Ψηφιακές Υπηρεσίες και Τεχνολογίες

Περιεχόμενο μαθήματος

Το μάθημα εστιάζει στις επιχειρήσεις που βασίζουν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα στις τεχνολογίες και τις εφαρμογές των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής. Το μάθημα έχει σχεδιαστεί για να παρέχει βαθιά πληροφόρηση και εξειδίκευση στον τομέα της τεχνολογικής καινοτομίας για τα νέα διευθυντικά στελέχη και τους σύγχρονους επιχειρηματίες. Θεματικές ενότητες του μαθήματος είναι η εκμάθηση τεχνολογικών καινοτομιών για τη λειτουργία μιας επιχείρησης, όπως SaaS, cloudICT, η αξιολόγηση ευκαιριών τεχνολογικής καινοτομίας και η ανάλυση ολόκληρων κλάδων που βασίζονται σε ψηφιακές υπηρεσίες (finance, marketing, media).

 

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Εκμάθηση εννοιών τεχνολογικής καινοτομίας και σύγχρονων υπηρεσιών που υποστηρίζουν στρατηγικά μια επιχείρηση, με έμφαση στη διαχείριση της τεχνολογικής αλλαγής. Κατανόηση όλων των νέων ICT εφαρμογών, όπως κοινωνική υπολογιστική, υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους, επαυξημένη πραγματικότητα, πανταχού παρόντες υπολογιστές (ubiquitouscomputing) κ.ά. Ικανότητα ανάλυσης ριζοσπαστικών τεχνολογικών καινοτομιών και εκτίμησης μελλοντικών αλλαγών σε δυναμικές αγορές.

 

Προαπαιτούμενα

Κανένα.

 

Εγχειρίδια του μαθήματος

  1. White Margaret A., Bruton Garry D. (2010) «Η στρατηγική διαχείριση της τεχνολογίας και της καινοτομίας», εκδόσεις Κριτική Α.Ε.

 

Συμπληρωματική βιβλιογραφία

  1. Deitel & Deitel (2011) «Προγραμματισμός Internet & World Wide Web», 4ηΈκδοση, ΕκδόσειςΧ. Γκιούρδα & ΣΙΑΕΕ
  2. Laudon Κ.,Traver C. C. (2014) «Ηλεκτρονικό Εμπόριο 2014», 10η έκδοση, Εκδόσεις Α. Παπασωτηρίου & ΣΙΑ ΟΕ

 

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

Ανάπτυξη και επεξήγηση θεωρητικών ενοτήτων, παρουσίαση ειδικών μελετών περίπτωσης και εφαρμογών, ανάλυση και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικών τεχνολογιών, εκπόνηση μελετών περίπτωσης.

 

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης

Εκπόνηση εργασιών, γραπτή εξέταση.

 

Γλώσσα διδασκαλίας

Ελληνική ή/και Αγγλική

 

Τρόπος παράδοσης μαθήματος

Το μάθημα υλοποιείται με πρότυπες μορφές εκπαίδευσης ̟που συνδυάζουν: (α) μαθήματα και σεμινάρια, η παρακολούθηση των οποίων είναι υποχρεωτική, απαιτώντας προσδιορισμένη από τον κανονισμό σπουδών ελάχιστη φυσική παρουσία και (β) πρότυπες (ηλεκτρονικές) διαδικασίες εκπαίδευσης/μάθησης από απόσταση.