Φοιτητική μέριμνα

Η Φοιτητική μέριμνα ασχολείται με τις βασικές διευκολύνσεις για την εγκατάσταση και διαβίωση των φοιτητών του Πανεπιστημίου και μεριμνά για την ποιότητα διαβίωσής τους. Απευθυνθείτε στο γραφείο της Φοιτητικής Μέριμνας για να ενημερωθείτε σχετικά με τις παροχές που δικαιούστε ως φοιτητές του τμήματος, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

 

Πλήρης ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη

Περιλαμβάνονται: ιατρική εξέταση, νοσοκομειακή εξέταση, φαρμακευτική περίθαλψη, παρακλινικές εξετάσεις, εξέταση στο σπίτι, τοκετούς, φυσικοθεραπεία, οδοντιατρική περίθαλψη και ορθοπεδικά είδη.

 

Σχετική έκπτωση στην τιμή του εισιτηρίου

Περιλαμβάνονται οδικά, σιδηροδρομικά και ακτοπλοϊκά μέσα μαζικής μεταφοράς, με τα οποία οι δικαιούχοι φοιτητές μετακινούνται στο εσωτερικό της χώρας, σύμφωνα με όσα προβλέπει ο σχετικός νόμος. Η έκπτωση διακόπτεται όταν ο δικαιούχος στρατευθεί και για όσο χρόνο διαρκεί η στράτευσή του, αναστείλει τις σπουδές του, γίνει Διπλωματούχος, χάσει τη φοιτητική του ιδιότητα, ή συμπληρώσει έξι (6) έτη φοίτησης.

 

Σίτιση υπό προϋποθέσεις

Οι προϋποθέσεις αφορούν στην ατομική και οικογενειακή οικονομική κατάσταση των φοιτητών. Η δωρεάν σίτιση παύει όταν ο φοιτητής ή η φοιτήτρια περατώσει επιτυχώς τις σπουδές του, ή μετά την πάροδο έξι (6) ετών από την εγγραφή του, ανεξαρτήτως από το αν έχει ολοκληρώσει τις σπουδές.

 

Δάνεια υπο προϋποθέσεις

Δάνεια ενίσχυσης με κριτήρια την οικονομική κατάσταση και την επίδοσή στις σπουδές. Το 50% του ποσού του δανείου, το οποίο χορηγείται σε κάθε φοιτητή ή φοιτήτρια, αποτελεί υποτροφία και το υπόλοιπο 50% άτοκο χρηματικό δάνειο.