Μεταπτυχιακά στην Πληροφορική – Β’ περίοδος αιτήσεων έως 1 Σεπτεμβρίου 2017.

Στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα ο φοιτητής/τρια καλείται από την πρώτη μέρα και για όλη την διάρκεια των σπουδών του να επιλέξει και να ασχοληθεί με ένα συγκεκριμένο ερευνητικό θέμα. Σαν αποτέλεσμα πέραν της διπλωματικής θα προκύψει στα πλαίσια του προγράμματος και μια πρωτότυπη δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό ή αντίστοιχου κύρους διεθνές συνέδριο με κρίση.

Στόχος του Προγράμματος είναι η προαγωγή της Έρευνας στην Επιστήμη των Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων και ειδικότερα των αρχών που διέπουν την ανάλυση, το σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη διοίκηση ενός Πληροφοριακού και Επικοινωνιακού Συστήματος υψηλών προδιαγραφών και απαιτήσεων. Το πρόγραμμα σπουδών έχει σχεδιαστεί λαμβάνοντας υπόψη διεθνή πρότυπα σπουδών και καλύπτει το σύνολο των αντικειμένων που συνθέτουν το βασικό κορμό στο χώρο των Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, προσφέροντας μαθήματα υψηλής ποιότητας με στόχο την παραγωγή νέας επιστημονικής γνώσης. Το πρόγραμμα σπουδών ανανεώνεται και εξελίσσεται διαρκώς, ακολουθώντας τη δυναμική του κλάδου, έτσι ώστε οι σπουδές που προσφέρει να έχουν πάντοτε σύγχρονο, δυναμικό και ανταγωνιστικό χαρακτήρα.

Η ιδιαίτερη έμφαση στην παραγωγή νέας επιστημονικής γνώσης οδηγεί τον μεταπτυχιακό φοιτητή στην παραγωγή και υποβολή πρωτότυπου επιστημονικού άρθρου μέσα από ολοκληρωμένες διαδικασίες εκπαίδευσης του στον σχεδιασμό, ανάπτυξη και μεθοδολογία της έρευνας σε συνδυασμό με την επιλογή του κατά την εισαγωγή ειδικού επιστημονικού και ερευνητικού πεδίου.

Εν κατακλείδι, το Πρόγραμμα “Έρευνα στα Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα” παρέχει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές άρτια θεωρητική και πρακτική γνώση και όλα τα απαραίτητα εφόδια μιας υψηλού επιπέδου επιστημονικής εξειδίκευσης στα συναφή θέματα τεχνολογικής αιχμής που θα τους επιτρέψουν να αναπτύξουν τις ατομικές τους δεξιότητες και να σταδιοδρομήσουν επαγγελματικά και δυναμικά στον διαρκώς αναπτυσσόμενο επιστημονικό κλάδο της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποτελεί ιδανικό προπομπό για διδακτορικές σπουδές.

1o Εξάμηνο

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Κωδικός Τίτλος ECTS
Ερευνητικές Μέθοδοι 7.5
Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Έρευνας 15

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ [επιλογή ενός εκ των προσφερόμενων]
Κωδικός Τίτλος ECTS
Ασφάλεια Δικτύων Υπολογιστών και Επικοινωνιών 7.5
Κρυπτογραφία 7.5
Ασφάλεια Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων 7.5
Ασφάλεια και Ιδιωτικότητα στο Διαδίκτυο του Μέλλοντος 7.5
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση I: Υπηρεσίες και Υποδομές 7.5
Πληροφοριακά Συστήματα 7.5
Συνδυαστική Βελτιστοποίηση και Σύγχρονες Οικονομικές Εφαρμογές 7.5
Μηχανική Μάθηση 7.5
Κατανεμημένα Συστήματα και Υπηρεσίες Ιστού 7.5
Επεξεργασία Εικόνας και Ρομποτική Όραση 7.5
Κινητές και Δορυφορικές Επικοινωνίες 7.5
Σχεδίαση Ολοκληρωμένων Ψηφιακών Συστημάτων 7.5
Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Επίδοση Δικτύων και Υπηρεσιών 7.5
Διοίκηση Ψηφιακών Επιχειρήσεων και Οργανισμών 7.5
Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα 7.5

2o Εξάμηνο

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Κωδικός Τίτλος ECTS
Έναρξη Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας – εκτεταμένη βιβλιογραφική ανασκόπηση. Επιλογή προβλήματος και σύνδεση με υπάρχουσα τεχνική 7.5
Ανάπτυξη και Εφαρμογή πειραματικού – θεωρητικού πλαισίου. Μεθοδολογική προετοιμασία – εντοπισμός και διαχείριση προβλημάτων 15

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ [επιλογή μαθημάτων συνολικής αξίας 7.5 ECTS ]
Κωδικός Τίτλος ECTS
Ειδικά Θέματα Κρυπτογραφίας & Ασφάλειας 7.5
Θέματα Δικαίου της Πληροφορίας 7.5
Διοίκηση Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων 7.5
Ασφάλεια Ασύρματων και Κινητών Δικτύων Επικοινωνιών 7.5
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση II: Ανοικτή και Συνεργατική Διακυβέρνηση 7.5
Σημασιολογικός Ιστός 7.5
Εξόρυξη Δεδομένων στον Παγκόσμιο Ιστό 7.5
Βάσεις Πολυδιάστατων Δεδομένων και Εφαρμογές στο Διαδίκτυο 7.5
Θέματα Δικτύων, Πράσινης Τεχνολογίας και Προηγμένων Υπηρεσιών Επόμενης Γενιάς 7.5
Συστήματα Διάχυτου Υπολογισμού 7.5
Ασύρματα Δίκτυα Επικοινωνιών 7.5
Υπολογιστική Νέφους 7.5
Ενσωματωμένα Συστήματα 7.5
Ψηφιακές Υπηρεσίες και Τεχνολογίες 7.5
Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων 7.5
Επιχειρησιακή Νοημοσύνη και Μεγάλα Δεδομένα 2.5
Ψηφιακό Μάρκετινγκ 5
Ηλεκτρονική Εφοδιαστική Αλυσίδα 2.5
Ελληνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας 7.5
Οικονομικά του Διαδικτύου 2.5

3o Εξάμηνο

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Κωδικός Τίτλος ECTS
Ολοκλήρωση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 15
Συγγραφή Επιστημονικού Άρθρου 15
Βουγιούκας Δημοσθένης
Αναπληρωτής Καθηγητής
Γκουμόπουλος Χρήστος
Επίκουρος Καθηγητής
Γκρίτζαλης Στέφανος
Πρύτανης Παν. Αιγαίου
Δούμα Αναστασία
Δρόσος Δημήτριος
Λέκτορας
Ηλιάδης Άγης
Καθηγητής
Θεοχαροπούλου Χριστίνα
Διδάσκουσα
Καβαλλιεράτου Εργίνα
Επίκουρη Καθηγήτρια
Καλλίγερος Εμμανουήλ
Επίκουρος Καθηγητής
Καμπουράκης Γεώργιος
Πρόεδρος Τμήματος,
Διευθυντής ΠΜΣ,
Αναπληρωτής Καθηγητής
Καπόρης Αλέξιος
Επίκουρος Καθηγητής
Καρύδα Μαρία
Επίκουρη Καθηγήτρια
Καρύμπαλη Ειρήνη
Διδάσκουσα
Κοκολάκης Σπύρος
Επίκουρος Καθηγητής
Κορμέντζας Γεώργιος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Κοφινάς Γεώργιος
Επίκουρος Καθηγητής
Κωνσταντίνου Ελισάβετ
Επίκουρη Καθηγήτρια
Κωτσάκης Σπύρος
Καθηγητής
Λάνδρου Ευτυχία
Καθηγήτρια Αγγλικών
Λερός Ασημάκης
Επίκουρος Καθηγητής
Λουκής Ευριπίδης
Αναπληρωτής Προέδρου,
Αναπληρωτής Καθηγητής
Μαραγκουδάκης Εμμανουήλ
Επίκουρος Καθηγητής
Μήτρου Λίλιαν
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ριζομυλιώτης Παναγιώτης
Επίκουρος Καθηγητής
Σκιάνης Χαράλαμπος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Σκούτας Δημήτριος
Σταματάτος Ευστάθιος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Τζουραμάνης Θεόδωρος
Επίκουρος Καθηγητής
Τσώχου Αγγελική
Χαραλαμπίδης Ιωάννης
Επίκουρος Καθηγητής
Χρυσολωράς Γιώργος

ΠανεπιστήμιαMaria Wimmer
Chair of eGovernment,
Institute for Information Systems Research
Marijn Janssen
Professor of ICT and Governance,
Chair of IFIP Group on
Public Administration Information Systems
Vishanth Weerakkody
Professor of Digital Governance
Hans Jochen Scholl
Associate Professor of e-Government,
Past President of the Digital
Government Society (DGS) of USA
Sharon Dawes
Professor Emerita of Public Administration, Policy Informatics,
Center for Technology in Government
Rony Medaglia
Associate Professor,
Department of IT Management
Ricardo Jardim-Gonçalves
Assistant Professor at the New University of Lisbon,
Faculty of Sciences and Technology,
Senior Researcher at UNINOVA institute
Olivier Glassey
Assistant Professor,
Swiss Graduate School of Public Administration.
Λαμπαθάκη Φεναρέτη
Ερευνήτρια,
Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων / ΕΜΠ,
Ελληνικό Κέντρο Διαλειτουργικότητας
Parycek Peter
Head of the Center for E-Governance
Coursaris Constantinos
Director of Graduate Studies,
Media & Information
Νταγιούκλας Αναστάσιος
Επίκουρος Καθηγητής
Πάλλης Ευάγγελος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Αγγελάκης Βαγγέλης
Assistant Professor
Μαγκλογιάννης Ηλίας
Αναπληρωτής Καθηγητής
Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων
Δεβετσικιώτης Μιχαήλ
Director of Graduate Programs
Department of Electrical and Computer Engineering
Πολίτης Χρήστος
Professor
Wireless Communications
Granelli Fabrizio
Assistant Professor
Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Informazione (DISI)
Παπαδημητρίου Παναγιώτης
Πατερομιχελάκης Εμμανουήλ
Research Fellow
Ρούσκας Άγγελος
Αναπληρωτής Καθηγητής,
Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων
Τριανταφυλλοπούλου Διονυσία
Research Fellow
Κουβάτσος Δημήτρης
Professor
Κανάτας Αθανάσιος
Καθηγητής
Χατζημίσιος Περικλής
Αναπληρωτής Καθηγητής
Computing Systems,
Security and Networks (CSSN) Research Lab

Ερευνητικά ΚέντραFerro Enrico
Manager of Innovation Development Research Area,
Adjunct Professor at the Polytechnic of Turin
Dr. Flügge Matthias
Deputy Head,
eGovernment Competence Centre,
FOKUS / ELAN
Καρκαλέτσης Βαγγέλης
Διευθυντής Έρευνας,
Software and Knowledge Engineering Laboratory (SKEL)
Ξυλούρης Γεώργιος
Associate Researcher,
Media Networks Laboratory (MNL)
Κοντοβασίλης Κίμων
Διευθυντής Έρευνας,
Telecommunications Network Laboratory (NeL)
Βερικούκης Χρήστος
Head of Department,
Senior Researcher
Toufik Ahmed
Professor,
Head of research group COMET
Λαζαράκης Φώτης
Διευθυντής Έρευνας
Wireless Communications Laboratory (WiCom)
Σολδάτος Ιωάννης
Resident Professor
Καμέας Αχιλλέας
Αναπληρωτής Καθηγητής
Χατζηγιαννάκης Ιωάννης

ΕπιχειρήσειςΔραγανίδης Φώτης
General Manager
Τσίγκος Δημήτρης
President, YES / CEO,
StartTech Ventures
Δρ. Ράμφος Αντώνης
Director,
Research and Innovation Department
Σαρρής Νίκος
Head of Operations,
Innovation Lab at Athens Technology Center
Παντελόπουλος Στέλιος
Head of European Projects Department
Κολοκοτσάς Διονύσης
Public Policy Manager
Δρ. Στεριάδης Κωνσταντίνος
EMEA Enterprise Architecture Director
Διακουλάκης Γιάννης
Chief Software Architect
Θεοφάνους Δημήτρης
Head of QuestOnLine S.A,
Member of Info Quest Technologies
Πλιάκας Θωμάς
CTO
Κουντουρίδης Γεώργιος
Senior Researcher
Βλαχοδημητρόπουλος Κώστας
Service Quality Management,
Deputy Director
Λαουτάρης Νικόλαος
Senior Researcher
Asgari Hamid
Λυμπερόπουλος Γεώργιος
Σαμδάνης Κώστας
Senior Researcher
Βάγιας Ευάγγελος
Deputy Director,
Operational Efficiency Projects

Δημόσιοι ΦορείςΣτασσής Αντώνης
Υπεύθυνος,
Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής
Τσαβδάρης Χάρης
Γεν. Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων
Γιαννακουδάκη Ήρα
Συντονίστρια Ερευνητικών Έργων
Κορυζής Δημήτρης
Υπηρεσία Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Το πρόγραμμα διαμορφώνεται από τα μαθήματα που παρακολουθεί ο κάθε φοιτητής από το ΠΜΣ1 σε συνεννόηση με τον επιβλέποντα καθηγητή του.

Ακολουθεί η λίστα με τα προτεινόμενα θέματα έρευνας την οποία μπορείτε να κατεβάσετε και σε PDF. Για περισσότερες λεπτομέρειες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Διδάσκοντα του εκάστοτε θέματος.

Προτεινόμενα Θέματα Έρευνας

Βουγιούκας Δημοσθένης
• Ασύρματες Οπτικές Επικοινωνίες (Free Space Optical Communications)

Τζουραμάνης Θεόδωρος
• Διαχείριση Ευαίσθητων Δεδομένων

Καβαλλιεράτου Εργίνα
• Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας
• Ρομποτική

Καλλίγερος Εμμανουήλ
• Σχεδίαση και Έλεγχος Ολοκληρωμένων Ψηφιακών Κυκλωμάτων και Συστημάτων (Design and Test of Digital Integrated Circuits and Systems)
• Παραχάραξη ψηφιακών δεδομένων – υλικού και τρόποι αντιμετώπισης (Digital Data Forensics – Hardware Security)

Λουκής Ευρυπίδης
• Μελέτη της Χρήσης Social Media στον Δημόσιο Τομέα
• H Αξιοποίηση του Internet of Things στον Δημόσιο Τομέα
• Οι Επιπτώσεις της Χρήσης Cloud Computing στις Διαδικασίες, το Ανθρώπινο Δυαναμικό και τις Οικονομικές Επιδόσεις της Επιχείρησης
• Οι Επιπτώσεις της Οικονομικής Κρίσης στις Τεχνολογικές, Οργανωσιακές και Ανθρώπινες Διαστάσεις της Πληροφορικής στις Ελληνικές Επιχειρήσεις (η έρευνα αυτή θα γίνει σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο ΕΤΗ της Ζυρίχης)

Βουγιούκας Δημοσθένης
• Επικοινωνίες στην χιλιοστομετρική ζώνη (Millimeter Wave Communications)

Γκουμόπουλος Χρήστος
• Αξιοποίηση του Διάχυτου και Κινητού Υπολογισμού και του Διαδικτύου Αντικειμένων για την Επιστημονική Εκπαίδευση

Δρόσος Δημήτριος
• Editorial Analytics

Κορμέντζας Γεώργιος
• Ιχνηλασιμότητα Γεωργικών Προϊόντων με αξιοποίηση μεγάλου όγκου δεδομένων (big data)
• Μεγάλης έκτασης ερευνητικές υποδομές (Large Scale Pilots) για ανάπτυξη εφαρμογών γεωργίας ακριβείας

Λερός Ασημάκης
• Στρατηγικές και αλγόριθμοι διαχείρισης εσόδων (revenue management)
• Αλγόριθμοι ψηφιακής υδατογραφίας (watermarking) σε διάφορα μέσα
• Αλγόριθμοι sparse coding με εφαρμογή στην επεξεργασία εικόνας και την αναγνώριση προτύπων

Μήτρου Λίλιαν
• Privacy / Data Protection Impact Assessment (Aποτίμηση επιπτώσεων στην ιδιωτικότητα): νομική διάσταση, μεθοδολογία
• Digital Forensics ( υποκατηγορίες Cloud Forensics / smartphone forensics): Νομικές και τεχνικές διαστάσεις
• Γενικός Κανονισμός για την προστασία προσωπικών δεδομένων

Ριζομυλιώτης Παναγιώτης
• Αναζήτηση σε μεγάλα κρυπτογραφημενα δεδομένα (Seachable Encryption Schemes for Big Data)
• Η χρήση της τεχνολογίας Blockchain πέρα από το Bitcoin (Blockchain beyond Bitcoin)

Σκιάνης Χαράλαμπος
• Tactile Internet: Architectures and Performance Evaluation
• Παιχνίδια Σοβαρού Σκοπού στην Εκπαίδευση με έμφαση την Ειδική Αγωγή
• Τεχνολογίες Νέφους στην Έρευνα και την Καινοτομία
• Τεχνολογίες Δικτύων και Επικοινωνιών για Έξυπνες Πόλεις
• Τεχνολογίες Δικτύων και Επικοινωνιών για Έξυπνες Μεταφορές
• Τεχνολογίες Δικτύων και Επικοινωνιών για Διανομή Πολυμεσικού Περιεχομένου με έμφαση στην Ποιότητα της Εμπειρίας
• Edge Computing for the Internet-of-Things

Σταματάτος Ευστάθιος
• Cross-topic and cross-genre authorship analysis

Τζουραμάνης Θεόδωρος
• Συλλογή και Ανάλυση Online Δεδομένων για την Πρόβλεψη Επικίνδυνων Φυσικών Φαινομένων (On the Collection and Analysis of Online Data for Natural Hazards Prediction)

Γκουμόπουλος Χρήστος
• Συστήματα Διάχυτου και Κινητού Υπολογισμού για Εφαρμογές Υποστήριξης της Ψυχικής Υγείας

Στα πλαίσια της προφορικής συνέντευξης, οι υποψήφιοι καλούνται να μελετήσουν με βάση την πρώτη επιλογή στις αιτήσεις τους ένα από τα παρακάτω άρθρα:

(ZIP) Άρθρα ΠΜΣ2

Λεπτομέρειες Προγράμματος

Κανονισμός Σπουδών - Φ.Ε.Κ.

Κατεβάστε τον ενημερωμένο κανονισμό σπουδών και το αντίστοιχο Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.): Κανονισμός Σπουδών ΠΜΣ, Φ.Ε.Κ. (2038/26.10.2015)

Προϋποθέσεις εισαγωγής

Το ΠΜΣ απευθύνεται σε πτυχιούχους ή διπλωματούχους Τμημάτων Σχολών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Πολυτεχνικών, Θετικών Επιστημών, Τεχνολογικών Επιστημών ή αντιστοίχων, από Πανεπιστήμια της ημεδαπής ή ομοταγή αναγνωρισμένα ιδρύματα της αλλοδαπής, πτυχιούχους Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου, αξιωματικούς των παραγωγικών Στρατιωτικών Σχολών, καθώς και απόφοιτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης που ενδιαφέρονται για έρευνα στο χώρο των Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί/ές πτυχιούχοι Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, τμημάτων ΑΣΕΙ καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Υποψήφιοι μπορούν να είναι επίσης φοιτητές και φοιτήτριες που αναμένεται να καταστούν πτυχιούχοι/διπλωματούχοι μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εγγραφών (Οκτώβριος 2017).

Για τους Έλληνες πτυχιούχους, απαιτείται αποδεδειγμένα ικανοποιητική γνώση Αγγλικής γλώσσας.

Αξιολόγηση Υποψηφίων

Οι υποψήφιοι αξιολογούνται με κριτήρια ενταγμένα σε τρεις κατηγορίες:

Γενική απόδοση στις προπτυχιακές σπουδές: για τους πτυχιούχους λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός πτυχίου, ενώ για τους τελειόφοιτους φοιτητές ο κατ’ εκτίμηση βαθμός πτυχίου, θεωρώντας ως βαθμό τόσο των εναπομεινάντων μαθημάτων όσο και της Διπλωματικής Εργασίας, αν υπάρχει, το μέχρι εκείνη τη στιγμή μέσον όρο της βαθμολογίας τους.

Γνώσεις υποδομής και εξειδίκευσης: ποσοτικά αποτιμάται με βάση το μέσον όρο ενός αριθμού μαθημάτων που έχουν επιτύχει στο πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών, συναφών με το Π.Μ.Σ.

Γενική αξιολόγηση: αποτιμάται με βάση λοιπά πρόσθετα στοιχεία που συμπληρώνουν την εικόνα του υποψηφίου, όπως η συνέντευξη ενώπιον σχετικής επιτροπής, συστατικές επιστολές, δημοσιεύσεις σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά διεθνών συνεδρίων με σύστημα κριτών, δραστηριότητα σε ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα κ.λπ.

Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων θα ολοκληρωθεί σε δύο στάδια: Αρχικά οι υποψήφιοι θα αξιολογηθούν με βάση τα στοιχεία της ηλεκτρονικής τους αίτησης και του φακέλου υποψηφιότητας που υπέβαλαν. Οι υποψήφιοι που πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις θα κληθούν, στη συνέχεια, σε προφορικές συνεντεύξεις που θα πραγματοποιηθούν, είτε με φυσική παρουσία στην έδρα του Τμήματος, είτε διαδικτυακά. Η αξιολόγηση θα γίνει εντός του Ιουνίου για όσους υπέβαλαν αίτηση κατά τη διάρκεια της πρώτης περιόδου, και εντός του Σεπτεμβρίου για όσους υπέβαλαν αίτηση κατά τη διάρκεια της δεύτερης περιόδου.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται από επιτροπή επιλογής που συγκροτείται από καθηγητές του Τμήματος με κριτήρια αξιολόγησης που προσδιορίζονται στο άρθρο 8 του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος.

Τα ονόματα των επιτυχόντων της πρώτης περιόδου θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του μεταπτυχιακού προγράμματος εντός του Ιουλίου, και των επιτυχόντων της δεύτερης περιόδου εντός του Σεπτεμβρίου. Οι επιλεγέντες θα ενημερωθούν ηλεκτρονικά και τηλεφωνικά.

Δίδακτρα - Υποτροφίες

Το κόστος φοίτησης στο ΠΜΣ ανέρχεται συνολικά σε 4.000 ευρώ. Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε τέσσερεις δόσεις: 500,00€ καταβάλλονται εντός 15 ημερών από την ενημέρωση των επιτυχόντων, 1.000,00€ κατά την εγγραφή στο 1ο εξάμηνο (αρχές Οκτωβρίου) 1.500,00€ κατά την έναρξη του 2ου εξαμήνου (Φεβρουάριος) και 1.000,00€ κατά την εγγραφή στο 3ο εξάμηνο, ενώ υπάρχει και δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα. Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση μη εγγραφής ή διακοπής της φοίτησης, το μέρος των διδάκτρων, το οποίο έχει ήδη καταβληθεί, δεν επιστρέφεται.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 προβλέπεται απαλλαγή της δεύτερης και τρίτης δόσης των διδάκτρων σε μικρό αριθμό φοιτητών και φοιτητριών, κατόπιν επιλογής με κριτήριο την αριστεία. Τα αποτελέσματα της σχετικής διαδικασίας επιλογής θα ανακοινωθούν στις αρχές Οκτωβρίου. Οι φοιτητές και φοιτήτριες που θα απαλλαγούν, κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων εξαμήνων φοίτησης θα κληθούν να παρέχουν ολοκληρωμένο εργαστηριακό, φροντιστηριακό ή άλλο υποστηρικτικό έργο του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος, διαρκείας οκτώ (8) ωρών εβδομαδιαίως, σύμφωνα με τις ανάγκες του Τμήματος.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ενδιαφερόμενων, οι φοιτητές και φοιτήτριες μπορούν να τακτοποιούν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Πανεπιστήμιο και μέσα από το σύστημα online πληρωμών. Η είσοδος στο σύστημα γίνεται χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης του προσωπικού σας λογαριασμού.

Φοίτηση

Το πρόγραμμα σπουδών πλήρους φοίτησης διαρκεί τρία διδακτικά εξάμηνα και υλοποιείται σε περιβάλλον μικτής διαδικασίας μάθησης με πρότυπες συνδυαστικές μορφές εκπαίδευσης, οι οποίες περιλαμβάνουν: [α] ένα πενθήμερο κύκλο εντατικών διαλέξεων που πραγματοποιείται στην έδρα του Τμήματος στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου (Οκτώβριο, Φεβρουάριο, Ιούλιο), [β] ηλεκτρονικές διαδικασίες σύγχρονης μάθησης, με αξιοποίηση σχετικής πλατφόρμας, που υποστηρίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία κατά τη διάρκεια όλων των εβδομάδων σπουδών των δύο πρώτων ακαδημαϊκών εξαμήνων. Κατά τη διάρκεια του τρίτου εξαμήνου εκπονείται μόνο διπλωματική εργασία. Η παρακολούθηση των μαθημάτων και η συμμετοχή στις κάθε είδους εκπαιδευτικές δραστηριότητες, όπως εργασίες, ασκήσεις κ.λπ., είναι υποχρεωτική.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 υποστηρίζεται και πρόγραμμα μερικής φοίτησης, με πέντε εξάμηνα σπουδών.

Δικαιολογητικά

Α’ περίοδος αιτήσεων έως 31 Ιουνίου 2017.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την Αίτηση Υποψηφιότητας για την οποία θα χρειαστούν να επισυνάψουν και τα εξής:

  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με φωτογραφία.
  • Απλό φωτοαντίγραφο βασικού τίτλου σπουδών.
  • Απλό φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας.
  • Απλό φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
  • Τεκμηρίωση γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (απλό φωτοαντίγραφο).
  • Δύο, τουλάχιστον, συστατικές επιστολές.
  • Αντίγραφο διπλωματικής ή τίτλο και περίληψή της εάν δεν έχει ολοκληρωθεί η εκπόνησή της, ή αναφορά ότι δεν εκπονείται υποχρεωτικά στο Τμήμα προέλευσης του υποψηφίου.
  • Άρθρα, που δημοσιεύτηκαν είτε σε επιστημονικά περιοδικά, είτε σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων με σύστημα των κριτών (αν υπάρχουν).
  • Κάθε άλλο στοιχείο που μπορεί να βοηθήσει στην επιλογή του υποψηφίου, κατά την κρίση του.