Ωρολόγιο Πρόγραμμα XEIM 16-17

Σύνοψη Εξαμήνου

Εβδομάδες Ημερομηνίες Περιγραφή
2 03/10/2016 - 14/10/2016 Δια ζώσης διδασκαλία
* Αναζητήστε το διήμερο που αντιστοιχεί στο ΠΜΣ / Κατεύθυνσή σας
9 10/10/2016 - 21/12/2016 Διδασκαλία σε εβδομαδιαία βάση με τη χρήση διαδικτυακής πλατφόρμας
** Για το ΠΜΣ3 και το ΠΜΣ4 οι διαδικτυακές διαλέξεις θα ξεκινήσουν στις 17/10 και 19/10 αντίστοιχα
22/12/2016 - 06/01/2017 Διακοπές Χριστουγέννων
07/01/2017 - 22/01/2017 Διδασκαλία σε εβδομαδιαία βάση με τη χρήση διαδικτυακής πλατφόρμας
2 15/02/2017 - 19/02/2017 Εβδομάδα ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών δια ζώσης διδασκαλίας και εξεταστική περίοδος
20/02/2017 Έναρξη εαρινού εξαμήνου
Πρόγραμμα 1ης εβδομάδας (05/10/2016 - 06/10/2016)
Ώρες Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09.00-11.30 Καλωσόρισμα Ασφάλεια Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων
(ΜΥΡΤΩ)
Θ. Τζουραμάνης
Ασφάλεια Δικτύων Υπολογιστών και Επικοινωνιών
(ΜΥΡΤΩ)
Γ. Καμπουράκης
12.00-14.30 Ασφάλεια Δικτύων Υπολογιστών και Επικοινωνιών
(ΜΥΡΤΩ)
Γ. Καμπουράκης
Ασφάλεια Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων
(ΜΥΡΤΩ)
Θ. Τζουραμάνης
15.30-18.00 Κρυπτογραφία
(ΜΥΡΤΩ)
Ε. Κωνσταντίνου
Ασφάλεια και Ιδιωτικότητα στο Διαδίκτυο του Μέλλοντος
(ΜΥΡΤΩ)
Π. Ριζομυλιώτης
18.30-21.00 Κρυπτογραφία
(ΜΥΡΤΩ)
Ε. Κωνσταντίνου
Ασφάλεια και Ιδιωτικότητα στο Διαδίκτυο του Μέλλοντος
(ΜΥΡΤΩ)
Π. Ριζομυλιώτης

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εξαμήνου (Έναρξη 10/10/2016)
Ώρες Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
18.00-21.00 Ασφάλεια Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων
Θ. Τζουραμάνης
Ασφάλεια Δικτύων Υπολογιστών και Επικοινωνιών
Γ. Καμπουράκης
Ασφάλεια και Ιδιωτικότητα στο Διαδίκτυο του Μέλλοντος
Π. Ριζομυλιώτης
Κρυπτογραφία
Ε. Κωνσταντίνου

Πρόγραμμα 1ης εβδομάδας (03/10/2016 - 04/10/2016)
Ώρες Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09.00-11.30 Καλωσόρισμα Πληροφοριακά Συστήματα
(ΗΛΕΚΤΡΑ)
Α. Τσώχου - Κ. Αναστασοπούλου
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση I: Υπηρεσίες και Υποδομές
(ΗΛΕΚΤΡΑ)
Ε. Λουκής
12.00-14.30 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση I: Υπηρεσίες και Υποδομές
(ΗΛΕΚΤΡΑ)
Ε. Λουκής
Πληροφοριακά Συστήματα
(ΗΛΕΚΤΡΑ)
Α. Τσώχου - Κ. Αναστασοπούλου
15.30-18.00 Διοίκηση Ψηφιακών Επιχειρήσεων και Οργανισμών
(ΗΛΕΚΤΡΑ)
Ι. Χαραλαμπίδης
Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και Τεχνολογίες Ενίσχυσης της Ιδιωτικότητας
(ΗΛΕΚΤΡΑ)
A. Τσώχου
18.15-20.45 Διοίκηση Ψηφιακών Επιχειρήσεων και Οργανισμών
(ΗΛΕΚΤΡΑ)
Ι. Χαραλαμπίδης
Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και Τεχνολογίες Ενίσχυσης της Ιδιωτικότητας
(ΗΛΕΚΤΡΑ)
A. Τσώχου

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εξαμήνου (Έναρξη 10/10/2016)
Ώρες Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
18.00-21.00 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση I: Υπηρεσίες και Υποδομές
Ε. Λουκής
Διοίκηση Ψηφιακών Επιχειρήσεων και Οργανισμών
Ι. Χαραλαμπίδης
Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και Τεχνολογίες Ενίσχυσης της Ιδιωτικότητας
A. Τσώχου
Πληροφοριακά Συστήματα
A. Τσώχου - Κ. Αναστασοπούλου

Πρόγραμμα 1ης εβδομάδας (03/10/2016 - 04/10/2016)
Ώρες Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09.00-11.30 Καλωσόρισμα Επεξεργασία Εικόνας και Ρομποτική Όραση
(ΛΥΔΙΑ)
Ε. Καβαλλιεράτου
Μηχανική Μάθηση
(ΛΥΔΙΑ)
Ε. Σταματάτος
12.00-14.30 Μηχανική Μάθηση
(ΛΥΔΙΑ)
Ε. Σταματάτος
Επεξεργασία Εικόνας και Ρομποτική Όραση
(ΛΥΔΙΑ)
Ε. Καβαλλιεράτου
15.30-18.00 Συνδυαστική Βελτιστοποίηση και Σύγχρονες Οικονομικές Εφαρμογές
(ΛΥΔΙΑ)
Α. Καπόρης
Κατανεμημένα Συστήματα και Υπηρεσίες Ιστού
(ΜΥΡΤΩ)
Χ. Γκουμόπουλος
18.30-21.00 Συνδυαστική Βελτιστοποίηση και Σύγχρονες Οικονομικές Εφαρμογές
(ΛΥΔΙΑ)
Α. Καπόρης
Κατανεμημένα Συστήματα και Υπηρεσίες Ιστού
(ΜΥΡΤΩ)
Χ. Γκουμόπουλος

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εξαμήνου (Έναρξη 10/10/2016)
Ώρες Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
18.00-21.00 Συνδυαστική Βελτιστοποίηση και Σύγχρονες Οικονομικές Εφαρμογές
Α. Καπόρης
Κατανεμημένα Συστήματα και Υπηρεσίες Ιστού
Χ. Γκουμόπουλος
Μηχανική Μάθηση
Ε. Σταματάτος
Επεξεργασία Εικόνας και Ρομποτική Όραση
Ε. Καβαλλιεράτου

Πρόγραμμα 1ης εβδομάδας (04/10/2016 - 05/10/2016)
Ώρες Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09.00-11.30 Καλωσόρισμα Σχεδίαση Ολοκληρωμένων Ψηφιακών Συστημάτων
(ΛΥΔΙΑ)
Ε. Καλλίγερος
Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Επίδοση Δικτύων και Υπηρεσιών
(ΜΥΡΤΩ)
Χ. Σκιάνης
12.00-14.30 Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Επίδοση Δικτύων και Υπηρεσιών
(ΜΥΡΤΩ)
Χ. Σκιάνης
Σχεδίαση Ολοκληρωμένων Ψηφιακών Συστημάτων
(ΛΥΔΙΑ)
Ε. Καλλίγερος
15.30-18.00 Κατανεμημένα Συστήματα και Υπηρεσίες Ιστού
(ΜΥΡΤΩ)
Χ. Γκουμόπουλος
Κινητές και Δορυφορικές Επικοινωνίες
(ΛΥΔΙΑ)
Δ. Βουγιούκας
18.30-21.00 Κατανεμημένα Συστήματα και Υπηρεσίες Ιστού
(ΜΥΡΤΩ)
Χ. Γκουμόπουλος
Κινητές και Δορυφορικές Επικοινωνίες
(ΛΥΔΙΑ)
Δ. Βουγιούκας

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εξαμήνου (Έναρξη 10/10/2016)
Ώρες Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
18.00-21.00 Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Επίδοση Δικτύων και Υπηρεσιών
Χ. Σκιάνης
Κατανεμημένα Συστήματα και Υπηρεσίες Ιστού
Χ. Γκουμόπουλος
Κινητές και Δορυφορικές Επικοινωνίες
Δ. Βουγιούκας
Σχεδίαση Ολοκληρωμένων Ψηφιακών Συστημάτων
Ε. Καλλίγερος

Πρόγραμμα 1ης εβδομάδας (03/10/2016 - 04/10/2016)
Ώρες Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09.00-11.30 Καλωσόρισμα Πληροφοριακά Συστήματα
(ΗΛΕΚΤΡΑ)
Α. Τσώχου - Κ. Αναστασοπούλου
Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα
(ΑΛΚΜΗΝΗ)
Δ. Δρόσος - Κ. Φούσκας
12.00-14.30 Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα
(ΑΛΚΜΗΝΗ)
Δ. Δρόσος - Κ. Φούσκας
Πληροφοριακά Συστήματα
(ΗΛΕΚΤΡΑ)
Α. Τσώχου - Κ. Αναστασοπούλου
15.30-18.00 Διοίκηση Ψηφιακών Επιχειρήσεων και Οργανισμών
(ΗΛΕΚΤΡΑ)
Ι. Χαραλαμπίδης
Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και Τεχνολογίες Ενίσχυσης της Ιδιωτικότητας
(ΗΛΕΚΤΡΑ)
Α. Τσώχου
18.15-20.45 Διοίκηση Ψηφιακών Επιχειρήσεων και Οργανισμών
(ΗΛΕΚΤΡΑ)
Ι. Χαραλαμπίδης
Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και Τεχνολογίες Ενίσχυσης της Ιδιωτικότητας
(ΗΛΕΚΤΡΑ)
Α. Τσώχου

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εξαμήνου (Έναρξη 10/10/2016)
Ώρες Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
18.00-21.00 Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα
Δ. Δρόσος - Κ. Φούσκας
Διοίκηση Ψηφιακών Επιχειρήσεων και Οργανισμών
Ι. Χαραλαμπίδης
Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και Τεχνολογίες Ενίσχυσης της Ιδιωτικότητας
Α. Τσώχου
Πληροφοριακά Συστήματα
Α. Τσώχου - Κ. Αναστασοπούλου

Το πρόγραμμα διαμορφώνεται από τα μαθήματα που παρακολουθεί ο κάθε φοιτητής από το ΠΜΣ1 σε συνεννόηση με τον επιβλέποντα καθηγητή του.
Πρόγραμμα 1ης εβδομάδας (13/10/2016 - 14/10/2016)
Ώρες Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09.00-11.30 Καλωσόρισμα Σύγχρονες εξελίξεις στην Πληροφορική και τις Επικοινωνίες Ι
(ΜΥΡΤΩ)
Δ. Σκούτας
Μέθοδοι ερευνας των επιστημών της αγωγής
(ΜΥΡΤΩ)
Α. Κλωνάρη
12.00-14.30 Μέθοδοι ερευνας των επιστημών της αγωγής
(ΜΥΡΤΩ)
Α. Κλωνάρη
Σύγχρονες εξελίξεις στην Πληροφορική και τις Επικοινωνίες Ι
(ΜΥΡΤΩ)
Δ. Σκούτας
15.30-18.00 Σύγχρονες θεωρίες μάθησης στην Εκπαίδευση Πληροφορικής και Επικοινωνιών
(ΜΥΡΤΩ)
Μ. Φειδάκης
Τεχνολογικά περιβάλλοντα στη διδακτική της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών
(ΜΥΡΤΩ)
Α. Παπασαλούρος
18.15-20.45 Σύγχρονες θεωρίες μάθησης στην Εκπαίδευση Πληροφορικής και Επικοινωνιών
(ΜΥΡΤΩ)
Μ. Φειδάκης
Τεχνολογικά περιβάλλοντα στη διδακτική της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών
(ΜΥΡΤΩ)
Α. Παπασαλούρος

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εξαμήνου (Έναρξη 17/10/2016)
Ώρες Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
18.00-21.00 Μέθοδοι ερευνας των επιστημών της αγωγής
Α. Κλωνάρη
Τεχνολογικά περιβάλλοντα στη διδακτική της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών
Α. Παπασαλούρος
Σύγχρονες θεωρίες μάθησης στην Εκπαίδευση Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Μ. Φειδάκης
Σύγχρονες εξελίξεις στην Πληροφορική και τις Επικοινωνίες Ι
Δ. Σκούτας

Πρόγραμμα 1ης εβδομάδας (11/10/2016 - 12/10/2016)
Ώρες Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09.00-11.30 Καλωσόρισμα Πληροφοριακά Συστήματα
(ΜΥΡΤΩ)
Τεχνολογίες Επικοινωνιών και Δικτύων
(ΜΥΡΤΩ)
12.00-14.30  Τεχνολογίες Επικοινωνιών και Δικτύων
(ΜΥΡΤΩ)
Πληροφοριακά Συστήματα
(ΜΥΡΤΩ)
15.30-18.00 Τεχνολογίες Λογισμικού
(ΜΥΡΤΩ)
18.30-21.00  Τεχνολογίες Λογισμικού
(ΜΥΡΤΩ)

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εξαμήνου (Έναρξη 19/10/2016)

Ώρες Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
18.00-21.00 Τεχνολογίες Επικοινωνιών και Δικτύων Τεχνολογίες Λογισμικού  Πληροφοριακά Συστήματα

Χώροι διδασκαλίας θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων

Κτήριο Λυμπέρη: Παλαμά 2, Καρλόβασι

  • Αίθουσα ΜΥΡΤΩ: Αίθουσα Κτηρίου Λυμπέρη (Α’ όροφος)
  • Αίθουσα ΔΟΡΥΣΣΑ: Αίθουσα Κτηρίου Λυμπέρη (είσοδος από οδό Γοργύρας, ισόγειο, είσοδος δεξιά)
  • Αίθουσα ΑΡΤΕΜΙΣ: Αίθουσα Κτηρίου Λυμπέρη (είσοδος από οδό Γοργύρας, ισόγειο, είσοδος αριστερά)
  • Αίθουσα ΛΥΔΙΑ: Αίθουσα Κτηρίου Λυμπέρη (είσοδος από οδό Γοργύρας, ημιώροφος)
  • Εργαστήριο ΗΛΕΚΤΡΑ: Εργαστήριο Κτηρίου Λυμπέρη (Ισόγειο, αριστερά της κεντρικής εισόδου του κτηρίου)
  • Εργαστήριο ΑΛΚΜΗΝΗ: Εργαστήριο Κτηρίου Λυμπέρη (Ισόγειο, δεξιά της κεντρικής εισόδου του κτηρίου)
  • Εργαστήριο ΦΑΙΔΡΑ: Εργαστήριο Κτηρίου Λυμπέρη (Ισόγειο, δεύτερη είσοδος δεξιότερα της κεντρικής εισόδου του κτηρίου)
  • Γραφείο Β14: Γραφείο Κτηρίου Λυμπέρη (Β' όροφος)