολογητικά

Α’ περίοδος αιτήσεων έως 31 Ιουνίου 2017.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την Αίτηση Υποψηφιότητας για την οποία θα χρειαστούν να επισυνάψουν και τα εξής:

 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με φωτογραφία.
 • Απλό φωτοαντίγραφο βασικού τίτλου σπουδών.
 • Απλό φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας.
 • Απλό φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
 • Τεκμηρίωση γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (απλό φωτοαντίγραφο).
 • Δύο, τουλάχιστον, συστατικές επιστολές.
 • Αντίγραφο διπλωματικής ή τίτλο και περίληψή της εάν δεν έχει ολοκληρωθεί η εκπόνησή της, ή αναφορά ότι δεν εκπονείται υποχρεωτικά στο Τμήμα προέλευσης του υποψηφίου.
 • Άρθρα, που δημοσιεύτηκαν είτε σε επιστημονικά περιοδικά, είτε σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων με σύστημα των κριτών (αν υπάρχουν).
 • Κάθε άλλο στοιχείο που μπορεί να βοηθήσει στην επιλογή του υποψηφίου, κατά την κρίση του.