Υποδομές & Υπηρεσίες

Με στόχο την διασφάλιση της ποιότητας ζωής καθώς και την υψηλού επιπέδου εκπαίδευση στα πλαίσια του ΠΜΣ του ΜΠΕΣ, οι Υποδομές και οι Υπηρεσίες που μεριμνούν για την διευκόλυνση των φοιτητών του Τμήματος σε ένα σύνολο περιοχών. Η Βιβλιοθήκη της Σχολής Θετικών Επιστημών παρέχει το κατάλληλο περιβάλλον για μελέτη καθώς και μια πληθώρα συγγραμμάτων σε φυσική ή ηλεκτρονική μορφή. Ακόμη, το Γραφείο Διασύνδεσης λειτουργεί ως ένας δίαυλος μεταξύ της αγοράς εργασίας και του Τμήματος με στόχο την πρακτική απασχόληση των φοιτητών και την απορρόφηση των αποφοίτων σε επιχειρήσεις που συνεργάζονται με το Τμήμα. Επιπρόσθετα, η Φοιτητική Μέριμνα ασχολείται με θέματα που απασχολούν τους φοιτητές στην καθημερινότητά τους και στοχεύει στην άμεση επίλυσή τους.

Βιβλιοθήκη
Βιβλιοθήκη

Χατζηγιάννειο Κτήριο, Οδός Βλιάμου
Καρλόβασι Δευτέρα - Παρασκευή, 8:00 - 15:00 lib-samos@aegean.gr

Περισσότερα →
Γραφείο Διασύνδεσης
Γραφείο Διασύνδεσης

Κτήριο Λυμπέρη, Παλαμά 2 και Γοργύρας
Δευτέρα - Παρασκευή, 8:00 - 15:00
dasta@aegean.gr

Περισσότερα →
Φοιτητική Μέριμνα
Φοιτητική Μέριμνα

Κτήριο Λυμπέρη, Παλαμά 2 και Γοργύρας
Δευτέρα - Παρασκευή, 8:00 - 15:00 samosmerimna@aegean.gr

Περισσότερα →