Κατεύθυνση 2 - Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Μεταπτυχιακά στην Πληροφορική – Β’ περίοδος αιτήσεων έως 1 Σεπτεμβρίου 2017.

Οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) προσφέρουν τεράστιες δυνατότητές για βελτίωση των λειτουργιών του δημόσιου τομέα, μείωση του κόστους τους, βελτίωση της εξυπηρέτησης του πολίτη, και γενικότερα της προσφερόμενης αξίας στην κοινωνία, αλλά και για την καλύτερη και στενότερη επικοινωνία και συνεργασία των φορέων του κράτους με τους πολίτες και την διαφάνεια. Όμως η εμπειρία στην χώρα μας, αλλά και διεθνώς, δείχνει ότι η αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών είναι ένα δύσκολο έργο, που απαιτεί στενή συνεργασία διαφόρων επιστημονικών ειδικοτήτων (τεχνολογικών και διοικητικών), τόσο από το εσωτερικό του δημόσιου τομέα, όσο και από το εξωτερικό του περιβάλλον (εταιρείες πληροφορικής, συμβουλευτικών υπηρεσιών, κλπ.). Οι ανάγκες στον χώρο αυτό είναι μεγάλες, όπως και οι σχετικές αγορές που ανοίγονται για επιχειρήσεις διαφόρων συναφών αντικειμένων.

Περισσότερα

Το μεταπτυχιακό αυτό πρόγραμμα προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία στους συμμετέχοντες να αναπτύξουν υψηλό επίπεδο γνώσεων και ικανοτήτων στον κρίσιμο αυτό χώρο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, σχετικά με μία πληθώρα μορφών πληροφοριακών συστημάτων που μπορούν να αναπτυχθούν στους φορείς του δημόσιου τομέα (π.χ. πληροφοριακά συστήματα εσωτερικής υποστήριξης, παροχής ηλεκτρονικής πληροφόρησης στους πολίτες, ηλεκτρονικών συναλλαγών πολιτών με το κράτος, ηλεκτρονικής δημοκρατίας, συμμετοχής και διαβούλευσης, αξιοποίησης κοινωνικών δικτύων (social media), ανοικτών κυβερνητικών δεδομένων, διαλειτουργικότητα, κλπ.). Αυτό θα τους δώσει την δυνατότητα δημιουργικής και εποικοδομητικής συμμετοχής σε έργα ανάπτυξης διάφορων μορφών πληροφοριακών συστημάτων σε φορείς του δημόσιου τομέα με διάφορους ρόλους.

Η κατεύθυνση «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση» βασίζεται στην μεγάλη εμπειρία του Τμήματός μας σε πολυάριθμα διεθνή και εθνικά έργα έρευνας και ανάπτυξης διάφορων μορφών πληροφοριακών συστημάτων σε φορείς του δημόσιου τομέα, και στο μεγάλο δίκτυο συνεργασιών (με μεγάλα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, ερευνητικά έργα, φορείς του δημόσιου τομέα και πολυεθνικές επιχειρήσεις) που έχει δημιουργηθεί μέσα από την πολυετή αυτή δραστηριότητά μας.  Εξειδικευμένα, έμπειρα στελέχη από τους παραπάνω φορείς θα συμμετέχουν στα μαθήματα ως ομιλητές, αλλά και στην καθοδήγηση εργασιών και διπλωματικών διατριβών.

Μοναδικά πλεονεκτήματα

 • Μεγάλη δραστηριότητα του Τμήματος σε πολυάριθμα διεθνή και εθνικά έργα έρευνας και ανάπτυξης στον χώρο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
 • Μεγάλο δίκτυο συνεργασιών, σε επιχειρήσεις, φορείς και πανεπιστήμια σε ολόκληρο τον κόσμο
 • Μεγάλη προσωπική εμπειρία Διδασκόντων και Προσκεκλημένων του μεταπτυχιακού, σε σημαντικές δράσεις και έργα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
 • Μικτή διδασκαλία που συνδυάζει φυσική παρουσία στη Σάμο (3 εβδομάδες, 1 στην αρχή του κάθε εξαμήνου) και διδασκαλία από απόσταση.
 • Δυνατότητες πρακτικής εξάσκησης και εκπόνησης εργασιών σε πραγματικές συνθήκες, στους συνεργαζόμενους φορείς.

Σε ποιους απευθύνεται

Το μεταπτυχιακό αυτό πρόγραμμα απευθύνεται σε ένα μεγάλο εύρος αποφοίτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, τόσο τεχνολογικών ειδικοτήτων (π.χ. τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, πολυτεχνικών, θετικών επιστημών), όσο και μη τεχνολογικών ειδικοτήτων (π.χ. οικονομικών, διοικητικών), αλλά και σε απόφοιτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, οι οποίοι ήδη συμμετέχουν, ή ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο μέλλον, στην ανάπτυξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, και σε σχετικά έργα ανάπτυξης διάφορων μορφών πληροφοριακών συστημάτων σε φορείς του δημόσιου τομέα, με διάφορους ρόλους (από την πλευρά του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα).

Επαγγελματικές Προοπτικές

Οι απόφοιτοι του μεταπτυχιακού προγράμματος στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση θα αποκτήσουν σημαντικές και ουσιαστικές γνώσεις και ικανότητες για την εξέλιξη της καριέρας τους, είτε στο δημόσιο είτε στον Ιδιωτικό Τομέα, στον χώρο των έργων τεχνολογικής υποστήριξης των διαδικασιών και υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης και τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς επίσης και της επικοινωνίας και συνεργασίας τους με τους πολίτες και την κοινωνία. Οι απόφοιτοι που θα διακριθούν θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν προοπτικές εξέλιξης με συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και φορείς σε Ελλάδα και εξωτερικό.

1o Εξάμηνο

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Κωδικός Τίτλος ECTS
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση I: Υπηρεσίες και Υποδομές 7.5
Πληροφοριακά Συστήματα 7.5
Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και Τεχνολογίες Ενίσχυσης της Ιδιωτικότητας 7.5
Διοίκηση Ψηφιακών Επιχειρήσεων και Οργανισμών 7.5

 

2o Εξάμηνο

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Κωδικός Τίτλος ECTS
Θέματα Δικαίου της Πληροφορίας 7.5
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση II: Ανοικτή και Συνεργατική Διακυβέρνηση 7.5
Ελληνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας 7.5

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Κωδικός Τίτλος ECTS
Ερευνητική Μεθοδολογία και Τρέχοντα Ερευνητικά Θέματα 7.5
Ψηφιακές Υπηρεσίες και Τεχνολογίες 7.5
Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων 7.5

Απαιτείται η παρακολούθηση ενός εκ των προσφερόμενων επιλεγόμενων μαθημάτων.

 

3o Εξάμηνο

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Κωδικός Τίτλος ECTS
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 30
Δρόσος Δημήτριος
Λέκτορας
Καρύδα Μαρία
Επίκουρη Καθηγήτρια
Κοκολάκης Σπύρος
Επίκουρος Καθηγητής
Λουκής Ευριπίδης
Αναπληρωτής Προέδρου,
Αναπληρωτής Καθηγητής
Μήτρου Λίλιαν
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Χαραλαμπίδης Ιωάννης
Επίκουρος Καθηγητής

ΠανεπιστήμιαMaria Wimmer
Chair of eGovernment,
Institute for Information Systems Research
University of Koblenz – Landau,
Germany
Marijn Janssen
Professor of ICT and Governance,
Chair of IFIP Group on
Public Administration Information Systems
Delft University of Technology,
The Netherlands
Vishanth Weerakkody
Professor of Digital Governance
Brunel University
London, UK
Hans Jochen Scholl
Associate Professor of e-Government,
Past President of the Digital
Government Society (DGS) of USA
University of Washington, USA
Sharon Dawes
Professor Emerita of Public Administration, Policy Informatics,
Center for Technology in Government
University at Albany
SUNY, USA
Rony Medaglia
Associate Professor,
Department of IT Management
Copenhagen Business School,
Denmark
Ricardo Jardim-Gonçalves
Assistant Professor at the New University of Lisbon,
Faculty of Sciences and Technology,
Senior Researcher at UNINOVA institute
New University of Lisbon,
UNINOVA, Portugal
Olivier Glassey
Assistant Professor,
Swiss Graduate School of Public Administration.
University Lausanne,
Switzerland
Λαμπαθάκη Φεναρέτη
Ερευνήτρια,
Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων / ΕΜΠ,
Ελληνικό Κέντρο Διαλειτουργικότητας
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Parycek Peter
Head of the Center for E-Governance
Danube University
Krems, Austria

Ερευνητικά ΚέντραFerro Enrico
Manager of Innovation Development Research Area,
Adjunct Professor at the Polytechnic of Turin
Istituto Superiore Mario Boella,
Italy
Dr. Flügge Matthias
Deputy Head,
eGovernment Competence Centre,
FOKUS / ELAN
Fraunhofer – FOKUS,
Germany
Καρκαλέτσης Βαγγέλης
Διευθυντής Έρευνας,
Software and Knowledge Engineering Laboratory (SKEL)
Ινστιτούτο Πληροφορικής και Επικοινωνιών,
ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος

ΕπιχειρήσειςΔραγανίδης Φώτης
General Manager
Microsoft Innovation Center,
Athens
Τσίγκος Δημήτρης
President, YES / CEO,
StartTech Ventures
European Confederation of Young Entrepreneurs
Δρ. Ράμφος Αντώνης
Director,
Research and Innovation Department
Intrasoft International,
Belgium
Σαρρής Νίκος
Head of Operations,
Innovation Lab at Athens Technology Center
ATC Hellas ΑΕ
Παντελόπουλος Στέλιος
Head of European Projects Department
SingularLogic
Κολοκοτσάς Διονύσης
Public Policy Manager
Google Hellas
Δρ. Στεριάδης Κωνσταντίνος
EMEA Enterprise Architecture Director
ORACLE Hellas
Διακουλάκης Γιάννης
Chief Software Architect
SoftOne ΑΕ

Δημόσιοι ΦορείςΣτασσής Αντώνης
Υπεύθυνος,
Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Τσαβδάρης Χάρης
Γεν. Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων,
Υπουργείο Οικονομικών
Γιαννακουδάκη Ήρα
Συντονίστρια Ερευνητικών Έργων
Δήμος Αθηναίων
Κορυζής Δημήτρης
Υπηρεσία Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Βουλή των Ελλήνων

Σύνοψη Χειμερινού Εξαμήνου

Εβδομάδες Ημερομηνίες Περιγραφή
2 02/10/2017 – 03/10/2017 Δια ζώσης διδασκαλία
9 09/10/2017 – 22/12/2017 Διδασκαλία σε εβδομαδιαία βάση με τη χρήση διαδικτυακής πλατφόρμας

23/12/2017 – 07/01/2018 Διακοπές Χριστουγέννων

08/01/2018 – 12/01/2018 Διδασκαλία σε εβδομαδιαία βάση με τη χρήση διαδικτυακής πλατφόρμας

2 07/02/2018 – 10/02/2018 Εβδομάδα ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών δια ζώσης
διδασκαλίας και εξεταστική περίοδος

12/02/2018 Έναρξη εαρινού εξαμήνου

Πρόγραμμα 1ης εβδομάδας (02/10/2017 – 03/10/2017)
Ώρες Δευτέρα Τρίτη
09.00-11.30 Καλωσόρισμα Πληροφοριακά Συστήματα

(ΗΛΕΚΤΡΑ)
Μ. Καρύδα
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση I: Υπηρεσίες και Υποδομές

(ΗΛΕΚΤΡΑ)
Ε. Λουκής
12.00-14.30 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση I: Υπηρεσίες και Υποδομές

(ΗΛΕΚΤΡΑ)
Ε. Λουκής
Πληροφοριακά Συστήματα

(ΗΛΕΚΤΡΑ)
Μ. Καρύδα
15.30-18.00 Διοίκηση Ψηφιακών Επιχειρήσεων και Οργανισμών

(ΗΛΕΚΤΡΑ)
Αλεξόπουλος – Ανδρουτσοπούλου
Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και Τεχνολογίες Ενίσχυσης της Ιδιωτικότητας

(ΗΛΕΚΤΡΑ)
Σ. Κοκολάκης
18.15-20.45 Διοίκηση Ψηφιακών Επιχειρήσεων και Οργανισμών

(ΗΛΕΚΤΡΑ)
Αλεξόπουλος – Ανδρουτσοπούλου
Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και Τεχνολογίες Ενίσχυσης της Ιδιωτικότητας

(ΗΛΕΚΤΡΑ)
Σ. Κοκολάκης

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εξαμήνου (Έναρξη 09/10/2017)
Ώρες Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη
18.00-21.00 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση I: Υπηρεσίες και Υποδομές

Ε. Λουκής
Διοίκηση Ψηφιακών Επιχειρήσεων και Οργανισμών

Αλεξόπουλος – Ανδρουτσοπούλου
Πληροφοριακά Συστήματα

Μ. Καρύδα
Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και Τεχνολογίες Ενίσχυσης της Ιδιωτικότητας

Σ. Κοκολάκης

Πρόγραμμα εξεταστικής (07/02/2018 – 10/02/2018)
Ώρες Τετάρτη
07/02
Πέμπτη
08/02
Παρασκευή
09/02
Σάββατο
10/02
09.00-11.30 -ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-


Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και Τεχνολογίες Ενίσχυσης της Ιδιωτικότητας

(ΗΛΕΚΤΡΑ)

Σ. Κοκολάκης
-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-


Πληροφοριακά Συστήματα

(ΗΛΕΚΤΡΑ)

Μ. Καρύδα
-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-


Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση I: Υπηρεσίες και Υποδομές

(ΗΛΕΚΤΡΑ)

Ε. Λουκής
-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-

Διοίκηση Ψηφιακών Επιχειρήσεων και Οργανισμών

(ΗΛΕΚΤΡΑ)

Αλεξόπουλος – Ανδρουτσοπούλου
12.00-14.30 -ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-


Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και Τεχνολογίες Ενίσχυσης της Ιδιωτικότητας

(ΗΛΕΚΤΡΑ)

Σ. Κοκολάκης
-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-


Πληροφοριακά Συστήματα

(ΗΛΕΚΤΡΑ)

Μ. Καρύδα
-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση I: Υπηρεσίες και Υποδομές

(ΗΛΕΚΤΡΑ)

Ε. Λουκής
-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-

Διοίκηση Ψηφιακών Επιχειρήσεων και Οργανισμών

(ΗΛΕΚΤΡΑ)

Αλεξόπουλος – Ανδρουτσοπούλου
15.30-18.00  -ΕΞΕΤΑΣΗ-


Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και Τεχνολογίες Ενίσχυσης της Ιδιωτικότητας

(ΗΛΕΚΤΡΑ)

Σ. Κοκολάκης
-ΕΞΕΤΑΣΗ-


Πληροφοριακά Συστήματα

(ΗΛΕΚΤΡΑ)

Μ. Καρύδα
-ΕΞΕΤΑΣΗ-

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση I: Υπηρεσίες και Υποδομές

(ΗΛΕΚΤΡΑ)

Ε. Λουκής
-ΕΞΕΤΑΣΗ-

Διοίκηση Ψηφιακών Επιχειρήσεων και Οργανισμών

(ΗΛΕΚΤΡΑ)

Αλεξόπουλος – Ανδρουτσοπούλου

Σύνοψη Εαρινού Εξαμήνου

Εβδομάδες Ημερομηνίες Περιγραφή
2 12/02/2018 – 13/02/2018 Δια ζώσης διδασκαλία
9 19/02/2018 – 01/04/2018 Διδασκαλία σε εβδομαδιαία βάση με τη χρήση διαδικτυακής πλατφόρμας
02/04/2018 – 15/04/2018 Διακοπές Πάσχα
16/04/2018 – 25/05/2018 Διδασκαλία σε εβδομαδιαία βάση με τη χρήση διαδικτυακής πλατφόρμας
2 Αναμένονται ημερομηνίες Εβδομάδα ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών δια ζώσης
διδασκαλίας και εξεταστική περίοδος
Πρόγραμμα 1ης εβδομάδας εαρινού εξαμήνου (12/02/2018- 13/02/2018)
Ώρες Δευτέρα Τρίτη
09.00-11.30 Ελληνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας

(ΗΛΕΚΤΡΑ)
Ι. Χαραλαμπίδης
Θέματα Δικαίου της Πληροφορίας

(ΗΛΕΚΤΡΑ)
Ε. Βαγενά
12.00-14.30 Ελληνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας

(ΗΛΕΚΤΡΑ)
Ι. Χαραλαμπίδης
Θέματα Δικαίου της Πληροφορίας

(ΗΛΕΚΤΡΑ)
Ε. Βαγενά
15.30-18.00 Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων

(ΗΛΕΚΤΡΑ)
Ν. Κυριακού
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση II: Ανοικτή και Συνεργατική Διακυβέρνηση

(ΗΛΕΚΤΡΑ)
Ι. Χαραλαμπίδης
18.30-21.00 Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων

(ΗΛΕΚΤΡΑ)
Ν. Κυριακού
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση II: Ανοικτή και Συνεργατική Διακυβέρνηση

(ΗΛΕΚΤΡΑ)
Ι. Χαραλαμπίδης
Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου (Έναρξη 19/02/2018 – Λήξη 25/05/2018)
Ώρες Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
18.00-21.00 Θέματα Δικαίου της Πληροφορίας

Ε. Βαγενά
Ελληνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας

Ι. Χαραλαμπίδης
 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση II: Ανοικτή και Συνεργατική Διακυβέρνηση

Ι. Χαραλαμπίδης
 Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων

Ν. Κυριακού

Πρόγραμμα εξεταστικής (13/06/2018 – 16/06/2018)

Ώρες Τετάρτη
13/06
Πέμπτη
14/06
Παρασκευή
15/06
Σάββατο
16/06
09.00-11.30 -ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση ΙΙ: Ανοικτή και Συνεργατική Διακυβέρνηση

(ΗΛΕΚΤΡΑ)
Ι. Χαραλαμπίδης
-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-
Ελληνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας
(ΗΛΕΚΤΡΑ)

Ι. Χαραλαμπίδης
-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-

Θέματα Δικαίου της Πληροφορίας

(ΑΛΚΜΗΝΗ / ΗΛΕΚΤΡΑ)
Ε. Βαγενά
-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-
Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων

(ΗΛΕΚΤΡΑ)
Ν. Κυριακού
12.00-14.30 -ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση ΙΙ: Ανοικτή και Συνεργατική Διακυβέρνηση

(ΗΛΕΚΤΡΑ)
Ι. Χαραλαμπίδης
-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-
Ελληνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας
(ΗΛΕΚΤΡΑ)

Ι. Χαραλαμπίδης
-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-

Θέματα Δικαίου της Πληροφορίας

(ΑΛΚΜΗΝΗ / ΗΛΕΚΤΡΑ)
Ε. Βαγενά
-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-
Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων

(ΗΛΕΚΤΡΑ)
Ν. Κυριακού
15.30-18.00  -ΕΞΕΤΑΣΗ-
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση ΙΙ: Ανοικτή και Συνεργατική Διακυβέρνηση

(ΗΛΕΚΤΡΑ)
Ι. Χαραλαμπίδης
-ΕΞΕΤΑΣΗ-
Ελληνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας
(ΗΛΕΚΤΡΑ)

Ι. Χαραλαμπίδης
-ΕΞΕΤΑΣΗ-

Θέματα Δικαίου της Πληροφορίας

(ΑΛΚΜΗΝΗ / ΗΛΕΚΤΡΑ)
Ε. Βαγενά
-ΕΞΕΤΑΣΗ-
Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων

(ΗΛΕΚΤΡΑ)
Ν. Κυριακού

Οι σπουδαστές μερικής φοίτησης θα ακολουθούν το ωρολόγιο πρόγραμμα στα μαθήματα που αντιστοιχούν στο εξάμηνο σπουδών τους:


1ο έτος

Α’ εξάμηνο

 • Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση I: Υπηρεσίες και Υποδομές
 • Διοίκηση Ψηφιακών Επιχειρήσεων και Οργανισμών


Β’ εξάμηνο

 • Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση ΙΙ: Ανοικτή και Συνεργατική Διακυβέρνηση
 • Θέματα Δικαίου της Πληροφορίας


2ο έτος

Γ’ εξάμηνο

 • Πληροφοριακά Συστήματα
 • Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και Τεχνολογίες Ενίσχυσης της Ιδιωτικότητας


Δ’εξάμηνο

 • Ελληνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας
 • Μάθημα Επιλογής


3ο έτος

Ε’ Εξάμηνο

 • ΜΔΕ

Κατεβάστε το συμπιεσμένο αρχείο (ZIP) με τις προτεινόμενες διπλωματικές εργασίες της κατεύθυνσης για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17.

Κατεβάστε το πρότυπο διπλωματικής εργασίας ως οδηγό για τη συγγραφή της εργασίας σας.

Στα πλαίσια της προφορικής συνέντευξης, οι υποψήφιοι καλούνται να μελετήσουν με βάση την πρώτη επιλογή στις αιτήσεις τους ένα από τα παρακάτω άρθρα:

(ZIP) Άρθρα ΠΜΣ1 Κατεύθυνσης 2

Λεπτομέρειες Προγράμματος

Κανονισμός Σπουδών - Φ.Ε.Κ.

Κατεβάστε τον ενημερωμένο κανονισμό σπουδών και το αντίστοιχο Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.): Κανονισμός Σπουδών ΠΜΣ, Φ.Ε.Κ.

Προϋποθέσεις εισαγωγής

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί/ές πτυχιούχοι Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, τμημάτων ΑΣΕΙ καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Στις Κατευθύνσεις «Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων», «Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα», «Τεχνολογίες Δικτύων Επικοινωνιών και Υπολογιστών» γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ή διπλωματούχοι Τμημάτων Σχολών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Πολυτεχνικών, Θετικών Επιστημών, Τεχνολογικών Επιστημών ή αντιστοίχων, από Πανεπιστήμια της ημεδαπής ή ομοταγή αναγνωρισμένα ιδρύματα της αλλοδαπής, πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου, καθώς και αξιωματικοί των παραγωγικών Στρατιωτικών Σχολών.

Στην Κατεύθυνση «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση» γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ή διπλωματούχοι Τμημάτων Σχολών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Πολυτεχνικών, Θετικών Επιστημών, Τεχνολογικών Επιστημών ή αντιστοίχων, Τμημάτων Επιστημών Οικονομίας ή Διοίκησης ή αντιστοίχων, από Πανεπιστήμια της ημεδαπής ή ομοταγή αναγνωρισμένα ιδρύματα της αλλοδαπής, πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου, αξιωματικοί των παραγωγικών Στρατιωτικών Σχολών, καθώς και απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

Στην Κατεύθυνση «Ψηφιακή Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα» γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ή διπλωματούχοι Τμημάτων Σχολών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Πολυτεχνικών, Θετικών Επιστημών, Τεχνολογικών Επιστημών ή αντιστοίχων, Τμημάτων Επιστημών Οικονομίας ή Διοίκησης ή αντιστοίχων, από Πανεπιστήμια της ημεδαπής ή ομοταγή αναγνωρισμένα ιδρύματα της αλλοδαπής, πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου, καθώς και αξιωματικοί των παραγωγικών Στρατιωτικών Σχολών.

Υποψήφιοι μπορούν να είναι επίσης φοιτητές και φοιτήτριες που αναμένεται να καταστούν πτυχιούχοι/διπλωματούχοι μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εγγραφών (Οκτώβριος 2017).

Για τους Έλληνες πτυχιούχους, απαιτείται αποδεδειγμένα ικανοποιητική γνώση Αγγλικής γλώσσας.

Αξιολόγηση Υποψηφίων

Οι υποψήφιοι αξιολογούνται με κριτήρια ενταγμένα σε τρεις κατηγορίες:

Γενική απόδοση στις προπτυχιακές σπουδές: για τους πτυχιούχους λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός πτυχίου, ενώ για τους τελειόφοιτους φοιτητές ο κατ’ εκτίμηση βαθμός πτυχίου, θεωρώντας ως βαθμό τόσο των εναπομεινάντων μαθημάτων όσο και της Διπλωματικής Εργασίας, αν υπάρχει, το μέχρι εκείνη τη στιγμή μέσον όρο της βαθμολογίας τους.

Γνώσεις υποδομής και εξειδίκευσης: ποσοτικά αποτιμάται με βάση το μέσον όρο ενός αριθμού μαθημάτων που έχουν επιτύχει στο πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών, συναφών με το Π.Μ.Σ.

Γενική αξιολόγηση: αποτιμάται με βάση λοιπά πρόσθετα στοιχεία που συμπληρώνουν την εικόνα του υποψηφίου, όπως η συνέντευξη ενώπιον σχετικής επιτροπής, συστατικές επιστολές, δημοσιεύσεις σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά διεθνών συνεδρίων με σύστημα κριτών, δραστηριότητα σε ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα κ.λπ.

Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων θα ολοκληρωθεί σε δύο στάδια: Αρχικά οι υποψήφιοι θα αξιολογηθούν με βάση τα στοιχεία της ηλεκτρονικής τους αίτησης και του φακέλου υποψηφιότητας που υπέβαλαν. Οι υποψήφιοι που πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις θα κληθούν, στη συνέχεια, σε προφορικές συνεντεύξεις που θα πραγματοποιηθούν, είτε με φυσική παρουσία στην έδρα του Τμήματος, είτε διαδικτυακά. Η αξιολόγηση θα γίνει εντός του Ιουνίου για όσους υπέβαλαν αίτηση κατά τη διάρκεια της πρώτης περιόδου, και εντός του Σεπτεμβρίου για όσους υπέβαλαν αίτηση κατά τη διάρκεια της δεύτερης περιόδου.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται από επιτροπή επιλογής που συγκροτείται από καθηγητές του Τμήματος με κριτήρια αξιολόγησης που προσδιορίζονται στο άρθρο 8 του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος.

Τα ονόματα των επιτυχόντων της πρώτης περιόδου θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του μεταπτυχιακού προγράμματος εντός του Ιουλίου, και των επιτυχόντων της δεύτερης περιόδου εντός του Σεπτεμβρίου. Οι επιλεγέντες θα ενημερωθούν ηλεκτρονικά και τηλεφωνικά.

Δίδακτρα - Υποτροφίες

Το κόστος φοίτησης στο ΠΜΣ ανέρχεται συνολικά σε 3.000 ευρώ. Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε τρεις δόσεις: 500,00€ καταβάλλονται εντός 15 ημερών από την ενημέρωση των επιτυχόντων, 1.000,00€ κατά την εγγραφή στο 1ο εξάμηνο (αρχές Οκτωβρίου) και 1.500,00€ κατά την έναρξη του 2ου εξαμήνου (Φεβρουάριος), ενώ υπάρχει και δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα. Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση μη εγγραφής ή διακοπής της φοίτησης, το μέρος των διδάκτρων, το οποίο έχει ήδη καταβληθεί, δεν επιστρέφεται.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 προβλέπεται απαλλαγή της δεύτερης και τρίτης δόσης των διδάκτρων σε μικρό αριθμό φοιτητών και φοιτητριών, κατόπιν επιλογής με κριτήριο την αριστεία. Τα αποτελέσματα της σχετικής διαδικασίας επιλογής θα ανακοινωθούν στις αρχές Οκτωβρίου. Οι φοιτητές και φοιτήτριες που θα απαλλαγούν, κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων εξαμήνων φοίτησης θα κληθούν να παρέχουν ολοκληρωμένο εργαστηριακό, φροντιστηριακό ή άλλο υποστηρικτικό έργο του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος, διαρκείας οκτώ (8) ωρών εβδομαδιαίως, σύμφωνα με τις ανάγκες του Τμήματος.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ενδιαφερόμενων, οι φοιτητές και φοιτήτριες μπορούν να τακτοποιούν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Πανεπιστήμιο και μέσα από το σύστημα online πληρωμών. Η είσοδος στο σύστημα γίνεται χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης του προσωπικού σας λογαριασμού.

Φοίτηση

Το πρόγραμμα σπουδών πλήρους φοίτησης διαρκεί τρία διδακτικά εξάμηνα και υλοποιείται σε περιβάλλον μικτής διαδικασίας μάθησης με πρότυπες συνδυαστικές μορφές εκπαίδευσης, οι οποίες περιλαμβάνουν: [α] ένα πενθήμερο κύκλο εντατικών διαλέξεων που πραγματοποιείται στην έδρα του Τμήματος στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου (Οκτώβριο, Φεβρουάριο, Ιούλιο), [β] ηλεκτρονικές διαδικασίες σύγχρονης μάθησης, με αξιοποίηση σχετικής πλατφόρμας, που υποστηρίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία κατά τη διάρκεια όλων των εβδομάδων σπουδών των δύο πρώτων ακαδημαϊκών εξαμήνων. Κατά τη διάρκεια του τρίτου εξαμήνου εκπονείται μόνο διπλωματική εργασία. Η παρακολούθηση των μαθημάτων και η συμμετοχή στις κάθε είδους εκπαιδευτικές δραστηριότητες, όπως εργασίες, ασκήσεις κ.λπ., είναι υποχρεωτική.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 υποστηρίζεται και πρόγραμμα μερικής φοίτησης, με πέντε εξάμηνα σπουδών.

Δικαιολογητικά

Α’ περίοδος αιτήσεων έως 30 Ιουνίου 2017.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την Αίτηση Υποψηφιότητας για την οποία θα χρειαστούν να επισυνάψουν και τα εξής:

 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με φωτογραφία.
 • Απλό φωτοαντίγραφο βασικού τίτλου σπουδών.
 • Απλό φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας.
 • Απλό φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
 • Τεκμηρίωση γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (απλό φωτοαντίγραφο).
 • Δύο, τουλάχιστον, συστατικές επιστολές.
 • Αντίγραφο διπλωματικής ή τίτλο και περίληψή της εάν δεν έχει ολοκληρωθεί η εκπόνησή της, ή αναφορά ότι δεν εκπονείται υποχρεωτικά στο Τμήμα προέλευσης του υποψηφίου.
 • Άρθρα, που δημοσιεύτηκαν είτε σε επιστημονικά περιοδικά, είτε σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων με σύστημα των κριτών (αν υπάρχουν).
 • Κάθε άλλο στοιχείο που μπορεί να βοηθήσει στην επιλογή του υποψηφίου, κατά την κρίση του.