Ωρολόγιο Πρόγραμμα XEIM 17-18

Σύνοψη Εξαμήνου

Εβδομάδες Ημερομηνίες Περιγραφή
2 02/10/2017 - 13/10/2017 Δια ζώσης διδασκαλία
* Αναζητήστε το διήμερο που αντιστοιχεί στο ΠΜΣ / Κατεύθυνσή σας
9 09/10/2017 - 22/12/2017 Διδασκαλία σε εβδομαδιαία βάση με τη χρήση διαδικτυακής πλατφόρμας
* Έναρξη από 16/10 για ΠΜΣ1.3, ΠΜΣ1.4 και ΠΜΣ3 κι από 18/10 για ΠΜΣ4
23/12/2017 - 07/01/2018 Διακοπές Χριστουγέννων
08/01/2018 - 12/01/2018 Διδασκαλία σε εβδομαδιαία βάση με τη χρήση διαδικτυακής πλατφόρμας
2 07/02/2018 - 10/02/2018 Εβδομάδα ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών δια ζώσης διδασκαλίας και εξεταστική περίοδος
12/02/2018 Έναρξη εαρινού εξαμήνου
Πρόγραμμα 1ης εβδομάδας (04/10/2017 - 05/10/2017)
Ώρες Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09.00-11.30 Καλωσόρισμα Ασφάλεια Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων
(ΜΥΡΤΩ)
Θ. Τζουραμάνης
Ασφάλεια Δικτύων Υπολογιστών και Επικοινωνιών
(ΜΥΡΤΩ)
Γ. Καμπουράκης
12.00-14.30 Ασφάλεια Δικτύων Υπολογιστών και Επικοινωνιών
(ΜΥΡΤΩ)
Γ. Καμπουράκης
Ασφάλεια Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων
(ΜΥΡΤΩ)
Θ. Τζουραμάνης
15.30-18.00 Κρυπτογραφία
(ΜΥΡΤΩ)
Ε. Κωνσταντίνου
Ασφάλεια και Ιδιωτικότητα στο Διαδίκτυο του Μέλλοντος
(ΜΥΡΤΩ)
Π. Ριζομυλιώτης
18.30-21.00 Κρυπτογραφία
(ΜΥΡΤΩ)
Ε. Κωνσταντίνου
Ασφάλεια και Ιδιωτικότητα στο Διαδίκτυο του Μέλλοντος
(ΜΥΡΤΩ)
Π. Ριζομυλιώτης

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εξαμήνου (Έναρξη 09/10/2017)
Ώρες Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
18.00-21.00 Ασφάλεια Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων
Θ. Τζουραμάνης
Ασφάλεια Δικτύων Υπολογιστών και Επικοινωνιών
Γ. Καμπουράκης
Ασφάλεια και Ιδιωτικότητα στο Διαδίκτυο του Μέλλοντος
Π. Ριζομυλιώτης
 Κρυπτογραφία
Ε. Κωνσταντίνου

Πρόγραμμα 1ης εβδομάδας (02/10/2017 - 03/10/2017)
Ώρες Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09.00-11.30 Καλωσόρισμα Πληροφοριακά Συστήματα
(ΗΛΕΚΤΡΑ)
Μ. Καρύδα
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση I: Υπηρεσίες και Υποδομές
(ΗΛΕΚΤΡΑ)
Ε. Λουκής
12.00-14.30 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση I: Υπηρεσίες και Υποδομές
(ΗΛΕΚΤΡΑ)
Ε. Λουκής
Πληροφοριακά Συστήματα
(ΗΛΕΚΤΡΑ)
Μ. Καρύδα
15.30-18.00 Διοίκηση Ψηφιακών Επιχειρήσεων και Οργανισμών
(ΗΛΕΚΤΡΑ)
Αλεξόπουλος - Ανδρουτσοπούλου
Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και Τεχνολογίες Ενίσχυσης της Ιδιωτικότητας
(ΗΛΕΚΤΡΑ)
Σ. Κοκολάκης
18.15-20.45 Διοίκηση Ψηφιακών Επιχειρήσεων και Οργανισμών
(ΗΛΕΚΤΡΑ)
Αλεξόπουλος - Ανδρουτσοπούλου
Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και Τεχνολογίες Ενίσχυσης της Ιδιωτικότητας
(ΗΛΕΚΤΡΑ)
Σ. Κοκολάκης

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εξαμήνου (Έναρξη 09/10/2017)
Ώρες Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
18.00-21.00 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση I: Υπηρεσίες και Υποδομές
Ε. Λουκής
Διοίκηση Ψηφιακών Επιχειρήσεων και Οργανισμών
Αλεξόπουλος / Ανδρουτσοπούλου
Πληροφοριακά Συστήματα
Μ. Καρύδα
Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και Τεχνολογίες Ενίσχυσης της Ιδιωτικότητας
Σ. Κοκολάκης

Πρόγραμμα 1ης εβδομάδας (11/10/2017 - 12/10/2017)
Ώρες Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09.00-11.30 Καλωσόρισμα Μηχανική Μάθηση
(ΛΥΔΙΑ)
Ε. Σταματάτος
Επεξεργασία Εικόνας και Ρομποτική Όραση
(ΛΥΔΙΑ)
Ε. Καβαλλιεράτου
12.00-14.30 Επεξεργασία Εικόνας και Ρομποτική Όραση
(ΛΥΔΙΑ)
Ε. Καβαλλιεράτου
 Μηχανική Μάθηση
(ΛΥΔΙΑ)
Ε. Σταματάτος
15.30-18.00 Συνδυαστική Βελτιστοποίηση και Σύγχρονες Οικονομικές Εφαρμογές
(ΛΥΔΙΑ)
Α. Καπόρης
Κατανεμημένα Συστήματα και Υπηρεσίες Ιστού
(ΜΥΡΤΩ)
Χ. Γκουμόπουλος
18.30-21.00 Συνδυαστική Βελτιστοποίηση και Σύγχρονες Οικονομικές Εφαρμογές
(ΛΥΔΙΑ)
Α. Καπόρης
Κατανεμημένα Συστήματα και Υπηρεσίες Ιστού
(ΜΥΡΤΩ)
Χ. Γκουμόπουλος

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εξαμήνου (Έναρξη 16/10/2017)
Ώρες Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
18.00-21.00 Συνδυαστική Βελτιστοποίηση και Σύγχρονες Οικονομικές Εφαρμογές
Α. Καπόρης
Κατανεμημένα Συστήματα και Υπηρεσίες Ιστού
Χ. Γκουμόπουλος
Μηχανική Μάθηση
Ε. Σταματάτος
Επεξεργασία Εικόνας και Ρομποτική Όραση
Ε. Καβαλλιεράτου

Πρόγραμμα 1ης εβδομάδας (12/10/2017 - 13/10/2017)
Ώρες Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09.00-11.30 Καλωσόρισμα Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Επίδοση Δικτύων και Υπηρεσιών
(ΦΑΙΔΡΑ)
Χ. Σκιάνης
Κινητές και Δορυφορικές Επικοινωνίες
(ΦΑΙΔΡΑ)
Ν. Νομικός
12.00-14.30 Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Επίδοση Δικτύων και Υπηρεσιών
(ΦΑΙΔΡΑ)
Χ. Σκιάνης
Κινητές και Δορυφορικές Επικοινωνίες
(ΦΑΙΔΡΑ)
Ν. Νομικός
15.30-18.00 Κατανεμημένα Συστήματα και Υπηρεσίες Ιστού
(ΦΑΙΔΡΑ)
Χ. Γκουμόπουλος
Σχεδίαση Ολοκληρωμένων Ψηφιακών Συστημάτων
(ΦΑΙΔΡΑ)
Ε. Καλλίγερος
18.30-21.00 Κατανεμημένα Συστήματα και Υπηρεσίες Ιστού
(ΦΑΙΔΡΑ)
Χ. Γκουμόπουλος
Σχεδίαση Ολοκληρωμένων Ψηφιακών Συστημάτων
(ΦΑΙΔΡΑ)
Ε. Καλλίγερος

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εξαμήνου (Έναρξη 16/10/2017)
Ώρες Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
18.00-21.00 Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Επίδοση Δικτύων και Υπηρεσιών
Χ. Σκιάνης
Κατανεμημένα Συστήματα και Υπηρεσίες Ιστού
Χ. Γκουμόπουλος
Κινητές και Δορυφορικές Επικοινωνίες
Ν. Νομικός
Σχεδίαση Ολοκληρωμένων Ψηφιακών Συστημάτων
Ε. Καλλίγερος

Πρόγραμμα 1ης εβδομάδας (02/10/2017 - 03/10/2017)
Ώρες Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09.00-11.30 Καλωσόρισμα Πληροφοριακά Συστήματα
(ΗΛΕΚΤΡΑ)
Μ. Καρύδα
Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα
(ΑΛΚΜΗΝΗ)
Ι. Καστέλλη
12.00-14.30 Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα
(ΑΛΚΜΗΝΗ)
Ι. Καστέλλη
Πληροφοριακά Συστήματα
(ΗΛΕΚΤΡΑ)
Μ. Καρύδα
15.30-18.00 Διοίκηση Ψηφιακών Επιχειρήσεων και Οργανισμών
(ΗΛΕΚΤΡΑ)
Αλεξόπουλος - Ανδρουτσοπούλου
Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και Τεχνολογίες Ενίσχυσης της Ιδιωτικότητας
(ΗΛΕΚΤΡΑ)
Σ. Κοκολάκης
18.15-20.45 Διοίκηση Ψηφιακών Επιχειρήσεων και Οργανισμών
(ΗΛΕΚΤΡΑ)
Αλεξόπουλος - Ανδρουτσοπούλου
Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και Τεχνολογίες Ενίσχυσης της Ιδιωτικότητας
(ΗΛΕΚΤΡΑ)
Σ. Κοκολάκης

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εξαμήνου (Έναρξη 09/10/2017)
Ώρες Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
18.00-21.00 Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα
Ι. Καστέλλη
Διοίκηση Ψηφιακών Επιχειρήσεων και Οργανισμών
Αλεξόπουλος / Ανδρουτσοπούλου
Πληροφοριακά Συστήματα
Μ. Καρύδα
Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και Τεχνολογίες Ενίσχυσης της Ιδιωτικότητας
Σ. Κοκολάκης

Το πρόγραμμα διαμορφώνεται από τα μαθήματα που παρακολουθεί ο κάθε φοιτητής από το ΠΜΣ1 σε συνεννόηση με τον επιβλέποντα καθηγητή του.
Πρόγραμμα 1ης εβδομάδας (12/10/2017 - 13/10/2017)
Ώρες Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09.00-11.30 Καλωσόρισμα Σύγχρονες εξελίξεις στην Πληροφορική και τις Επικοινωνίες Ι
(ΜΥΡΤΩ)
Δ. Σκούτας
Μέθοδοι ερευνας των επιστημών της αγωγής
(ΜΥΡΤΩ)
Α. Κλωνάρη
12.00-14.30 Μέθοδοι ερευνας των επιστημών της αγωγής
(ΜΥΡΤΩ)
Α. Κλωνάρη
Σύγχρονες εξελίξεις στην Πληροφορική και τις Επικοινωνίες Ι
(ΜΥΡΤΩ)
Δ. Σκούτας
15.30-18.00 Σύγχρονες θεωρίες μάθησης στην Εκπαίδευση Πληροφορικής και Επικοινωνιών
(ΜΥΡΤΩ)
Μ. Φειδάκης
Τεχνολογικά περιβάλλοντα στη διδακτική της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών
(ΜΥΡΤΩ)
Α. Παπασαλούρος
18.15-20.45 Σύγχρονες θεωρίες μάθησης στην Εκπαίδευση Πληροφορικής και Επικοινωνιών
(ΜΥΡΤΩ)
Μ. Φειδάκης
Τεχνολογικά περιβάλλοντα στη διδακτική της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών
(ΜΥΡΤΩ)
Α. Παπασαλούρος

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εξαμήνου (Έναρξη 16/10/2017)
Ώρες Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
18.00-21.00 Μέθοδοι ερευνας των επιστημών της αγωγής
Α. Κλωνάρη
Τεχνολογικά περιβάλλοντα στη διδακτική της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών
Α. Παπασαλούρος
Σύγχρονες θεωρίες μάθησης στην Εκπαίδευση Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Μ. Φειδάκης
Σύγχρονες εξελίξεις στην Πληροφορική και τις Επικοινωνίες Ι
Δ. Σκούτας

Πρόγραμμα 1ης εβδομάδας (10/10/2017 - 11/10/2017)
Ώρες Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09.00-11.30 Καλωσόρισμα Τεχνολογίες Λογισμικού
(ΜΥΡΤΩ)
Τεχνολογίες Επικοινωνιών και Δικτύων
(ΜΥΡΤΩ)
Γ. Κορμέντζας
12.00-14.30 Τεχνολογίες Επικοινωνιών και Δικτύων
(ΜΥΡΤΩ)
Γ. Κορμέντζας
Τεχνολογίες Λογισμικού
(ΜΥΡΤΩ)
15.30-18.00 Πληροφοριακά Συστήματα
(ΜΥΡΤΩ)
Μ. Καρύδα
18.30-21.00 Πληροφοριακά Συστήματα
(ΜΥΡΤΩ)
Μ. Καρύδα

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εξαμήνου (Έναρξη 17/10/2017)

Ώρες Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
18.00-21.00 Πληροφοριακά Συστήματα
Μ. Καρύδα
Τεχνολογίες Επικοινωνιών και Δικτύων
Γ. Κορμέντζας
Τεχνολογίες Λογισμικού

Χώροι διδασκαλίας θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων

Κτήριο Λυμπέρη: Παλαμά 2, Καρλόβασι

  • Αίθουσα ΜΥΡΤΩ: Αίθουσα Κτηρίου Λυμπέρη (Α’ όροφος)
  • Αίθουσα ΔΟΡΥΣΣΑ: Αίθουσα Κτηρίου Λυμπέρη (είσοδος από οδό Γοργύρας, ισόγειο, είσοδος δεξιά)
  • Αίθουσα ΑΡΤΕΜΙΣ: Αίθουσα Κτηρίου Λυμπέρη (είσοδος από οδό Γοργύρας, ισόγειο, είσοδος αριστερά)
  • Αίθουσα ΛΥΔΙΑ: Αίθουσα Κτηρίου Λυμπέρη (είσοδος από οδό Γοργύρας, ημιώροφος)
  • Εργαστήριο ΗΛΕΚΤΡΑ: Εργαστήριο Κτηρίου Λυμπέρη (Ισόγειο, αριστερά της κεντρικής εισόδου του κτηρίου)
  • Εργαστήριο ΑΛΚΜΗΝΗ: Εργαστήριο Κτηρίου Λυμπέρη (Ισόγειο, δεξιά της κεντρικής εισόδου του κτηρίου)
  • Εργαστήριο ΦΑΙΔΡΑ: Εργαστήριο Κτηρίου Λυμπέρη (Ισόγειο, δεύτερη είσοδος δεξιότερα της κεντρικής εισόδου του κτηρίου)
  • Γραφείο Β14: Γραφείο Κτηρίου Λυμπέρη (Β' όροφος)