Λίστα Δικαιούχων Απαλλαγής Διδάκτρων Φοίτησης Μονοτμηματικών ΠΜΣ

///Λίστα Δικαιούχων Απαλλαγής Διδάκτρων Φοίτησης Μονοτμηματικών ΠΜΣ

Λίστα Δικαιούχων Απαλλαγής Διδάκτρων Φοίτησης Μονοτμηματικών ΠΜΣ

2018-11-30T19:32:44+00:00November 21st, 2018|Ειδήσεις & Γεγονότα, Τελευταία Νέα|
1) Π.Μ.Σ. «Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων»

Α.Μ.
3232018002
3232018006
3232018012
3232018019
3232018021
3232018026
3232018031
2) Π.Μ.Σ. «Διαδίκτυο των Πραγμάτων: Ευφυή Περιβάλλοντα σε Δίκτυα Νέας Γενιάς»

Α.Μ.
3242018002
3242018003
3) Π.Μ.Σ. «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση»

Α.Μ.
3262018003
3262018010
3262018014
3262018016
4) Π.Μ.Σ. «Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα»

Α.Μ.
3252018002
3252018026
3252018029

Κατηγορίες