Πληροφοριακά Συστήματα

Περιεχόμενο μαθήματος

Εισαγωγικές έννοιες στα Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΣ), Οργανωσιακή Στρατηγική και ΠΣ, Διαχείριση Δεδομένων και Γνώσης, Τηλεπικοινωνίες και Δίκτυα ΠΣ, ΠΣ υποστήριξης αποφάσεων και επιχειρηματικής ευφυΐας, Συστήματα Κοινωνικής Δικτύωσης, Συστήματα Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικότητας, Ασύρματη τεχνολογία και διάχυτη υπολογιστική, ΠΣ εντός των οργανισμών, Συστήματα Διαχείρισης Σχέσεων με τους Πελάτες, Συστήματα Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Σχεδιασμός και στρατηγικές απόκτησης ΠΣ, Διαχείριση και ανασχεδιασμός επιχειρηματικών διαδικασιών, Υπολογιστική νέφους, Ευφυή συστήματα, Διαχείριση Έργου για ΠΣ, Ζητήματα ηθικής και ιδιωτικότητας στη χρήση ΠΣ.

 

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Κατανόηση του ρόλου των Πληροφοριακών Συστημάτων για τους οργανισμούς-επιχειρήσεις. Εκμάθηση των χαρακτηριστικών και των τρόπων λειτουργίας των διαφορετικών ΠΣ. Ικανότητα καταγραφής και ανασχεδιασμού επιχειρηματικών διαδικασιών με χρήση εφαρμογών. Γνώση των διαδικασιών απόκτησης και διαχείρισης εφαρμογών και ΠΣ.

 

Προαπαιτούμενα

Γλώσσες Προγραμματισμού

 

Εγχειρίδια του μαθήματος

  1. Management Information Systems, 2nd Ed., R. K. Rainer, B. Prince, H. Watson, Wiley.
  2. Information Technology for Management, 7th Edition, Turban Ε. Volonino L., John Wiley & Sons, Inc.
  3. Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης, P. Wallace, Κριτική

 

Συμπληρωματική βιβλιογραφία

  1. Information Systems in Organizations: People, Technology and Processes, P. Wallace, Pearson
  2. Καινοτομία, στρατηγική, ανάπτυξη και πληροφοριακά συστήματα, Γ. Δουκίδης, Εκδόσεις Ι. Σιδέρης

 

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

Ανάπτυξη και επεξήγηση θεωρητικών ενοτήτων, συζήτηση μελετών περίπτωσης και εφαρμογών, χρήση ειδικού λογισμικού, ανάλυση και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικών εφαρμογών.

 

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης

Εκπόνηση και παρουσίαση ομαδικών και ατομικών εργασιών, γραπτή εξέταση.

 

Γλώσσα διδασκαλίας

Ελληνική ή/και Αγγλική

 

Τρόπος παράδοσης μαθήματος

Το μάθημα υλοποιείται με πρότυπες μορφές εκπαίδευσης ̟που συνδυάζουν: (α) μαθήματα και σεμινάρια, η παρακολούθηση των οποίων είναι υποχρεωτική, απαιτώντας προσδιορισμένη από τον κανονισμό σπουδών ελάχιστη φυσική παρουσία και (β) πρότυπες (ηλεκτρονικές) διαδικασίες εκπαίδευσης/μάθησης από απόσταση.