Ψηφιακό Μάρκετινγκ

Περιεχόμενο μαθήματος

Το μάθημα προσφέρει στους φοιτητές το σχετικό θεωρητικό υπόβαθρο, αλλά κυρίως προσεγγίζει πρακτικά σύγχρονα θέματα στον χώρο του ψηφιακού μάρκετινγκ. Δίνεται έμφαση στην επικοινωνιακή στρατηγική και την προώθηση στα ηλεκτρονικά κανάλια (web, mobile, κοινωνικά δίκτυα κ.ο.κ.), στη συμπεριφορά του καταναλωτή, στην αυξημένη δυνατότητα παραμετροποίησης και εξατομίκευσης του ψηφιακού περιεχομένου, στην ευχρηστία των δικτυακών τόπων, στα πληροφοριακά συστήματα CRM και στις προηγμένες εφαρμογές συλλογής, επεξεργασίας και αξιοποίησης επιχειρησιακών δεδομένων.

 

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Να αποκτήσουν οι φοιτητές το αναγκαίο θεωρητικό υπόβαθρο στον χώρο του Ψηφιακού Μάρκετινγκ υιοθετώντας μια διεπιστημονική προσέγγιση. Να κατανοήσουν τις βασικές πρακτικές διαστάσεις εφαρμογών και πληροφοριακών συστημάτων Ψηφιακού Μάρκετινγκ και να μπορούν να τις υλοποιήσουν, αλλά και να τις αξιολογήσουν.

 

Προαπαιτούμενα

Κανένα.

 

Εγχειρίδια του μαθήματος

  1. Laudon, K. C. and Traver C. G., (2011), E-Commerce 2011, Prentice Hall
  2. Journal and conference papers – ex. International Journal of Electronic Commerce, Journal of Interactive Marketing

 

Συμπληρωματική βιβλιογραφία

  1. Coviello, N., R. Milley, et al. (2001). “Understanding IT-enabled interactivity in contemporary marketing.” Journal of Interactive Marketing 15(4): 18-33.
  2. Fox, V. (2012). Marketing in the Age of Google, Revised and Updated: Your Online Strategy IS Your Business Strategy, Wiley.
  3. Möller, K. and A. Halinen (2000). “Relationship marketing theory: its roots and direction.” Journal of Marketing Management 16(1-3): 29-54.
  4. D. Drossos, G. Giaglis, P. Vlachos, E. Zamani, G. Lekakos, Consumer Responses to SMS Advertising: Antecedents and Consequences, International Journal of Electronic Commerce, 2013

 

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

Ανάπτυξη και επεξήγηση θεωρητικών ενοτήτων, παρουσίαση ειδικών μελετών περίπτωσης και εφαρμογών, ανάλυση και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικών τεχνολογιών, εκπόνηση ασκήσεων και ανάπτυξη ηλεκτρονικών διαφημιστικών εκστρατειών σε GoogleAdWords, socialmedia.

 

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης

Εκπόνηση πρακτικών ασκήσεων και γραπτή εξέταση (για την επιτυχία στο μάθημα απαιτείται επιτυχία σε όλες τις εξεταστικές διαδικασίες).

 

Γλώσσα διδασκαλίας

Ελληνική ή/και Αγγλική

 

Τρόπος παράδοσης μαθήματος

Το μάθημα υλοποιείται με πρότυπες μορφές εκπαίδευσης ̟που συνδυάζουν: (α) μαθήματα και σεμινάρια, η παρακολούθηση των οποίων είναι υποχρεωτική, απαιτώντας προσδιορισμένη από τον κανονισμό σπουδών ελάχιστη φυσική παρουσία και (β) πρότυπες (ηλεκτρονικές) διαδικασίες εκπαίδευσης/μάθησης από απόσταση.