Ωρολόγιο Πρόγραμμα ΕΑΡ 17-18

Σύνοψη Εαρινού Εξαμήνου

Εβδομάδες Ημερομηνίες Περιγραφή
2 12/02/2018 - 13/02/2018 Δια ζώσης διδασκαλία
12/02 - 14/02 για το ΠΜΣ1.5.
9 19/02/2018 - 01/04/2018 Διδασκαλία σε εβδομαδιαία βάση με τη χρήση διαδικτυακής πλατφόρμας
02/04/2018 - 15/04/2018 Διακοπές Πάσχα
16/04/2018 - 25/05/2018 Διδασκαλία σε εβδομαδιαία βάση με τη χρήση διαδικτυακής πλατφόρμας
2 Αναμένονται ημερομηνίες Εβδομάδα ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών δια ζώσης διδασκαλίας και εξεταστική περίοδος
Πρόγραμμα 1ης εβδομάδας εαρινού εξαμήνου (12/02/2018 - 13/02/2018)
Ώρες Δευτέρα Τρίτη
09.00-11.30 Διοίκηση Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων
(ΜΥΡΤΩ)
Σ. Κοκολάκης
Θέματα Δικαίου της Πληροφορίας
(ΗΛΕΚΤΡΑ)
Ε. Βαγενά
12.00-14.30 Διοίκηση Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων
(ΜΥΡΤΩ)
Σ. Κοκολάκης
Θέματα Δικαίου της Πληροφορίας
(ΗΛΕΚΤΡΑ)
Ε. Βαγενά
15.30-18.00 Ειδικά Θέματα Κρυπτογραφίας και Ασφάλειας
(ΜΥΡΤΩ)
Π. Ριζομυλιώτης
Ασφάλεια Ασύρματων και Κινητών Δικτύων Επικοινωνιών
(ΜΥΡΤΩ)
Γ. Καμπουράκης
18.30-21.00 Ειδικά Θέματα Κρυπτογραφίας και Ασφάλειας
(ΜΥΡΤΩ)
Π. Ριζομυλιώτης
Ασφάλεια Ασύρματων και Κινητών Δικτύων Επικοινωνιών
(ΜΥΡΤΩ)
Γ. Καμπουράκης

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εξαμήνου (Έναρξη 19/02/2018 - Λήξη 25/05/2018)
Ώρες Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη
18.00-21.00 Θέματα Δικαίου της Πληροφορίας
E. Βαγενά
Ασφάλεια Ασύρματων και Κινητών Δικτύων Επικοινωνιών
Γ. Καμπουράκης
Ειδικά Θέματα Κρυπτογραφίας και Ασφάλειας
Π. Ριζομυλιώτης
Διοίκηση Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων
Σ. Κοκολάκης - Α. Τσώχου

Πρόγραμμα 1ης εβδομάδας εαρινού εξαμήνου (12/02/2018- 13/02/2018)
Ώρες Δευτέρα Τρίτη
09.00-11.30 Ελληνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας
(ΗΛΕΚΤΡΑ)
Ι. Χαραλαμπίδης
Θέματα Δικαίου της Πληροφορίας
(ΗΛΕΚΤΡΑ)
Ε. Βαγενά
12.00-14.30 Ελληνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας
(ΗΛΕΚΤΡΑ)
Ι. Χαραλαμπίδης
Θέματα Δικαίου της Πληροφορίας
(ΗΛΕΚΤΡΑ)
Ε. Βαγενά
15.30-18.00 Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων
(ΗΛΕΚΤΡΑ)
Ν. Κυριακού
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση II: Ανοικτή και Συνεργατική Διακυβέρνηση
(ΗΛΕΚΤΡΑ)
Ι. Χαραλαμπίδης
18.30-21.00 Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων
(ΗΛΕΚΤΡΑ)
Ν. Κυριακού
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση II: Ανοικτή και Συνεργατική Διακυβέρνηση
(ΗΛΕΚΤΡΑ)
Ι. Χαραλαμπίδης
Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου (Έναρξη 19/02/2018 - Λήξη 25/05/2018)
Ώρες Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
18.00-21.00 Θέματα Δικαίου της Πληροφορίας
Ε. Βαγενά
Ελληνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας
Ι. Χαραλαμπίδης
 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση II: Ανοικτή και Συνεργατική Διακυβέρνηση
Ι. Χαραλαμπίδης
 Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων
Ν. Κυριακού

Πρόγραμμα 1ης εβδομάδας εαρινού εξαμήνου (12/02/2018 - 13/02/2018)
Ώρες Δευτέρα Τρίτη
09.00-11.30 Εξόρυξη Δεδομένων στον Παγκόσμιο Ιστό
(AILab)
Μ. Μαραγκουδάκης
Βάσεις Πολυδιάστατων Δεδομένων και Εφαρμογές στο Διαδίκτυο
(AILab)
Θ. Τζουραμάνης
12.00-14.30 Εξόρυξη Δεδομένων στον Παγκόσμιο Ιστό
(AILab)
Μ. Μαραγκουδάκης
Βάσεις Πολυδιάστατων Δεδομένων και Εφαρμογές στο Διαδίκτυο
(AILab)
Θ. Τζουραμάνης
15.30-18.00 Σημασιολογικός Ιστός
(AILab)
Α. Παπασαλούρος
Συστήματα Διάχυτου Υπολογισμού
(ΛΥΔΙΑ)
Χ. Γκουμόπουλος
18.30-21.00 Σημασιολογικός Ιστός
(AILab)
Α. Παπασαλούρος
Συστήματα Διάχυτου Υπολογισμού
(ΛΥΔΙΑ)
Χ. Γκουμόπουλος

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου (Έναρξη 19/02/2018 - Λήξη 25/05/2018)
Ώρες Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
18.00-21.00 Συστήματα Διάχυτου Υπολογισμού
Χ. Γκουμόπουλος
Σημασιολογικός Ιστός
Α. Παπασαλούρος
Εξόρυξη Δεδομένων στον Παγκόσμιο Ιστό
Μ. Μαραγκουδάκης
Βάσεις Πολυδιάστατων Δεδομένων και Εφαρμογές στο Διαδίκτυο
Θ. Τζουραμάνης

Πρόγραμμα 1ης εβδομάδας (12/02/2018 - 13/02/2018)
Ώρες Δευτέρα Τρίτη
09.00-11.30 Υπολογιστική Νέφους
(ΛΥΔΙΑ)
Χ.Σκιάνης
Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Επίδοση Δικτύων και Υπηρεσιών
(ΛΥΔΙΑ)
Γ. Κορμέντζας
12.00-14.30 Υπολογιστική Νέφους
(ΛΥΔΙΑ)
Χ.Σκιάνης
Θέματα Δικτύων, Πράσινης Τεχνολογίας και Προηγμένων Υπηρεσιών Επόμενης Γενιάς
(ΛΥΔΙΑ)
Γ. Κορμέντζας
15.30-18.00 Ασύρματα Δίκτυα Επικοινωνιών
(ΛΥΔΙΑ)
Δ. Βουγιούκας
Συστήματα Διάχυτου Υπολογισμού
(ΛΥΔΙΑ)
Χ. Γκουμόπουλος
Ενσωματωμένα Συστήματα
(ΑΡΤΕΜΙΣ)
Ε. Καλλίγερος
18.30-21.00 Ασύρματα Δίκτυα Επικοινωνιών
(ΛΥΔΙΑ)
Δ. Βουγιούκας
Συστήματα Διάχυτου Υπολογισμού
(ΛΥΔΙΑ)
Χ. Γκουμόπουλος
Ενσωματωμένα Συστήματα
(ΑΡΤΕΜΙΣ)
Ε. Καλλίγερος

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εξαμήνου (Έναρξη 19/02/2018 - Λήξη 25/05/2018)
Ώρες Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
18.00-21.00 Θέματα Δικτύων, Πράσινης Τεχνολογίας και Προηγμένων Υπηρεσιών Επόμενης Γενιάς
Γ. Κορμέντζας
Συστήματα Διάχυτου Υπολογισμού
Χ. Γκουμόπουλος
Ασύρματα Δίκτυα Επικοινωνιών
Δ. Βουγιούκας
Ενσωματωμένα Συστήματα
Ε. Καλλίγερος
Υπολογιστική Νέφους
Χ. Σκιάνης

Πρόγραμμα 1ης εβδομάδας εαρινού εξαμήνου (12/02/2018 - 14/02/2018)
Ώρες Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη
09.00-11.30 Θέματα Δικαίου της Πληροφορίας
(Νέο Σχολικό)
Ε. Βαγενά
Ψηφιακό Μάρκετινγκ
(ΑΛΚΜΗΝΗ)
Δ. Δρόσος
12.00-14.30 Θέματα Δικαίου της Πληροφορίας
(Νέο Σχολικό)
Ε. Βαγενά
Ηλεκτρονική Εφοδιαστική Αλυσίδα
(ΑΛΚΜΗΝΗ)
Δ. Δρόσος
15.30-18.00 Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων
(ΗΛΕΚΤΡΑ)
Ν. Κυριακού
Ψηφιακές Υπηρεσίες και Τεχνολογίες
(ΑΛΚΜΗΝΗ)
Δ. Δρόσος
18.30-21.00 Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων
(ΗΛΕΚΤΡΑ)
Ν. Κυριακού
Ψηφιακές Υπηρεσίες και Τεχνολογίες
(ΑΛΚΜΗΝΗ)
Δ. Δρόσος
Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου (Έναρξη 19/02/2018 - Λήξη 25/05/2018)
 
Ώρες Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
18.00-20.00 Θέματα Δικαίου της Πληροφορίας
Ε. Βαγενά
Ψηφιακές Υπηρεσίες και Τεχνολογίες
Δ. Δρόσος
Ψηφιακό Μάρκετινγκ
Δ. Δρόσος
Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων
Ν. Κυριακού
20.00-21.00 Ηλεκτρονική Εφοδιαστική Αλυσίδα
Γ. Κοντός

Το πρόγραμμα διαμορφώνεται από τα μαθήματα που παρακολουθεί ο κάθε φοιτητής από το ΠΜΣ1 σε συνεννόηση με τον επιβλέποντα καθηγητή του.
Πρόγραμμα 1ης εβδομάδας εαρινού εξαμήνου (12/02/2018 - 13/02/2018)
Ώρες Δευτέρα Τρίτη
09.00-11.30 Συνεργατική μάθηση και κριτική σκέψη στην τάξη της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών
(ΦΑΙΔΡΑ)
Μ. Φειδάκης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις στη Διδακτική της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών
(ΦΑΙΔΡΑ)
Γ. Φεσάκης
12.00-14.30 Συνεργατική μάθηση και κριτική σκέψη στην τάξη της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών
(ΦΑΙΔΡΑ)
Μ. Φειδάκης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις στη Διδακτική της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών
(ΦΑΙΔΡΑ)
Γ. Φεσάκης
15.30-18.00 Αναλυτικά Προγράμματα Πληροφορικής και Επικοινωνιών και Πρακτική Άσκηση στην Α/μια και Β/μια εκπ/ση
(ΦΑΙΔΡΑ)
Α. Κλωνάρη
Σύγχρονες εξελίξεις στην Πληροφορική και τις Επικοινωνίες II
(ΦΑΙΔΡΑ)
Ν. Βασιλόπουλος
18.30-21.00 Αναλυτικά Προγράμματα Πληροφορικής και Επικοινωνιών και Πρακτική Άσκηση στην Α/μια και Β/μια εκπ/ση
(ΦΑΙΔΡΑ)
Α. Κλωνάρη
Σύγχρονες εξελίξεις στην Πληροφορική και τις Επικοινωνίες II
(ΦΑΙΔΡΑ)
Ν. Βασιλόπουλος

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου (Έναρξη 19/02/2018 - Λήξη 25/05/2018)
Ώρες Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
18.00-21.00 Αναλυτικά Προγράμματα Πληροφορικής και Επικοινωνιών και Πρακτική Άσκηση στην Α/μια και Β/μια εκπ/ση
Α. Κλωνάρη
 Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις στη Διδακτική της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών
Γ. Φεσάκης
Σύγχρονες εξελίξεις στην Πληροφορική και τις Επικοινωνίες ΙΙ
N. Βασιλόπουλος
Συνεργατική μάθηση και κριτική σκέψη στην τάξη της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών
Μ. Φειδάκης

Πρόγραμμα 1ης εβδομάδας εαρινού εξαμήνου (12/02/2018 - 13/02/2018)
Ώρες Δευτέρα Τρίτη
09.00-11.30 Δομές και Βάσεις Δεδομένων
(ΑΛΚΜΗΝΗ)
Π. Ριζομυλιώτης
Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων
(ΑΛΚΜΗΝΗ)
Μ. Καρύδα
12.00-14.30 Δομές και Βάσεις Δεδομένων
(ΑΛΚΜΗΝΗ)
Π. Ριζομυλιώτης
Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων
(ΑΛΚΜΗΝΗ)
Π. Ριζομυλιώτης
15.30-18.00 Ευφυή Συστήματα
(ΑΛΚΜΗΝΗ)
Μ. Μαραγκουδάκης
18.30-21.00 Ευφυή Συστήματα
(ΑΛΚΜΗΝΗ)
Μ. Μαραγκουδάκης

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου (Έναρξη 19/02/2018 - Λήξη 25/05/2018)
Ώρες Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη
18.00-21.00 Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων
Π. Ριζομυλιώτης
Ευφυή Συστήματα
Μ. Μαραγκουδάκης - Ν. Βασιλόπουλος
Δομές και Βάσεις Δεδομένων
Θ. Τζουραμάνης

Χώροι διδασκαλίας θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων

Κτήριο Λυμπέρη: Παλαμά 2, Καρλόβασι

  • Αίθουσα ΜΥΡΤΩ: Αίθουσα Κτηρίου Λυμπέρη (Α’ όροφος)
  • Αίθουσα ΔΟΡΥΣΣΑ: Αίθουσα Κτηρίου Λυμπέρη (είσοδος από οδό Γοργύρας, ισόγειο, είσοδος δεξιά)
  • Αίθουσα ΑΡΤΕΜΙΣ: Αίθουσα Κτηρίου Λυμπέρη (είσοδος από οδό Γοργύρας, ισόγειο, είσοδος αριστερά)
  • Αίθουσα ΛΥΔΙΑ: Αίθουσα Κτηρίου Λυμπέρη (είσοδος από οδό Γοργύρας, ημιώροφος)
  • Εργαστήριο ΗΛΕΚΤΡΑ: Εργαστήριο Κτηρίου Λυμπέρη (Ισόγειο, αριστερά της κεντρικής εισόδου του κτηρίου)
  • Εργαστήριο ΑΛΚΜΗΝΗ: Εργαστήριο Κτηρίου Λυμπέρη (Ισόγειο, δεξιά της κεντρικής εισόδου του κτηρίου)
  • Εργαστήριο ΦΑΙΔΡΑ: Εργαστήριο Κτηρίου Λυμπέρη (Ισόγειο, δεύτερη είσοδος δεξιότερα της κεντρικής εισόδου του κτηρίου)
  • Γραφείο Β14: Γραφείο Κτηρίου Λυμπέρη (Β' όροφος)