Κατεύθυνση 3 - Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα

Εξειδικεύσου στα Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα

Κάνε τώρα αίτηση για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΠΜΣ1 – Κατεύθυνση 3.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
(ή κατέβασε την πρόσκληση του ΠΜΣ1)

Μεταπτυχιακά στην Πληροφορική – Β’ περίοδος αιτήσεων έως 1 Σεπτεμβρίου 2017.

Στη σημερινή Κοινωνία της Γνώσης, η διαχείριση της πληροφορίας και της περιεχόμενης σε αυτή γνώσης αποτελεί προϋπόθεση επιτυχίας για οποιοδήποτε οργανισμό. Έχει ήδη προβάλλει ως επιτακτική ανάγκη η αναδόμηση του οικονομικού και του επιχειρηματικού γίγνεσθαι για την επιτυχή χρήση και αξιοποίηση του πλούτου της γνώσης και της πληροφορίας που βρίσκεται διάσπαρτη, σε διάφορες μορφές και με διάφορες δομές σε περίπλοκα και δυναμικά περιβάλλοντα.

Η Κατεύθυνση «Ευφυών Πληροφοριακών Συστημάτων» στοχεύει στην μελέτη προηγμένων συστημάτων που μπορούν να αντιληφθούν το περιβάλλον τους και να δράσουν ανάλογα επιδεικνύοντας μία ευφυή συμπεριφορά. Βασικό χαρακτηριστικό των ευφυών συστημάτων είναι η ικανότητά τους να χειρίζονται γνώση και να αποκτούν νέα γνώση μέσω της διαδικασιών μάθησης ώστε να προσαρμόζονται σε περίπλοκα και δυναμικά περιβάλλοντα και χρήστες. Αυτό το γεγονός τα καθιστά κατάλληλα για περιοχές όπως η διαχείριση πληροφορίας στο Διαδίκτυο, οι υπηρεσίες σημασιολογικού Ιστού, η τεχνητή όραση και ρομποτική.

Η κατεύθυνση απευθύνεται κυρίως σε απόφοιτους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με τίτλους σπουδών συναφείς με τις περιοχές της επιστήμης υπολογιστών, της μηχανικής υπολογιστών και του ηλεκτρολόγου μηχανικού, και στοχεύει στην μεταφορά γνώσης και στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων που απαιτούνται για τη σχεδίαση και ανάπτυξη συστημάτων ικανά να:

 • Ενδυναμώνουν τους ανθρώπους την επιτυχή διεκπεραίωση εργασιών σε πολύπλοκα και δυναμικά περιβάλλοντα
 • Αξιοποιούν και ολοκληρώνουν πληροφορία από διαφορετικές και ίσως ετερογενείς πηγές
 • Προσλαμβάνουν γνώση από δεδομένα και την αξιοποιούν με οποιονδήποτε τρόπο.

Οι απόφοιτοι της Κατεύθυνσης έχουν ένα ευρύ και ανοιχτό ορίζοντα επιλογών επαγγελματικής αποκατάστασης διαθέτοντας συγκριτικό πλεονέκτημα αξιοποίησης των δεξιοτήτων που απέκτησαν σε ένα ολοένα αυξανόμενο πλήθος δημόσιων οργανισμών και ιδιωτικών φορέων που χρησιμοποιούν συστήματα ευφυούς διαχείρισης πληροφορίας καθώς και σε εταιρείες που σχεδιάζουν και υλοποιούν προηγμένα πληροφοριακά συστήματα. Παράλληλα, έχουν αποκτήσει το αναγκαίο υπόβαθρο για την περαιτέρω συνέχιση των σπουδών τους σε επίπεδο διδακτορικού διπλώματος σε ένα χώρο που αναμφισβήτητα αποτελεί τεχνολογία αιχμής.

1o Εξάμηνο

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Κωδικός Τίτλος ECTS
Συνδυαστική Βελτιστοποίηση και Σύγχρονες Οικονομικές Εφαρμογές 7.5
Μηχανική Μάθηση 7.5
Κατανεμημένα Συστήματα και Υπηρεσίες Ιστού 7.5
Επεξεργασία Εικόνας και Ρομποτική Όραση 7.5

 

2o Εξάμηνο

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Κωδικός Τίτλος ECTS
Σημασιολογικός Ιστός 7.5
Εξόρυξη Δεδομένων στον Παγκόσμιο Ιστό 7.5
Βάσεις Πολυδιάστατων Δεδομένων και Εφαρμογές στο Διαδίκτυο 7.5
Συστήματα Διάχυτου Υπολογισμού 7.5

 

3o Εξάμηνο

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Κωδικός Τίτλος ECTS
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 30
Γκουμόπουλος Χρήστος
Επίκουρος Καθηγητής
Καβαλλιεράτου Εργίνα
Επίκουρη Καθηγήτρια
Καπόρης Αλέξιος
Επίκουρος Καθηγητής
Μαραγκουδάκης Εμμανουήλ
Επίκουρος Καθηγητής
Σταματάτος Ευστάθιος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Τζουραμάνης Θεόδωρος
Επίκουρος Καθηγητής

Σύνοψη Χειμερινού Εξαμήνου

Εβδομάδες Ημερομηνίες Περιγραφή
2 11/10/2017 – 12/10/2017 Δια ζώσης διδασκαλία
9 16/10/2017 – 22/12/2017 Διδασκαλία σε εβδομαδιαία βάση με τη χρήση διαδικτυακής πλατφόρμας

23/12/2017 – 07/01/2018 Διακοπές Χριστουγέννων

08/01/2018 – 12/01/2018 Διδασκαλία σε εβδομαδιαία βάση με τη χρήση διαδικτυακής πλατφόρμας

2 07/02/2018 – 10/02/2018 Εβδομάδα ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών δια ζώσης
διδασκαλίας και εξεταστική περίοδος

12/02/2018 Έναρξη εαρινού εξαμήνου

Πρόγραμμα 1ης εβδομάδας (11/10/2017 – 12/10/2017)
Ώρες Τετάρτη Πέμπτη
09.00-11.30 Καλωσόρισμα Μηχανική Μάθηση

(ΛΥΔΙΑ)
Ε. Σταματάτος
Επεξεργασία Εικόνας και Ρομποτική Όραση

(ΛΥΔΙΑ)
Ε. Καβαλλιεράτου
12.00-14.30 Επεξεργασία Εικόνας και Ρομποτική Όραση

(ΛΥΔΙΑ)
Ε. Καβαλλιεράτου
Μηχανική Μάθηση

(ΛΥΔΙΑ)
Ε. Σταματάτος
15.30-18.00 Συνδυαστική Βελτιστοποίηση και Σύγχρονες Οικονομικές Εφαρμογές

(ΛΥΔΙΑ)
Α. Καπόρης
Κατανεμημένα Συστήματα και Υπηρεσίες Ιστού

(ΜΥΡΤΩ)
Χ. Γκουμόπουλος
18.30-21.00 Συνδυαστική Βελτιστοποίηση και Σύγχρονες Οικονομικές Εφαρμογές

(ΛΥΔΙΑ)
Α. Καπόρης
Κατανεμημένα Συστήματα και Υπηρεσίες Ιστού

(ΜΥΡΤΩ)
Χ. Γκουμόπουλος

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εξαμήνου (Έναρξη 16/10/2017)
Ώρες Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη
18.00-21.00 Συνδυαστική Βελτιστοποίηση και Σύγχρονες Οικονομικές Εφαρμογές

Α. Καπόρης
Κατανεμημένα Συστήματα και Υπηρεσίες Ιστού

Χ. Γκουμόπουλος
Μηχανική Μάθηση

Ε. Σταματάτος
Επεξεργασία Εικόνας και Ρομποτική Όραση

Ε. Καβαλλιεράτου

Πρόγραμμα εξεταστικής (07/02/2018 – 10/02/2018)
Ώρες Τετάρτη
07/02
Πέμπτη
08/02
Παρασκευή
09/02
Σάββατο
10/02
09.00-11.30 -ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-

Συνδυαστική Βελτιστοποίηση και Σύγχρονες Οικονομικές Εφαρμογές

(AILab)
Α. Καπόρης
-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-

Κατανεμημένα Συστήματα και Υπηρεσίες Ιστού

(ΛΥΔΙΑ)

Χ. Γκουμόπουλος
-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-

Μηχανική Μάθηση
(AILab)

Ε. Σταματάτος
-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-

Επεξεργασία Εικόνας και Ρομποτική Όραση

(AILab)

Ε. Καβαλλιεράτου
12.00-14.30 -ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-

Συνδυαστική Βελτιστοποίηση και Σύγχρονες Οικονομικές Εφαρμογές

(AILab)
Α. Καπόρης
-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-

Κατανεμημένα Συστήματα και Υπηρεσίες Ιστού

(ΛΥΔΙΑ)

Χ. Γκουμόπουλος
-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-

Μηχανική Μάθηση
(AILab)

Ε. Σταματάτος
-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-

Επεξεργασία Εικόνας και Ρομποτική Όραση

(AILab)

Ε. Καβαλλιεράτου
15.30-18.00  -ΕΞΕΤΑΣΗ-

Συνδυαστική Βελτιστοποίηση και Σύγχρονες Οικονομικές Εφαρμογές

(AILab)
Α. Καπόρης
-ΕΞΕΤΑΣΗ-

Κατανεμημένα Συστήματα και Υπηρεσίες Ιστού

(ΛΥΔΙΑ)

Χ. Γκουμόπουλος
-ΕΞΕΤΑΣΗ-

Μηχανική Μάθηση
(AILab)

Ε. Σταματάτος
-ΕΞΕΤΑΣΗ-

Επεξεργασία Εικόνας και Ρομποτική Όραση

(AILab)

Ε. Καβαλλιεράτου

Σύνοψη Εαρινού Εξαμήνου

Εβδομάδες Ημερομηνίες Περιγραφή
2 12/02/2018 – 13/02/2018 Δια ζώσης διδασκαλία
9 19/02/2018 – 01/04/2018 Διδασκαλία σε εβδομαδιαία βάση με τη χρήση διαδικτυακής πλατφόρμας
02/04/2018 – 15/04/2018 Διακοπές Πάσχα
16/04/2018 – 25/05/2018 Διδασκαλία σε εβδομαδιαία βάση με τη χρήση διαδικτυακής πλατφόρμας
2 Αναμένονται ημερομηνίες Εβδομάδα ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών δια ζώσης
διδασκαλίας και εξεταστική περίοδος
Πρόγραμμα 1ης εβδομάδας εαρινού εξαμήνου (12/02/2018 – 13/02/2018)
Ώρες Δευτέρα Τρίτη
09.00-11.30 Εξόρυξη Δεδομένων στον Παγκόσμιο Ιστό

(AILab)
Μ. Μαραγκουδάκης
Βάσεις Πολυδιάστατων Δεδομένων και Εφαρμογές στο Διαδίκτυο

(AILab)
Θ. Τζουραμάνης
12.00-14.30 Εξόρυξη Δεδομένων στον Παγκόσμιο Ιστό

(AILab)
Μ. Μαραγκουδάκης
Βάσεις Πολυδιάστατων Δεδομένων και Εφαρμογές στο Διαδίκτυο

(AILab)
Θ. Τζουραμάνης
15.30-18.00 Σημασιολογικός Ιστός

(AILab)
Α. Παπασαλούρος
Συστήματα Διάχυτου Υπολογισμού

(ΛΥΔΙΑ)
Χ. Γκουμόπουλος
18.30-21.00 Σημασιολογικός Ιστός

(AILab)
Α. Παπασαλούρος
Συστήματα Διάχυτου Υπολογισμού

(ΛΥΔΙΑ)
Χ. Γκουμόπουλος

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου (Έναρξη 19/02/2018 – Λήξη 25/05/2018)
Ώρες Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
18.00-21.00 Συστήματα Διάχυτου Υπολογισμού

Χ. Γκουμόπουλος
Σημασιολογικός Ιστός

Α. Παπασαλούρος
Εξόρυξη Δεδομένων στον Παγκόσμιο Ιστό

Μ. Μαραγκουδάκης
Βάσεις Πολυδιάστατων Δεδομένων και Εφαρμογές στο Διαδίκτυο

Θ. Τζουραμάνης

Οι σπουδαστές μερικής φοίτησης θα ακολουθούν το ωρολόγιο πρόγραμμα στα μαθήματα που αντιστοιχούν στο εξάμηνο σπουδών τους:


1ο έτος

Α’ εξάμηνο

 • Μηχανική Μάθηση
 • Επεξεργασία Εικόνας και Ρομποτική Όραση


Β’ εξάμηνο

 • Εξόρυξη Δεδομένων στον Παγκόσμιο Ιστό
 • Σημασιολογικός Ιστός


2ο έτος

Γ’ εξάμηνο

 • Συνδυαστική Βελτιστοποίηση και Σύγχρονες Οικονομικές Εφαρμογές
 • Κατανεμημένα Συστήματα και Υπηρεσίες Ιστού


Δ’εξάμηνο

 • Βάσεις Πολυδιάστατων Δεδομένων και Εφαρμογές στο Διαδίκτυο
 • Συστήματα Διάχυτου Υπολογισμού


3ο έτος

Ε’ Εξάμηνο

 • ΜΔΕ

Στα πλαίσια της προφορικής συνέντευξης, οι υποψήφιοι καλούνται να μελετήσουν με βάση την πρώτη επιλογή στις αιτήσεις τους ένα από τα παρακάτω άρθρα:

(ZIP) Άρθρα ΠΜΣ1 Κατεύθυνσης 3

Κατεβάστε το συμπιεσμένο αρχείο (ZIP) με τις προτεινόμενες διπλωματικές εργασίες της κατεύθυνσης για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18.

Κατεβάστε το πρότυπο διπλωματικής εργασίας ως οδηγό για τη συγγραφή της εργασίας σας.

Λεπτομέρειες Προγράμματος

Κανονισμός Σπουδών - Φ.Ε.Κ.

Κατεβάστε τον ενημερωμένο κανονισμό σπουδών και το αντίστοιχο Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.): Κανονισμός Σπουδών ΠΜΣ, Φ.Ε.Κ.

Προϋποθέσεις εισαγωγής

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί/ές πτυχιούχοι Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, τμημάτων ΑΣΕΙ καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Στις Κατευθύνσεις «Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων», «Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα», «Τεχνολογίες Δικτύων Επικοινωνιών και Υπολογιστών» γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ή διπλωματούχοι Τμημάτων Σχολών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Πολυτεχνικών, Θετικών Επιστημών, Τεχνολογικών Επιστημών ή αντιστοίχων, από Πανεπιστήμια της ημεδαπής ή ομοταγή αναγνωρισμένα ιδρύματα της αλλοδαπής, πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου, καθώς και αξιωματικοί των παραγωγικών Στρατιωτικών Σχολών.

Στην Κατεύθυνση «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση» γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ή διπλωματούχοι Τμημάτων Σχολών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Πολυτεχνικών, Θετικών Επιστημών, Τεχνολογικών Επιστημών ή αντιστοίχων, Τμημάτων Επιστημών Οικονομίας ή Διοίκησης ή αντιστοίχων, από Πανεπιστήμια της ημεδαπής ή ομοταγή αναγνωρισμένα ιδρύματα της αλλοδαπής, πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου, αξιωματικοί των παραγωγικών Στρατιωτικών Σχολών, καθώς και απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

Στην Κατεύθυνση «Ψηφιακή Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα» γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ή διπλωματούχοι Τμημάτων Σχολών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Πολυτεχνικών, Θετικών Επιστημών, Τεχνολογικών Επιστημών ή αντιστοίχων, Τμημάτων Επιστημών Οικονομίας ή Διοίκησης ή αντιστοίχων, από Πανεπιστήμια της ημεδαπής ή ομοταγή αναγνωρισμένα ιδρύματα της αλλοδαπής, πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου, καθώς και αξιωματικοί των παραγωγικών Στρατιωτικών Σχολών.

Υποψήφιοι μπορούν να είναι επίσης φοιτητές και φοιτήτριες που αναμένεται να καταστούν πτυχιούχοι/διπλωματούχοι μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εγγραφών (Οκτώβριος 2017).

Για τους Έλληνες πτυχιούχους, απαιτείται αποδεδειγμένα ικανοποιητική γνώση Αγγλικής γλώσσας.

Αξιολόγηση Υποψηφίων

Οι υποψήφιοι αξιολογούνται με κριτήρια ενταγμένα σε τρεις κατηγορίες:

Γενική απόδοση στις προπτυχιακές σπουδές: για τους πτυχιούχους λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός πτυχίου, ενώ για τους τελειόφοιτους φοιτητές ο κατ’ εκτίμηση βαθμός πτυχίου, θεωρώντας ως βαθμό τόσο των εναπομεινάντων μαθημάτων όσο και της Διπλωματικής Εργασίας, αν υπάρχει, το μέχρι εκείνη τη στιγμή μέσον όρο της βαθμολογίας τους.

Γνώσεις υποδομής και εξειδίκευσης: ποσοτικά αποτιμάται με βάση το μέσον όρο ενός αριθμού μαθημάτων που έχουν επιτύχει στο πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών, συναφών με το Π.Μ.Σ.

Γενική αξιολόγηση: αποτιμάται με βάση λοιπά πρόσθετα στοιχεία που συμπληρώνουν την εικόνα του υποψηφίου, όπως η συνέντευξη ενώπιον σχετικής επιτροπής, συστατικές επιστολές, δημοσιεύσεις σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά διεθνών συνεδρίων με σύστημα κριτών, δραστηριότητα σε ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα κ.λπ.

Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων θα ολοκληρωθεί σε δύο στάδια: Αρχικά οι υποψήφιοι θα αξιολογηθούν με βάση τα στοιχεία της ηλεκτρονικής τους αίτησης και του φακέλου υποψηφιότητας που υπέβαλαν. Οι υποψήφιοι που πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις θα κληθούν, στη συνέχεια, σε προφορικές συνεντεύξεις που θα πραγματοποιηθούν, είτε με φυσική παρουσία στην έδρα του Τμήματος, είτε διαδικτυακά. Η αξιολόγηση θα γίνει εντός του Ιουνίου για όσους υπέβαλαν αίτηση κατά τη διάρκεια της πρώτης περιόδου, και εντός του Σεπτεμβρίου για όσους υπέβαλαν αίτηση κατά τη διάρκεια της δεύτερης περιόδου.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται από επιτροπή επιλογής που συγκροτείται από καθηγητές του Τμήματος με κριτήρια αξιολόγησης που προσδιορίζονται στο άρθρο 8 του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος.

Τα ονόματα των επιτυχόντων της πρώτης περιόδου θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του μεταπτυχιακού προγράμματος εντός του Ιουλίου, και των επιτυχόντων της δεύτερης περιόδου εντός του Σεπτεμβρίου. Οι επιλεγέντες θα ενημερωθούν ηλεκτρονικά και τηλεφωνικά.

Δίδακτρα - Υποτροφίες

Το κόστος φοίτησης στο ΠΜΣ ανέρχεται συνολικά σε 3.000 ευρώ. Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε τρεις δόσεις: 500,00€ καταβάλλονται εντός 15 ημερών από την ενημέρωση των επιτυχόντων, 1.000,00€ κατά την εγγραφή στο 1ο εξάμηνο (αρχές Οκτωβρίου) και 1.500,00€ κατά την έναρξη του 2ου εξαμήνου (Φεβρουάριος), ενώ υπάρχει και δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα. Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση μη εγγραφής ή διακοπής της φοίτησης, το μέρος των διδάκτρων, το οποίο έχει ήδη καταβληθεί, δεν επιστρέφεται.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 προβλέπεται απαλλαγή της δεύτερης και τρίτης δόσης των διδάκτρων σε μικρό αριθμό φοιτητών και φοιτητριών, κατόπιν επιλογής με κριτήριο την αριστεία. Τα αποτελέσματα της σχετικής διαδικασίας επιλογής θα ανακοινωθούν στις αρχές Οκτωβρίου. Οι φοιτητές και φοιτήτριες που θα απαλλαγούν, κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων εξαμήνων φοίτησης θα κληθούν να παρέχουν ολοκληρωμένο εργαστηριακό, φροντιστηριακό ή άλλο υποστηρικτικό έργο του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος, διαρκείας οκτώ (8) ωρών εβδομαδιαίως, σύμφωνα με τις ανάγκες του Τμήματος.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ενδιαφερόμενων, οι φοιτητές και φοιτήτριες μπορούν να τακτοποιούν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Πανεπιστήμιο και μέσα από το σύστημα online πληρωμών. Η είσοδος στο σύστημα γίνεται χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης του προσωπικού σας λογαριασμού.

Φοίτηση

Το πρόγραμμα σπουδών πλήρους φοίτησης διαρκεί τρία διδακτικά εξάμηνα και υλοποιείται σε περιβάλλον μικτής διαδικασίας μάθησης με πρότυπες συνδυαστικές μορφές εκπαίδευσης, οι οποίες περιλαμβάνουν: [α] ένα πενθήμερο κύκλο εντατικών διαλέξεων που πραγματοποιείται στην έδρα του Τμήματος στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου (Οκτώβριο, Φεβρουάριο, Ιούλιο), [β] ηλεκτρονικές διαδικασίες σύγχρονης μάθησης, με αξιοποίηση σχετικής πλατφόρμας, που υποστηρίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία κατά τη διάρκεια όλων των εβδομάδων σπουδών των δύο πρώτων ακαδημαϊκών εξαμήνων. Κατά τη διάρκεια του τρίτου εξαμήνου εκπονείται μόνο διπλωματική εργασία. Η παρακολούθηση των μαθημάτων και η συμμετοχή στις κάθε είδους εκπαιδευτικές δραστηριότητες, όπως εργασίες, ασκήσεις κ.λπ., είναι υποχρεωτική.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 υποστηρίζεται και πρόγραμμα μερικής φοίτησης, με πέντε εξάμηνα σπουδών.

Δικαιολογητικά

Α’ περίοδος αιτήσεων έως 30 Ιουνίου 2017.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την Αίτηση Υποψηφιότητας για την οποία θα χρειαστούν να επισυνάψουν και τα εξής:

 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με φωτογραφία.
 • Απλό φωτοαντίγραφο βασικού τίτλου σπουδών.
 • Απλό φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας.
 • Απλό φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
 • Τεκμηρίωση γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (απλό φωτοαντίγραφο).
 • Δύο, τουλάχιστον, συστατικές επιστολές.
 • Αντίγραφο διπλωματικής ή τίτλο και περίληψή της εάν δεν έχει ολοκληρωθεί η εκπόνησή της, ή αναφορά ότι δεν εκπονείται υποχρεωτικά στο Τμήμα προέλευσης του υποψηφίου.
 • Άρθρα, που δημοσιεύτηκαν είτε σε επιστημονικά περιοδικά, είτε σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων με σύστημα των κριτών (αν υπάρχουν).
 • Κάθε άλλο στοιχείο που μπορεί να βοηθήσει στην επιλογή του υποψηφίου, κατά την κρίση του.