Κατεύθυνση 1 - Ασφάλεια Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων

Εξειδικεύσου στην Ασφάλεια Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων.

Κάνε τώρα αίτηση για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΠΜΣ1 – Κατεύθυνση 1.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
(ή κατέβασε την πρόσκληση του ΠΜΣ1)

Μεταπτυχιακά στην Πληροφορική – Β’ περίοδος αιτήσεων έως 1 Σεπτεμβρίου 2017.

Στόχος της Κατεύθυνσης “Ασφάλειας Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων” είναι η εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών σε όλες τις επιμέρους παραμέτρους ανάπτυξης, διαχείρισης και αξιολόγησης ενός ασφαλούς Πληροφοριακού και Επικοινωνιακού Συστήματος, ώστε να αποκτήσουν τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες: για την ανάλυση, σχεδιασμό, υλοποίηση, διαχείριση και αξιολόγηση της ασφάλειας ενός Πληροφοριακού και Επικοινωνιακού Συστήματος σε προσομοίωση πραγματικών συνθηκών λειτουργίας μιας επιχείρησης. για τη δυνατότητα δραστηριοποίησής τους σε περιβάλλον έρευνας και ανάπτυξης στην περιοχή της Ασφάλειας Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, με σκοπό την παραγωγή νέας γνώσης.

1o Εξάμηνο

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Κωδικός Τίτλος ECTS
Ασφάλεια Δικτύων Υπολογιστών και Επικοινωνιών 7.5
Κρυπτογραφία 7.5
Ασφάλεια Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων 7.5
Ασφάλεια και Ιδιωτικότητα στο Διαδίκτυο του Μέλλοντος 7.5

2o Εξάμηνο

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Κωδικός Τίτλος ECTS
Ειδικά Θέματα Κρυπτογραφίας & Ασφάλειας 7.5
Θέματα Δικαίου της Πληροφορίας 7.5
Διοίκηση Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων 7.5
Ασφάλεια Ασύρματων και Κινητών Δικτύων Επικοινωνιών 7.5

3o Εξάμηνο

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Κωδικός Τίτλος ECTS
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 30
Καμπουράκης Γεώργιος
Πρόεδρος Τμήματος,
Διευθυντής ΠΜΣ,
Αναπληρωτής Καθηγητής
Κοκολάκης Σπύρος
Επίκουρος Καθηγητής
Κωνσταντίνου Ελισάβετ
Επίκουρη Καθηγήτρια
Μήτρου Λίλιαν
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ριζομυλιώτης Παναγιώτης
Επίκουρος Καθηγητής
Τζουραμάνης Θεόδωρος
Επίκουρος Καθηγητής

Σύνοψη Χειμερινού Εξαμήνου

Εβδομάδες Ημερομηνίες Περιγραφή
2 02/10/2017 – 03/10/2017 Δια ζώσης διδασκαλία
9 09/10/2017 – 22/12/2017 Διδασκαλία σε εβδομαδιαία βάση με τη χρήση διαδικτυακής πλατφόρμας

23/12/2017 – 07/01/2018 Διακοπές Χριστουγέννων

08/01/2018 – 12/01/2018 Διδασκαλία σε εβδομαδιαία βάση με τη χρήση διαδικτυακής πλατφόρμας

2 07/02/2018 – 10/02/2018 Εβδομάδα ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών δια ζώσης
διδασκαλίας και εξεταστική περίοδος

12/02/2018 Έναρξη εαρινού εξαμήνου

Πρόγραμμα 1ης εβδομάδας (04/10/2017 – 05/10/2017)
Ώρες Τετάρτη Πέμπτη
09.00-11.30 Καλωσόρισμα Ασφάλεια Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων

(ΜΥΡΤΩ)
Θ. Τζουραμάνης
Ασφάλεια Δικτύων Υπολογιστών και Επικοινωνιών

(ΜΥΡΤΩ)
Γ. Καμπουράκης
12.00-14.30 Ασφάλεια Δικτύων Υπολογιστών και Επικοινωνιών

(ΜΥΡΤΩ)
Γ. Καμπουράκης
Ασφάλεια Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων

(ΜΥΡΤΩ)
Θ. Τζουραμάνης
15.30-18.00 Κρυπτογραφία

(ΜΥΡΤΩ)
Ε. Κωνσταντίνου
Ασφάλεια και Ιδιωτικότητα στο Διαδίκτυο του Μέλλοντος

(ΜΥΡΤΩ)
Π. Ριζομυλιώτης
18.30-21.00 Κρυπτογραφία

(ΜΥΡΤΩ)
Ε. Κωνσταντίνου
Ασφάλεια και Ιδιωτικότητα στο Διαδίκτυο του Μέλλοντος

(ΜΥΡΤΩ)
Π. Ριζομυλιώτης

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εξαμήνου (Έναρξη 09/10/2017)
Ώρες Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
18.00-21.00 Ασφάλεια Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων

Θ. Τζουραμάνης
Ασφάλεια Δικτύων Υπολογιστών και Επικοινωνιών

Γ. Καμπουράκης
Ασφάλεια και Ιδιωτικότητα στο Διαδίκτυο του Μέλλοντος

Π. Ριζομυλιώτης
Κρυπτογραφία

Ε. Κωνσταντίνου
Πρόγραμμα εξεταστικής (07/02/2018 – 10/02/2018)
Ώρες Τετάρτη
07/02
Πέμπτη
08/02
Παρασκευή
09/02
Σάββατο
10/02
09.00-11.30 -ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-

Ασφάλεια Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων

(ΜΥΡΤΩ)
Θ. Τζουραμάνης
-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-
Κρυπτογραφία

(ΜΥΡΤΩ)
Ε. Κωνσταντίνου
-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-

Ασφάλεια και Ιδιωτικότητα στο Διαδίκτυο του Μέλλοντος

(ΜΥΡΤΩ)
Π. Ριζομυλιώτης
-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-


Ασφάλεια Δικτύων Υπολογιστών και Επικοινωνιών

(ΜΥΡΤΩ)
Γ. Καμπουράκης
12.00-14.30 -ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-

Ασφάλεια Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων

(ΜΥΡΤΩ)
Θ. Τζουραμάνης
-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-
Κρυπτογραφία

(ΜΥΡΤΩ)
Ε. Κωνσταντίνου
-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-

Ασφάλεια και Ιδιωτικότητα στο Διαδίκτυο του Μέλλοντος

(ΜΥΡΤΩ)
Π. Ριζομυλιώτης
-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-


Ασφάλεια Δικτύων Υπολογιστών και Επικοινωνιών

(ΜΥΡΤΩ)
Γ. Καμπουράκης
15.30-18.00  -ΕΞΕΤΑΣΗ-
Ασφάλεια Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων

(ΜΥΡΤΩ)
Θ. Τζουραμάνης
-ΕΞΕΤΑΣΗ-

Κρυπτογραφία

(ΜΥΡΤΩ)
Ε. Κωνσταντίνου
-ΕΞΕΤΑΣΗ-

Ασφάλεια και Ιδιωτικότητα στο Διαδίκτυο του Μέλλοντος

(ΜΥΡΤΩ)
Π. Ριζομυλιώτης
-ΕΞΕΤΑΣΗ-


Ασφάλεια Δικτύων Υπολογιστών και Επικοινωνιών

(ΜΥΡΤΩ)
Γ. Καμπουράκης

Σύνοψη Εαρινού Εξαμήνου

Εβδομάδες Ημερομηνίες Περιγραφή
2 12/02/2018 – 13/02/2018 Δια ζώσης διδασκαλία
9 19/02/2018 – 01/04/2018 Διδασκαλία σε εβδομαδιαία βάση με τη χρήση διαδικτυακής πλατφόρμας
02/04/2018 – 15/04/2018 Διακοπές Πάσχα
16/04/2018 – 25/05/2018 Διδασκαλία σε εβδομαδιαία βάση με τη χρήση διαδικτυακής πλατφόρμας
2 Αναμένονται ημερομηνίες Εβδομάδα ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών δια ζώσης
διδασκαλίας και εξεταστική περίοδος
Πρόγραμμα 1ης εβδομάδας εαρινού εξαμήνου (12/02/2018 – 13/02/2018)
Ώρες Δευτέρα Τρίτη
09.00-11.30 Διοίκηση Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων

(ΜΥΡΤΩ)
Σ. Κοκολάκης
Θέματα Δικαίου της Πληροφορίας

(ΗΛΕΚΤΡΑ)
Ε. Βαγενά
12.00-14.30 Διοίκηση Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων

(ΜΥΡΤΩ)
Σ. Κοκολάκης
Θέματα Δικαίου της Πληροφορίας

(ΗΛΕΚΤΡΑ)
Ε. Βαγενά
15.30-18.00 Ειδικά Θέματα Κρυπτογραφίας και Ασφάλειας

(ΜΥΡΤΩ)
Π. Ριζομυλιώτης
Ασφάλεια Ασύρματων και Κινητών Δικτύων Επικοινωνιών

(ΜΥΡΤΩ)
Γ. Καμπουράκης
18.30-21.00 Ειδικά Θέματα Κρυπτογραφίας και Ασφάλειας

(ΜΥΡΤΩ)
Π. Ριζομυλιώτης
Ασφάλεια Ασύρματων και Κινητών Δικτύων Επικοινωνιών

(ΜΥΡΤΩ)
Γ. Καμπουράκης
Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου (Έναρξη 19/02/2018 – Λήξη 25/05/2018)
Ώρες Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη
18.00-21.00 Θέματα Δικαίου της Πληροφορίας

E. Βαγενά
Ασφάλεια Ασύρματων και Κινητών Δικτύων Επικοινωνιών

Γ. Καμπουράκης
Ειδικά Θέματα Κρυπτογραφίας και Ασφάλειας

Π. Ριζομυλιώτης
Διοίκηση Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων

Σ. Κοκολάκης – Α. Τσώχου

Οι σπουδαστές μερικής φοίτησης θα ακολουθούν το ωρολόγιο πρόγραμμα στα μαθήματα που αντιστοιχούν στο εξάμηνο σπουδών τους:


1ο έτος


Α’ εξάμηνο

 • Κρυπτογραφία
 • Ασφάλεια Συστημάτων Βάσεων ΔεδομένωνΒ’ εξάμηνο

 • Ειδικά Θέματα Κρυπτογραφίας & Ασφάλειας
 • Θέματα Δικαίου της Πληροφορίας2ο έτος


Γ’ εξάμηνο

 • Ασφάλεια Δικτύων Υπολογιστών και Επικοινωνιών
 • Ασφάλεια και Ιδιωτικότητα στο Διαδίκτυο του ΜέλλοντοςΔ’εξάμηνο

 • Διοίκηση Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων
 • Ασφάλεια Ασύρματων και Κινητών Δικτύων Επικοινωνιών3ο έτος

Ε’ Εξάμηνο

 • ΜΔΕ

Κατεβάστε το συμπιεσμένο αρχείο (ZIP) με τις προτεινόμενες διπλωματικές εργασίες της κατεύθυνσης για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18.

Κατεβάστε το πρότυπο διπλωματικής εργασίας ως οδηγό για τη συγγραφή της εργασίας σας.

Στα πλαίσια της προφορικής συνέντευξης, οι υποψήφιοι καλούνται να μελετήσουν με βάση την πρώτη επιλογή στις αιτήσεις τους ένα από τα παρακάτω άρθρα:

(ZIP) Άρθρα ΠΜΣ1 Κατεύθυνσης 1

Λεπτομέρειες Προγράμματος

Κανονισμός Σπουδών - Φ.Ε.Κ.

Κατεβάστε τον ενημερωμένο κανονισμό σπουδών και το αντίστοιχο Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.): Κανονισμός Σπουδών ΠΜΣ, Φ.Ε.Κ.

Προϋποθέσεις εισαγωγής

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί/ές πτυχιούχοι Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, τμημάτων ΑΣΕΙ καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Στις Κατευθύνσεις «Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων», «Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα», «Τεχνολογίες Δικτύων Επικοινωνιών και Υπολογιστών» γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ή διπλωματούχοι Τμημάτων Σχολών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Πολυτεχνικών, Θετικών Επιστημών, Τεχνολογικών Επιστημών ή αντιστοίχων, από Πανεπιστήμια της ημεδαπής ή ομοταγή αναγνωρισμένα ιδρύματα της αλλοδαπής, πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου, καθώς και αξιωματικοί των παραγωγικών Στρατιωτικών Σχολών.

Στην Κατεύθυνση «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση» γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ή διπλωματούχοι Τμημάτων Σχολών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Πολυτεχνικών, Θετικών Επιστημών, Τεχνολογικών Επιστημών ή αντιστοίχων, Τμημάτων Επιστημών Οικονομίας ή Διοίκησης ή αντιστοίχων, από Πανεπιστήμια της ημεδαπής ή ομοταγή αναγνωρισμένα ιδρύματα της αλλοδαπής, πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου, αξιωματικοί των παραγωγικών Στρατιωτικών Σχολών, καθώς και απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

Στην Κατεύθυνση «Ψηφιακή Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα» γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ή διπλωματούχοι Τμημάτων Σχολών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Πολυτεχνικών, Θετικών Επιστημών, Τεχνολογικών Επιστημών ή αντιστοίχων, Τμημάτων Επιστημών Οικονομίας ή Διοίκησης ή αντιστοίχων, από Πανεπιστήμια της ημεδαπής ή ομοταγή αναγνωρισμένα ιδρύματα της αλλοδαπής, πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου, καθώς και αξιωματικοί των παραγωγικών Στρατιωτικών Σχολών.

Υποψήφιοι μπορούν να είναι επίσης φοιτητές και φοιτήτριες που αναμένεται να καταστούν πτυχιούχοι/διπλωματούχοι μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εγγραφών (Οκτώβριος 2017).

Για τους Έλληνες πτυχιούχους, απαιτείται αποδεδειγμένα ικανοποιητική γνώση Αγγλικής γλώσσας.

Αξιολόγηση Υποψηφίων

Οι υποψήφιοι αξιολογούνται με κριτήρια ενταγμένα σε τρεις κατηγορίες:

Γενική απόδοση στις προπτυχιακές σπουδές: για τους πτυχιούχους λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός πτυχίου, ενώ για τους τελειόφοιτους φοιτητές ο κατ’ εκτίμηση βαθμός πτυχίου, θεωρώντας ως βαθμό τόσο των εναπομεινάντων μαθημάτων όσο και της Διπλωματικής Εργασίας, αν υπάρχει, το μέχρι εκείνη τη στιγμή μέσον όρο της βαθμολογίας τους.

Γνώσεις υποδομής και εξειδίκευσης: ποσοτικά αποτιμάται με βάση το μέσον όρο ενός αριθμού μαθημάτων που έχουν επιτύχει στο πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών, συναφών με το Π.Μ.Σ.

Γενική αξιολόγηση: αποτιμάται με βάση λοιπά πρόσθετα στοιχεία που συμπληρώνουν την εικόνα του υποψηφίου, όπως η συνέντευξη ενώπιον σχετικής επιτροπής, συστατικές επιστολές, δημοσιεύσεις σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά διεθνών συνεδρίων με σύστημα κριτών, δραστηριότητα σε ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα κ.λπ.

Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων θα ολοκληρωθεί σε δύο στάδια: Αρχικά οι υποψήφιοι θα αξιολογηθούν με βάση τα στοιχεία της ηλεκτρονικής τους αίτησης και του φακέλου υποψηφιότητας που υπέβαλαν. Οι υποψήφιοι που πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις θα κληθούν, στη συνέχεια, σε προφορικές συνεντεύξεις που θα πραγματοποιηθούν, είτε με φυσική παρουσία στην έδρα του Τμήματος, είτε διαδικτυακά. Η αξιολόγηση θα γίνει εντός του Ιουνίου για όσους υπέβαλαν αίτηση κατά τη διάρκεια της πρώτης περιόδου, και εντός του Σεπτεμβρίου για όσους υπέβαλαν αίτηση κατά τη διάρκεια της δεύτερης περιόδου.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται από επιτροπή επιλογής που συγκροτείται από καθηγητές του Τμήματος με κριτήρια αξιολόγησης που προσδιορίζονται στο άρθρο 8 του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος.

Τα ονόματα των επιτυχόντων της πρώτης περιόδου θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του μεταπτυχιακού προγράμματος εντός του Ιουλίου, και των επιτυχόντων της δεύτερης περιόδου εντός του Σεπτεμβρίου. Οι επιλεγέντες θα ενημερωθούν ηλεκτρονικά και τηλεφωνικά.

Δίδακτρα - Υποτροφίες

Το κόστος φοίτησης στο ΠΜΣ ανέρχεται συνολικά σε 3.000 ευρώ. Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε τρεις δόσεις: 500,00€ καταβάλλονται εντός 15 ημερών από την ενημέρωση των επιτυχόντων, 1.000,00€ κατά την εγγραφή στο 1ο εξάμηνο (αρχές Οκτωβρίου) και 1.500,00€ κατά την έναρξη του 2ου εξαμήνου (Φεβρουάριος), ενώ υπάρχει και δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα. Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση μη εγγραφής ή διακοπής της φοίτησης, το μέρος των διδάκτρων, το οποίο έχει ήδη καταβληθεί, δεν επιστρέφεται.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 προβλέπεται απαλλαγή της δεύτερης και τρίτης δόσης των διδάκτρων σε μικρό αριθμό φοιτητών και φοιτητριών, κατόπιν επιλογής με κριτήριο την αριστεία. Τα αποτελέσματα της σχετικής διαδικασίας επιλογής θα ανακοινωθούν στις αρχές Οκτωβρίου. Οι φοιτητές και φοιτήτριες που θα απαλλαγούν, κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων εξαμήνων φοίτησης θα κληθούν να παρέχουν ολοκληρωμένο εργαστηριακό, φροντιστηριακό ή άλλο υποστηρικτικό έργο του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος, διαρκείας οκτώ (8) ωρών εβδομαδιαίως, σύμφωνα με τις ανάγκες του Τμήματος.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ενδιαφερόμενων, οι φοιτητές και φοιτήτριες μπορούν να τακτοποιούν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Πανεπιστήμιο και μέσα από το σύστημα online πληρωμών. Η είσοδος στο σύστημα γίνεται χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης του προσωπικού σας λογαριασμού.

Φοίτηση

Το πρόγραμμα σπουδών πλήρους φοίτησης διαρκεί τρία διδακτικά εξάμηνα και υλοποιείται σε περιβάλλον μικτής διαδικασίας μάθησης με πρότυπες συνδυαστικές μορφές εκπαίδευσης, οι οποίες περιλαμβάνουν: [α] ένα πενθήμερο κύκλο εντατικών διαλέξεων που πραγματοποιείται στην έδρα του Τμήματος στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου (Οκτώβριο, Φεβρουάριο, Ιούλιο), [β] ηλεκτρονικές διαδικασίες σύγχρονης μάθησης, με αξιοποίηση σχετικής πλατφόρμας, που υποστηρίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία κατά τη διάρκεια όλων των εβδομάδων σπουδών των δύο πρώτων ακαδημαϊκών εξαμήνων. Κατά τη διάρκεια του τρίτου εξαμήνου εκπονείται μόνο διπλωματική εργασία. Η παρακολούθηση των μαθημάτων και η συμμετοχή στις κάθε είδους εκπαιδευτικές δραστηριότητες, όπως εργασίες, ασκήσεις κ.λπ., είναι υποχρεωτική.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 υποστηρίζεται και πρόγραμμα μερικής φοίτησης, με πέντε εξάμηνα σπουδών.

Δικαιολογητικά

Α’ περίοδος αιτήσεων έως 30 Ιουνίου 2017.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την Αίτηση Υποψηφιότητας για την οποία θα χρειαστούν να επισυνάψουν και τα εξής:

 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με φωτογραφία.
 • Απλό φωτοαντίγραφο βασικού τίτλου σπουδών.
 • Απλό φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας.
 • Απλό φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
 • Τεκμηρίωση γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (απλό φωτοαντίγραφο).
 • Δύο, τουλάχιστον, συστατικές επιστολές.
 • Αντίγραφο διπλωματικής ή τίτλο και περίληψή της εάν δεν έχει ολοκληρωθεί η εκπόνησή της, ή αναφορά ότι δεν εκπονείται υποχρεωτικά στο Τμήμα προέλευσης του υποψηφίου.
 • Άρθρα, που δημοσιεύτηκαν είτε σε επιστημονικά περιοδικά, είτε σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων με σύστημα των κριτών (αν υπάρχουν).
 • Κάθε άλλο στοιχείο που μπορεί να βοηθήσει στην επιλογή του υποψηφίου, κατά την κρίση του.